Månad: juli 2018

Halvårssummering – Semesteruppehåll, kreditoro och fortsatt stark tillväxt i ekonomin

Nu när allt fler går på semester så har jag tänkt att göra detsamma. Under fyra veckors tid uteblir nya inlägg på bloggen med start från och med 11e juli till och med 7e augusti. Första nyhetsbrevet kommer alltså den 12e augusti vecka 32. Innan jag signar ut så tänkte jag lägga upp en kort summering av halvårets viktigaste händelser i Vietnam samt pros and cons inför nästa halvår.

Start 4 stora händelser i Vietnam under första halvåret

Cons – Kreditoron

I huvudsak rör sig Vietnam tillväxtmässigt åt rätt håll med tvåsiffrig tillväxt inom många områden och en BNP-tillväxt på 7.1%. I och med detta skapas även en viss överhettning. Många företag står inför valet när dom ska expandera mellan att ta ett företagslån/rörelsekredit i dollar till en ränta på 2-4% eller motsvarande lån i Dong på 5-7%. Problemet uppstår när landets valuta försvagas mot dollarn och räntekostnaden följer efter. Detta har bidragit till att regeringen ser över eventuella restriktioner på lån i dollar, hittills är det bara en uppmaning till försiktighet. För närvarande uppgår lånen i dollar till 8,1% av landets totala utlåning.  2015 genomled många vietnamesiska låntagare en ekonomisk kris pga dollarförstärkningen, likt den polska bolånekrisen där bolånetagare erbjöds lån i schweizer franc.

Utöver dollarstyrkan så finns det ytterligare riskmoment och det är om Vietnam kan stå på egna ben med en fortsatt tillströmning av utländska direktinvesteringar (FDI). Faktum är att sedan 2011 så har lånekostnaderna från IMF ökat i och med att räntan på dessa lån ökade från 0,7% på 30 års avbetalning till 2% upp till 20 år.  Detta har medfört att Vietnam nu tvingas till att erbjuda mer statliga G-bonds för att fylla ut tappet i statens likviditetsbalans när aktiemarknaden upplever ett utländskt utflöde från den inhemska börsen. I takt med att kreditvärdigheten förbättras på grund av de statliga utförsäljningarna så kan Vietnams regering lyckas få på sikt en ränta på sina G-Bonds som matchar eller blir till och med lägre än 2-3,5%. Detta tar givetvis lång tid, men det kan vara en långsiktig räddning

 

Pros – Tillväxten taktar på

Trots att Vietnam inte kom med i MSCI Emerging markets index så ökar chansen att de kommer med redan nästa år. Regeringen har tillsatt en grupp som ska  se till att samtliga börsbolag följer IFRS regelverk när det kommer till redovisning och dessutom ska det finnas årsredovisningar från samtliga börsbolag tillgängligt senast 2020. En handfull företag lades till i MSCI Frontier market där Vietnam redan har några bolag och därmed ökat indexvikten i frontierindexet avsevärt.

Vietnam har anpassat sig väldigt väl när det kommer till digitaliseringen och många liknar Vietnam nu med Sydkorean än Kina då många experter som närvarar i Vietnam inom IT, skriver dagligen om nya startups, hubbar och innovation som kopplas till smartphones. Många var oroliga för Vietnams konkurrenskraft när CPTPP-avtalet skrevs då man oroades över landets produktivitet som har minskat i takt med att landet har vuxit allt snabbare senaste åren.  Fortsätter landet med sina IT-investeringar så skulle jag personligen våga mig på en gissning att Vietnam blir ledande i Sydostasien inom IT/tech inom 10 år.

