Regeringen genererade mer än VND 10 biljoner (USD $440,5 miljoner) genom sex G-obligationsauktioner i februari, en minskning med 48 procent jämfört med föregående månad.

Enligt Hanoi Stock Exchange, som organiserade auktionerna, såldes 85 procent av de erbjudna obligationerna.

Kupongräntorna för femåriga obligationer och sjuåriga obligationer var 3,05 procent respektive 3,4 procent. Budgivare av 10-åriga obligationer skulle ha en ränta på 4-4,35 procent per år, medan kupongräntan på 15-årsobligationer varierade från 4,4-4,5 procent.

Jämfört med januari föll de årliga räntorna på femåriga, sjuåriga, tioåriga och femtonåriga obligationer med 1,25, 0,95, 0,38 respektive 0,1 procentenheter.

På den sekundära marknaden uppgick den totala volymen av G-obligationer som sålts med den direkta metoden över 645 miljoner, till ett värde på VND 73,9 biljoner ($3,25 miljarder dollar), en minskning med 37 procent i värde från januari.

Handelsvolymen genom återköpsavtal (repos) var mer än 806 miljoner obligationer värderade till VND 83,8 biljoner ($ 3,86 miljarder), vilket minskade 29 procent i värde från januari.

Tidigare  i år hade Vietnams State Treasury utfärdat Letter nr.420 / KBNN-QLNQ om planen för emission av G-obligationer för första kvartalet 2018. Följaktligen är det totala förväntade emissionsbeloppet för kvartalet VND 45 biljoner, varav 10- år och 15-åriga obligationer står för VND 11 biljoner vardera, 30-åriga obligationer uppgår till VND 8 biljoner och femåriga, sjuåriga och 20-åriga obligationer representerar VND 5 biljoner vardera.

Värdet på G-obligationer som emitterats 2018 uppskattas till cirka VND 180 biljoner ($7,93 miljarder dollar) med fokus på långsiktig löptid och hålla räntan på låga nivåer.

Enligt finansdepartementets rapporter utfärdades G-obligationer till ett värde av VND 159,9 biljoner ($7,04 miljarder dollar) med en genomsnittlig löptid på 13,52 år (upp 4,81 år mot 2016), förra året.

Obligationerna hade en genomsnittlig ränta på cirka 6,07 procent per år, en minskning med 0,2 procentenheter mot 2016.

Läs mer på http://vietnamnews.vn/economy/423679/over-vnd10-trillion-raised-from-g-bonds-in-february.html#VmGJMaHafWuRwO6P.99