Många som har fått upp ögonen för att investera i Vietnam har hört av sig till mig och varit oroliga över Donald Trumps stål- och aluminiumtullar. Jag hade tänkt att summera läget för Vietnams stål och aluminiumproduktion.

 

Vi börjar med en inblick från VSA, Vietnam Steel Association tacklar hotet just nu.

VSA samordnar med relevanta myndigheter för att vidta åtgärder i rätt tid och minimera riskerna om ett nytt förslag skulle uppstå från USA om importtullar för stål.

Draget kommer efter att  Donald Trump sa förra torsdagen att han formellt skulle meddela om importtullar på 25 procent på stål och 10 procent på aluminium denna vecka.

Men tjänstemän från Vita Huset sade senare att vissa detaljer fortfarande behövdes förtydligas.

VSA sade att det skulle ta upp USA: s begränsning av importen av stål vid Världshandelsorganisationen om så behövs.

En VSA-representant sa att föreningen och andra stålföretag i landet förväntas att få stöd från den vietnamesiska regeringen genom förhandlingar om det bilaterala handelsavtalet Vietnam-USA och skulle begära att USA inte tillämpar importrestriktionerna på vietnamesiskt stål.

Den 16 februari släppte USAs generalsekreterare Wilbur Ross rapporter om utredningar från USAs handelsdepartement om inverkan på nationell säkerhet från importen av stålprodukter och behandlat samt obehandlad  aluminium från Vietnam och andra länder som exporterar stål till USA.

I rapporterna rekommenderade sekreteraren till president Trump en global tariff på minst 24 procent på stålimport från alla länder och territorier eller en tull på minst 53 procent på stålimport från 12 länder (Brasilien, Kina, Costa Rica Egypten, Indien, Malaysia, Sydkorea, Ryssland, Sydafrika, Thailand, Turkiet och Vietnam) med en kvot på stålimport från alla andra länder som motsvarar 100 procent av dess export under 2017 till USA eller en kvot på stålprodukter från alla länder motsvarande 63 procent av varje lands export under 2017 till USA.

Ross rekommenderade också president Trump tre alternativa åtgärder för att hantera överdriven import av aluminium: en tull på minst 7,7 procent på all aluminiumexport från alla länder och territorier, eller en tull på 23,6 procent på alla produkter från Kina, Hongkong Kong, Ryssland, Venezuela och Vietnam. Dessa skulle täcka en mängd olika aluminiumprodukter. Alla övriga länder och territorier skulle omfattas av kvoter som motsvarar 100 procent av deras export under 2017 till USA eller en kvot på all import från alla länder och territorier motsvarande högst 86,7 procent av deras export under 2017 till USA.

Läs mer på http://vietnamnews.vn/economy/423890/association-to-protect-steel-firms-from-import-restrictions.html#EVxgwpCcQ14cX5kS.99

Kort och gott skulle man kunna säga att det nuvarande förslaget är betydligt bättre än Wilbur Ross sista förslag som skulle omfattas samtliga produkter.

Vietnam har gått från att vara en stålimporterande nation till ett stålexporterande land, men exporten går inte till USA, faktum är att handeln mellan Kina och Vietnams grannländer är avsevärt större än handeln med USA sedan många år tillbaka.

Vietnam har förvandlats från ett stålimporterande land till en producerande nation, med en export på 300 000 ton stålskivor förra året.

Detta avslöjades i januari i en rapport från Vietnam Steel Association gällande status för Vietnams ståltillverkning 2017.

Enligt rapporten exporterar vietnamesiska stålbalkar främst till marknaderna i Filippinerna och Indonesien, med genomsnittliga priser från US $ 480 till $ 500 per ton, beroende på råvarupriserna under året.

Förutom balkar exporterade Vietnam också mer än en miljon ton byggnadsstål 2017, en ökning på 62 procent från år till år.

Den totala stålförbrukningen i landet år 2017 uppskattas till nästan 18 miljoner ton, en ökning med 20,7 procent jämfört med föregående år.

Före rapporten förutspådde VSA att stålindustrin skulle växa med 12-15 procent de närmaste fem åren. Varav prognosen för gjutjärn beräknas stiga med 80 procent till 4,5 miljoner ton, medan stålbalkar kommer att öka 47,2 procent (11,5 miljoner ton), färdiga stålprodukter upp 12 procent (20 miljoner ton), kallvalsade spolar upp 13 procent och stålrör upp 15 procent.

Läs mer på http://vietnamnews.vn/economy/420914/vn-steel-export-uplast-year.html#1McRp8z3AB08Z3lo.99

Så åter till stålexporten mot USA, hur stor är den egentligen? Med brist på färsk data så använder jag mig av universitet MITs databas och dom har illustrerat datan enbart för 2015. Värdet på den totala exporten uppgick 2015 till $38 miljarder varav $750 miljoner kom från stål, järn och aluminiumexporten, vilket är så gott som obetydligt i sammanhanget.

 Kika in och kolla in datan på https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/export/vnm/usa/show/2015/

Med detta sagt så kan jag med all säkerhet säga att utifrån förslagets utformning så är tullen en varning men inte betydande för landet i stort rent ekonomiskt.

/Fredrik