 

Vietnam bibehåller sitt mål tillväxtmål för 2018 på 6,7% och senaste tillväxtsiffran för juni indikerade på 7,1%. Att detta skulle ligga stabilt över samtliga säsonger tordes vara i princip omöjligt, men ett snitt på 6,7% menar många att det är fullt möjligt över året. ”Risker för den suveräna kreditprofilen kommer sannolikt att förbli begränsad om inte det finns en eskalering som undergräver investerarnas förtroende för Vietnam eller stör ekonomin avsevärt”, skriver Fitch med hänvisning till de senaste demonstrationerna i kommunistlandet mot föreslagna särskilda ekonomiska zoner och en kontroversiell cybersäkerhetslag.

Arbetslösheten har legat kring 2,2% under året och väntas ligga kvar kring dessa nivåer även säsongsjusterat. Ett annat orosmoment som det inte skrivs särskilt mycket om i internationell media är inflationen som har stigit snabbt i takt med devalveringarna och löneutvecklingen i landet. Historiskt sett är det fortfarande lågt, men en sinande likviditet på obligationsmarknaden där landets egna obligationer har skräpstatus säger historien att det kan bli dyrt när det väl beger sig.

 

Trevlig sommar!

Fredrik Karlsson Hedin

 

 

Finansiella experter råder till försiktighet med utlåning i amerikanska dollar – Dollarkrediterna svarade för 8,1 procent av landets totala utestående lån

Experter varnar företag att vara mer försiktiga med sina lån i amerikanska dollar på grund av en betydande ökning av utlåning i just dollar och uppgången i amerikanska dollarn mot vietnamesiska dongen.

Statistiken för affärsbanker visade att deras dollarutlåning ökade avsevärt under första kvartalet i år samtidigt som dollarinlåningen minskade.

BIDV minskade dollarinlåningen under första kvartalet i år med 6,05 procent jämfört med i början av året, medan dollarutlåningen steg med 4,01 procent till 4,24 miljarder US-dollar (VND 96,99 biljoner).

Samma trend ses hos ACB, som uppvisade en nedgång på 8,99 procent i inlåningen i dollar, men en utlåning på 8,99 procent till 419,74 miljoner dollar (VND 9,57 biljoner) under första kvartalet.

Under denna period var utlåningsökningen för utländsk valuta i vissa banker högre än 10 procent.

MB rapporterade en ökning med 11,9 procent i dollarlån till $1,05 miljarder dollar (VND 24,05 biljoner) medan LienVietPostBank uppgick till 17,08 procent till $258,77 miljoner dollar (VND 5,9 biljoner).

I sin ekonomiska och finansiella rapport under de första fyra månaderna i år noterade National Financial Supervisory Commission att landets kapitalmobilisering ökade med 3,5 procent jämfört med december förra året, varav dong inlåningen ökade med 3,7 procent och inlåningen i amerikanska dollar minskade med 3,1 procent.

Under denna period ökade kredittillväxten i dong med 4,1 procent mot slutet av förra året och den allt stigande räntan i lånefinansieringen uppgick till 6,3 procent. Dollarkrediterna svarade för 8,1 procent av landets totala utestående lån, högre än 7,9 procent i slutet av 2017.

För närvarande föredrar företagen att låna i utländsk valuta på grund av låga räntor. Utlåningsräntorna för kortfristiga amerikanska lån är nu ungefär mellan 2,5 till 4 procent medan kortsiktiga lån i dong är cirka 7 till 9 procent.

Dollar uppgången

Finansiella experter har dock varnat för att företagen är mer försiktiga mot lågkostnadslösningen att låna i dollar eftersom dollarns värde har uppstigit sig avsevärt mot dongen och det finns risker för ett fortsatt tryck på dollar / dong- växelkursen från och med nu tills slutet av året på grund av den globala volatiliteten på marknaden och den inhemska inflationen.

Efter att ha justerats uppåt sedan början av året ökade centralbankens dagliga referenskurs med 0,8 procent, från VND 22 415 per dollar den 31 december i fjol till VND 22 605 den 29 maj i år. Ökningstakten var emellertid mycket lägre än 2,6 procentenheter i US-dollarindexet på världsmarknaden.

