Det bästa alternativet som har bara blivit mer och mer attraktivt är att öppna en depå i Vietnam. I takt med att nätmäklarna ploppar upp och erbjuder bara bättre tjänster och konkurrensen kring courtaget ökar så är steget inte långt. För att öppna ett konto i Vietnam som utlänning kan man antingen göra det på plats i Vietnam, vilket tar någon timme, eller så öppnar man det från sin dator.

1. Öppna ett konto hos en nätmäklare med ett öppningsformulär

2. När du väl valt ett mäklarfirman, kommer de att begära ett antal dokument som ska fyllas i:

Fullmakt
Ansökan om värdepappershandelskod (knuten till steg 4)
Kopia av pass

3. Öppna ett bankkonto hos en vietnamesisk bank eller utländska bank med branch i Vietnam

4. Ansök om en värdepappershandelskod (Securities Trading Code)

Med allt annat slutfört ovan kommer mäklaren då att ansöka hos värdepapperscentralen (VSD) för din auktoriserade värdepappershandelskod, i princip ett investerar ID för Vietnam. Detta kommer också att kräva ett passkopia, men du kommer att ha skickat med det i steg 2. Handelsystemet är i princip på samma sätt som i Sverige.  Vietnam  Securities Depository ansvarar för hanteringen av värdepapper i egenskap av värdepapperscentral. Börserna clearar och sköter settlement av affärerna och bankerna hanterar likviderna medan nätmäklarna agerar mellanhand.

Företag I korthet Betyg Hemsida
 • SSI har tradingappar, morgonrapporter, investment banking och engelsktalande support med mera.
  • Courtaget börjar på 0.4% vid <$2500 och 0.25% vid affärer över $22000
Hemsida
 • Den absolut största nätmäklaren i Vietnam. Mycket fokus på handel via tablets och smartphones. Nackdelen är bristen på analyser vilket SSI har därav 4 av 5.
  • Courtaget ligger mellan 0.15-0.35%
Hemsida
 • En ren konkurrent till SSI. Däremot är deras plattform inte lika välutvecklad som SSI. Erbjuder morgonbrev.
  • Courtaget ligger mellan 0.15-0.35% baserat på ordervärdet $43 dollar (0.35%) och +$43 900(0.15%)
Hemsida
 • En nätmäklare som saknar egen identitet. De erbjuder allt som alla andra, men saknar en egen nische
  • Courtaget ligger mellan 0.25% och 0.40%. Den stora skillnaden är att courtaget 0.25% börjar redan vid ordrar på +$20500
Hemsida