Ngo Dang Khoa, chef för globala marknader i HSBC Vietnam, berättade för Lao Dong (The Labourer) att den globala marknadens tryck på dollarkursen var svår att undvika på grund av en nyligen initierad uppgång i amerikanska statsobligationer och US Feds räntehöjningsplaner.

Dessutom orsakade vissa oväntade inhemska faktorer, däribland stigande dollarkrav, handelsunderskott i maj och lågt inflöde av FDI under de första två veckorna i maj. Bara i maj steg dollarn med VND50 mot dongen, den högsta nivån hittills i år.

Fördelen med stabila makroekonomiska grunder och höga valutareserver kommer dock att hjälpa den vietnamesiska centralbanken att aktivt hantera växelkurspolitiken flexibelt och stabilt vid behov, sade Khoa.

För att undvika chocker när marknaden genomgår negativa förändringar och för att hjälpa företagen att göra affärer stabilt och effektivt föreslog Khoa att företagen aktivt bör använda inhemska marknadsprodukter för att förhindra valutakurs- och ränterisker.

Tidigare i år beslutade centralbanken att förlänga utlåningspolicyn för utländska valutor till vissa exportörer fram till slutet av året för att kontinuerligt hjälpa lokala exportörer att öka sin konkurrensförmåga och öka exporten eftersom deras företag och produktion fortsatte att möta svårigheter. Detta är också en del av regeringens incitamentpolitik som syftar till att stödja och utveckla lokala företag fram till 2020, vilket godkändes i dekret 35 / NQ-CP, utfärdat i maj 2016.

Källa: http://vietnamnews.vn/economy/449734/financial-experts-urge-caution-against-dollar-loans.html#U1GxcRA17Y58KFiz.99

Nedgången i kinesiska yuanen oroar vietnamesiska företag

Nedgången av den kinesiska yuanen (CNY) mot amerikanska dollarn under de senaste två veckorna kom som ett resultat av handelsspänningarna mellan världens två största ekonomier. Nedgången har gett upphov till rädsla bland vietnamesiska företag för att de inte kommer att kunna konkurrera med sina kinesiska konkurrenter.

Även om yuanen steg kraftigt till 6,6242 mot amerikanska dollar på onsdagen, var det bara en återhämtning från en större nedgång som började i mitten av juni för att slutligen nå 11-månaders lägsta på 6,7294 per dollar på tisdagen, enligt Reuters.

Fallet i yuanen mot dollarn kommer att öppna dörren för kinesiska exportörer att öka försäljningen av produkter för att öka vinsten, säger ekonomen Vu Dinh Anh till tidningen Thanh Nien.

Effekten kommer inte att vara omedelbar, men så småningom kommer de vietnamesiska huvudlinjerna att påverkas, eftersom de skulle behöva konkurrera mot starka kinesiska exportörer, tillade han.

För vietnamesiska textilföretag är EU för närvarande näst största exportmarknaden, efter USA. Om yuanen fortsätter att falla kan Kina öka sin textilexport till EU, vilket gör det svårt för vietnamesiska företag, säger Pham Xuan Hong, ordförande i HCMC Garment and Textiles Association.

Vietnam kommer inte  att skörda frukten med de förväntade fördelarna med att underteckna frihandelsavtalet med EU om Kina exporterar sina textilprodukter till EU i stora mängder och konkurrerar med vietnamesiska produkter, sa Hong.

En VD för ett stålföretag i Vietnam, som inte ville bli namngiven, sa att om lokala stålföretag fortsätter att importera stora mängder kinesiskt valsat stål kommer följderna att bli svåra.

Vietnam tillämpade en ”självförsvarskatt” på importerat valsat stål i april 2016, men företag har samtidigt försökt att märka sitt köpta stål från Kina som en annan typ av stål för att undvika det.

”Stålföretag måste avstå från att importera billig stål från Kina eller så kommer Vietnams stålindustri inte att kunna konkurrera på den regionala marknaden”, berättade källan till VnExpress International.

Kina kommer också att försöka exportera sitt stål till ASEAN då yuanen försämras, vilket minskar Vietnams möjlighet att göra bra resultat på den regionala marknaden, tillade källan.

Andra branschinspektörer fruktar att om yuanens värde är fortsatt låg kommer tillverkningsföretag att skynda sig att importera stora mängder från Kina och försumma investeringar i sina egna anläggningar och teknik för att öka exportkapaciteten.

Detta kan i sin tur minska de fördelar Vietnam kan få när CPTPP träder i kraft, oroar sig många företag i Vietnam.

Bara sitta still i båten

Samtidigt kommer vietnamesiska importörer att få stora fördelar från den försvagade yuanen eftersom de flesta importerar maskiner och varor till Vietnam först och betalar tillbaka i CNY vid en senare tidpunkt, sade ekonom Vu Dinh Anh.

Lokala företag som beställer varor på kredit från sina kinesiska motsvarigheter kommer att ha fördel om CNY förblir låg, tillade han.

Andra experter tror att Vietnam inte kommer att bli oerhört påverkat av valutafallet och behöver inte vara alltför orolig.

Landet borde inte vara alltför bekymrat och göra misstaget att sänka den vietnamesiska dongen för att följa yuanen, säger ekonomen Bui Trinh.

”Vietnam har gjort det misstaget i det förflutna, men i det här fallet borde de bara sitta still i båten och inte oroa sig,” sa han.

Han tillade att CNYs fall bara kommer att gynna lokala företag som har beställt stora mängder varor från kinesiska företag på kredit, vilket de kan betala tillbaka med en lägre växelkurs.

Handelsomsättningen mellan Vietnam och Kina uppgick till $93,69 miljarder dollar förra året, en ökning med 23,2 procent från 2016 och utgjorde 22 procent av Vietnams totala handelsomsättning, enligt Vietnam Customs. Siffran beräknas nå 100 miljarder i år.

 

Källa: https://e.vnexpress.net/news/business/yuan-fall-worries-vietnamese-firms-3773003.html

Vietnamesiska NextTech kommer att ingå i International Blockchain Technology Association

Vietnamesiska NextTech Group och 15 andra företag som är verksamma inom blockchain i Asien, Amerika och Afrika är grundarna i International Blockchain Technology Association (IBTA) med huvudkontor i New York.

Föreningen lanserades officiellt inom ramen för Global SME Conference i Peking, Kina den 23 och 24 juni.

IBTA är en global ideell organisation med medlemmar inklusive företag, myndigheter, universitet, forskningsinstitut och oberoende experter som tillämpar blockchain-teknik för att främja ekonomisk tillväxt.

Dess fokus ligger på att ge fördjupad kunskap om blockchain, hålla seminarier och evenemang på regional och global nivå, erbjuda utbildning om kunskapsspridning och byggnadskapacitet i framtiden.

Medlemmar kommer att uppdateras om den senaste informationen, kunskapen och trenderna i blockchain inom en rad olika områden som teknik, ekonomi och lag, som tillhandahålls genom praktiska lektioner och medlemmarna drar nytta av utökade relationer med andra yrkesverksamma inom ett visst område.

NextTech är hedrad av att ha blivit utnämnd till styrelsen tillsammans med fem andra företag från Japan, Sydkorea och Kina som arbetar tillsammans för att främja tillämpningen av blockchainteknik i samhället.

I Vietnam är NextTech Group en av pionjärerna för att utveckla blockchain-applikationer på många områden till exempel e-know your customer (e-KYC), logistik och e-handel.

Med målet att bli ”Sydostasiatiska Rocket”, drivs NextTech genom Rocket Internets ”boot camp” -modell med närvaro i sex länder i Sydostasien och USA.

Masan group signerar med den sydkoreanska köttproducenten Jinju Ham

Masan Consumer Corporation har tecknat ett strategiskt partnerskap med den ledande sydkoreanska köttproducenten Jinju Ham för att erbjuda högkvalitativt bearbetat kött till den vietnamesiska marknaden.

”Det strategiska partnerskapet kommer att skapa betydande synergier som i slutändan kommer att gynna vietnamesiska konsumenter. Att kombinera Jinju Hams banbrytande know-how med Masans djupa förståelse för vietnamesiska konsumenter och varumärkesbyggande kapacitet”, säger Truong Cong Thang, ordförande och koncernchef för Masan Consumer Corporation .

”Vårt mål är att förbättra konsumentens köttupplevelse genom att erbjuda innovativa och läckra produkter. Vi kommer inte bara erbjuda läckra produkter utan kommer också att fokusera på näring och överkomliga priser, ”tillade han.

Jinju Hamn grundades 1963 och är den äldsta korvproducenten i Sydkorea med marknadsledande positioner inom korv och färdigrätter.

Jinju Ham har över 30 års erfarenhet på marknaden för bearbetat kött och har kommit långt i sin FoU och tekniskt kunnande.

Park Jungjin, VD för Jinju Ham, sa: ”Vietnams bearbetade köttmarknad har samma dynamik som Sydkorea och Kina för 20 år sedan. Detta segment ligger i sin tidiga utvecklingsfas, vilket bidrar till mindre än 1 procent till den totala köttmarknaden. ”

”Vårt mål är att vara i spetsen för denna omvandling och bygga en mästerskapsställning under de närmaste fem åren,” tillade han.

Nya innovationer inom ramen för detta strategiska partnerskap förväntas lanseras under andra halvåret 2018.

Masan Consumer Corporation, ett dotterbolag till Masan Group Corporation, är ett av Vietnams största märkesvaror för mat och dryck, med marknadsledande inom stora konsumentkategorier som kryddor, mat och dryck.

Källa: http://vietnamnews.vn/economy/450921/masan-consumer-inks-strategic-partnership-with-south-korean-meat-producer.html#cBifdLjmrqXo2SBG.99

Allt fler inhemska smartphonetillverkare i Vietnam

Vietnamesiska företag, inklusive några som är nya inom sektorn, planerar att starta eller utöka produktionen av smartphones, som i ett led för att utmana utländska tillverkare, särskilt Samsung Electronics, som dominerar smartphonemarknaden i landet.

Vingroup, den största fastighetsutvecklaren i Vietnam, har meddelat en plan för att producera smartphones med start i början av 2018, medan hemelektronikstillverkaren Asanzo kommer att producera 600 000 smartphones 2018, en ökning med 50 gånger jämfört med föregående år.

Bägge peers använder den teknik som förvärvats av deras erfarenhet av originalutrustningstillverkning för att kapitalisera på den snabbt växande marknaden.

Medan Samsung har nästan hälften av smartphonemarknaden i Vietnam, kommer lokala företag att inleda marknadsföringsåtgärder med lågprissatta modeller.

Vingroup grundade nyligen VinSmart med en kapital på $131 miljoner dollar för att bryta sig in på smartphonemarknaden. Det nya dotterbolaget kommer att bygga en tillverkningsanläggning i en industripark i Hai Phong, en kuststad i norra Vietnam.

Samsung har skapat ett smartphoneproduktionscentrum i Vietnam genom att föra in sydkoreanska, japanska och andra leverantörer, av vilka vissa har börjat leverera delar till vietnamesiska aktörer. Teknologier som behövs för smartphoneproduktion ackumuleras i Vietnam genom att ingenjörer ansluter sig till lokala företag.

Smartphonemarknaden i Vietnam har snabbt ökat med en årlig takt på cirka 10%, mer än fördubblad försäljning år 2017 från 2014 till 15 miljoner enheter. Oppo, som gick in på marknaden 2012, överträffade Apple som den näst största smartphoneleverantören i Vietnam på bara fem år tack vare sådana funktioner som avancerade selfie-funktioner. En annan kinesisk tillverkare Xiaomi strävar efter att utöka sin marknadsandel genom en försäljningssamarbete med den ledande vietnamesiska detaljhandelskedjan Digiworld.

Vingroup tillkännagav ett beslut i september för att tillverka bilar och bygger en fabrik i industriparken. Smartphonefabriken kommer att ställas intill bilfabriken.

Det kommer först att komma in i det överkomliga segmentet, som de gjorde med sin bilstrategi och senare flytta in i produkter i den högre prisklassen, säger Nguyen Viet Quang, vice ordförande i Vingroup. Han föreslog att dotterbolaget initialt skulle främja billiga smartphones.

Vingroup har redan bundit sig med en utländsk smartphonetillverkare i ett försök att producera billiga och lönsamma modeller. Det kommer under tiden att lära sig teknik från partnern, enligt källor som är bekanta med deras strategi.

Asanzo, som huvudsakligen producerar TV-apparater, kommer att spendera VND 200 miljarder  ($8,73 miljoner dollar) för att kraftigt öka sin produktion av smartphones i år. Företaget gick in på smartphonemarknaden med två modeller 2017 och har sedan producerat totalt endast 12 000 enheter.

År 2018 planerar Asanzo att släppa nya modeller varje kvartal i hopp om att producera mer än 600 000 enheter.

Asanzo överväger att släppa billiga modeller, prissatta till VND 1 miljon, med förenklade funktioner, säger företagets ordförande Pham Van Tam. Samsungs telefoner säljs i landet i intervallet VND 2,5 miljoner till 25 miljoner medan prislappen för Apples iPhone varierar från VND 9 miljoner till 30 miljoner.

Företaget redovisade VND 4,62 miljarder i försäljning 2017, varav ca 90% kom från TV-försäljning. Smartphones bidrog till mindre än 1% av den totala försäljningen, men företaget planerar att höja andelen till 30%  år2020.

Bkav, ett ledande säkerhetsprogramvaruföretag i Vietnam, lanserade landets första inhemska smartphone på marknaden under namnet Bphone 2015. Bakgrunden till Bkavs namn på telefonen inspirerades av Apples iPhone när de släppte sin smartphone. Prismässigt låg telefonen cirka 40% lägre än iPhones vid den tiden.

Medan ryktet cirkulerar att Bkav kommer introducera en ny modell i sommar har företaget ännu inte meddelat något.

Smartphonemarknaden i Vietnam har expanderat snabbt de senaste åren och uppskattningsvis 30 miljoner till 40 miljoner enheter är i bruk. Bara 2017 såldes 15 miljoner smartphones.

Samsung, som producerar smartphones i Vietnam, har tagit en andel på 46,5% av den lokala marknaden, följt av Oppo Electronics på 19,4% och Apple på 9,2%.

Vietnamesiska företag kan producera smartphones tack vare förekomsten av Samsung. Den sydkoreanska elektronikjätten började göra smartphones i den norra vietnamesiska provinsen Bac Ninh 2009.

Lågprissatta smartphones är bara en nischmarknad i Vietnam som upprätthåller en låg efterfrågan eftersom låginkomsttagare brukar köpa flip-telefoner istället.

Även kända företag kämpar i Vietnam eftersom lokala konsumenter är mycket selektiva i sina inköp. Till exempel så är smartphones från Nokia och Sony väldigt impopulära i Vietnam.

Framtiden för smartphones som tillverkas av vietnamesiska företag kommer att bero på huruvida de kan tillverka produkter som har tilltalande egenskaper utöver låga priser och lockar konsumenter genom sociala nätverkstjänster och andra marknadsföringsstrategier.

 

Källa: https://asia.nikkei.com/Business/Companies/Vietnam-smartphone-makers-break-from-Samsung-empire 

Vietcombank söker försäkringspartner för ensamrätt att distribuera livförsäkringsprodukter via Vietcombank

Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade Vietnam (Vietcombank) planerar att bjuda in bud från försäkringsgivare för ensamrätt att distribuera livförsäkringsprodukter genom sitt nätverk.

Avtalet mellan Vietcombank och dess partner förväntas gälla i minst 10 år och vara värd så mycket som $1 miljard dollar under kontraktets löptid.

Vietcombank har valt Credit Suisse Group AG för att ge råd om att hitta en ny försäkringsdistributionspartner.

Enligt Bloomberg har försäkringsgivare blivit intresserad av den växande medelklassen i Vietnam, som har en genomsnittlig ekonomisk tillväxt på 6,3 procent under 2005-17.

Avsett som ett win-win-avtal för både affärsbanker och försäkringsbolag har bancassurance partnerskap blivit allt mer vanligt i Vietnam de senaste åren.

Modellen skapar en bekväm och pålitlig försäljningskanal för försäkringsföretag samtidigt som bankerna ger en stabil källa till icke-ränteintäkter genom försäljningskommissioner.

Förra året skrevs flera bancassuranceavtal, bland annat Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Banks 20-åriga avtal med Dai-ichi Life Holdings Inc. och Techcomsbanks 15-åriga affär med Manulife Financial Corp.

Bidrag från bancassurance-försäljningen i Vietnam hoppade från en procent under 2013 till mer än 10 procent år 2017. Detta är ett mycket mindre belopp än i andra asiatiska marknader som Thailand, Indonesien, Singapore och Hongkong, där bancassurance utgör mellan 30 och 50 procent av den totala försäkringsfördelningen.

Källa: http://vietnamnews.vn/economy/450543/vietcombank-seeks-bancassurance-partnership.html#SGUYYw6WlYLldfb5.99

Vietnamesiska regeringen går vidare med plan om att sälja av 35 procent i Vinalines

Den vietnamesiska regeringen har gått vidare med sitt privatiseringsförslag och godkänt försäljningen av 35 procent av aktierna i Vietnam National Shipping Lines (Vinalines) till ett startpris på VND 10 000 ($ 0,4) IPOn förväntas ske i september i år.

Vinalines charterkapital beräknas till cirka VND14 biljoner (616,7 miljoner dollar). Enligt planen kommer över 280 miljoner aktier, motsvarande 20 procent av aktierna, i Vinalines att erbjudas till försäljning på Hanoi Fondbörs och 207 miljoner aktier, eller 14,8 procent av aktierna, kommer att säljas till strategiska investerare. Återstående aktier kommer att säljas till anställda i bolaget enligt planen som regeringen godkänt.

Efter försäljningen kommer regeringen att behålla en andel på 65 procent i företaget.  Till priset på VND 10,000 ($ 0,4) per aktie väntas staten få in cirka VND 4 biljoner ($176,2 miljoner dollar) från försäljningen.

Parallellt har SK Group, Sydkoreas tredje största multilaterala företagskonglomerat, uttryckt intresse för den kommande försäljningen av Vinalines och hoppas kunna komma in som en strategisk investerare i företaget.

Tidigare hade Vinalines verkställande direktör Nguyen Canh Tinh sagt att transportföretaget inte hade fått några intressen från investerare även om de hade aktivt förhandlat med Rent A Port, Deep C och andra företag för en möjlig allians. ”De flesta strategiska investerare vill ha större andelar (49-51 procent) för att få en majoritetspost”, hade han sagt till lokala medier.

Vinalines 2017 intäkter beräknades till VND 16 biljoner ($ 702,4 miljoner), vilket överstiger det årliga målet med 15 procent. Medan dess vinst var VND 515 miljarder ($ 22,6 miljoner) och totala tillgångar motsvarade VND 18 biljoner  ($790 miljoner dollar). Målsättningen är att nå en konsoliderad vinst på $75,8 miljoner dollar med en omsättning på $757,7 miljoner dollar år 2020.

Källa: https://www.dealstreetasia.com/stories/vietnam-approves-ipo-plan-for-shipping-major-vinalines-100344/

© 2024 Frontier Vietnam

Tema av Anders NorenUpp ↑