Etikett: Tullar

EVFTA är officiellt igång!

Idag, den 8:e juni, klubbades EVFTA igenom i den vietnamesiska nationalförsamlingen. Med 95,45 procent av rösterna vann Ja-sidan och handelsavtalet är nu officiellt igång. Jag skrev om omröstningen i EU-parlamentet i februari och då nämnde jag att det som kvarstod vad alltså en omröstning på en vietnamesiska sidan.

Första gången jag skrev om det var i oktober 2018 och mycket har hänt sedan dess. Däremot gäller listan av varor som ser sina tullavgifter slopas stegvis under kommande 10 år.

Gällande den andra delen av avtalet EVIPA som hänger samman med EVFTA tillkom lite ny information för mig. EVIPA, EU-Vietnam Investment Protection Agreement, är ett avtal som täcker översyn och reglering kring europeiska investeringar i Vietnam. Storbritanniens roll i avtalet har förtydligats med bakgrund till brexit. Eftersom EVIPA gäller hela EU så behöver Storbritannien godkänna det separat när avtalet träder i kraft den 31:a december i år. Skulle brexit slutföras under perioden fram till december i år så kan EVIPA förlängas 24 månader för Storbritanniens del efter att brexit trätt i kraft.

Vietnams fruktexport till Kina rasar

Ett av mina favoritcase på vietnamesiska aktiemarknaden är fruktbolaget NaFoods Group(länk), med fokus på export. Sydostasiens viktigaste fruktmarknad, Kina, har valt att bli mer restriktiv gällande importen av frukt sedan i maj i år. Effekten har resulterat i att frukter för export till Kina såsom vietnamesiska kokosnötter och vattenmeloner har rasat med 34,9 respektive 24,6 procent YoY. Under årets 11 månader har fruktexporten till Kina minskat med 13,7 procent totalt sett mot året innan.

Tack vare handelspartners som USA, Japan och Sydkorea har exporten av frukt i sin helhet minskat med endast 0,6 procent mot föregående år. Värdet för fruktexporten till dessa tre länder motsvarar $3,5 miljarder dollar mot Kinas motsvarande siffra på $2,08 miljarder.

Idag har Vietnam en stark närvaro i 55 länder inom just fruktexporten, så man får nog säga att just den marknaden har etablerats snabbare än de flesta marknader för Vietnams del. Senast igår såg jag NaFoods IQF passionstärningar på ICA, något som kommer att bli alltmer förekommande. Om bara en handfull aktörer i Vietnam ser till att klara certifieringarna för spårbarhet med mera kommer handelsavtalet med EU bli en språngbräda för fruktexporten när Kina tappar momentum. Idag exporteras dubbelt så mycket grönsaker från Vietnam som frukt, hela 14,6 miljoner ton per år mot 7 miljoner ton frukt.

The Ministry of Agriculture and Rural Development räknar med att Vietnams export av jordbruk, fisk och skogsprodukter väntas uppgå till $41,3 miljarder dollar. Detta är strax under målet på $43miljarder dollar som sattes i början av året.

Regeringen räknar med handelsunderskott nästa år

Regeringen meddelade i veckan att de ser fortsatta utmaningar för landets export även kommande år. Oroligheterna i regionen, handelskriget mellan Kina och USA samt oroligheterna i Hong Kong kan få vem som helst att dra öronen åt sig. Denna oro sprids däremot även till länderna runt omkring. Dessutom har fler länder börjat dela ut höjda tullar på viktiga exportvaror mot varandra. Tullkrig bland de mindre tillväxtländerna är något som har pågått i det tysta, mer eller mindre okänt i västerländska medier faktiskt. 

I år har Filippinerna har höjt tullarna på vietnamesisk cement och Malaysia har höjt tullarna på vietnamesiskt stål. Från vietnamesiskt håll har kinesiskt stål varit föremål för misstanke om prisdumpningar. Samtidigt har Kina, sedan i somras, halkat till plats två inom import av vietnamesiska jordbruksprodukter. Skälet till den avtagande importen av jordbruksprodukter är dels en ändrad och striktare policy gällande kvalitet och dels en svagare yuan mot handelsvalutan dollar.

Även om regeringen räknar med ett handelsunderskott har de som mål att begränsa underskottet till maximalt 3 procent. Skulle det bli ett underskott under 2020 så kommer det bli den första året efter fyra år med överskott i handelsbalansen. Mellan 2016 och 2018 landade överskottet på landets export mot import i snitt 14,5 procent CAGR. Under nästa år väntas tillväxten i exporten sjunka till 6-7 procent medan importen väntas öka med 8-10 procent.

Hittills i år har exporten ökat med 7,4 procent mot föregående år, räknat utifrån exporten för januari till och med oktober i år på $217,05 miljarder. Exporten ökade betydligt mer 2018 med 15,2 procent mot helåret 2017.

Under året har det tillkommit några problem som kan spela en viktig roll även nästa år. I takt med att Kina har halkat ner till plats två som främsta vietnamesiska exportpartner till förmån för USA ökar även den politiska risken. Skälet till att handelskriget mellan USA och Kina bröt ut känner vi till vid det här laget och samma problem kan Vietnam stå inför under 2020. Skulle handelsbalansen mellan USA och Vietnam vidgas kan Vietnam bli föremål för fler handelstullar och riskera att bli Trumps nya hackkyckling. Tidigare i år nämnde Trump just Vietnams handelsrelation till USA .  En annan faktor som talar för ett underskott 2020 är frihandelsavtalet med EU EVFTA som väntas öka importen från EU till Vietnam. 

Slutligen har vi EUs gula kort mot den vietnamesiska fiskerinäringen som kan bli rött 2020. Jag har skrev tidigare i år på Nordnetbloggen om Vietnams fiskeindustri som är fjärde störst i världen. I det inlägget kommenterade jag EUs gula kort. Skulle det visa sig att Vietnams fiskeindustri får bukt med bland annat tjuvfiske så kommer kortet att hävas. Skulle det ske kommer Vietnam att kunna öka exporten inom fler marinaprodukter betydligt enklare än nu. Ett gult kort förbjuder inte Vietnam från att exportera, men det är en varning. 

Med det sagt ska det bli riktigt intressant att följa Vietnams fiskeindustri nästa år. Håll utkik!

Vietnamesiska stålproducenter som exporterar stål till USA väntas få tullbefrielse

Enligt MoIT (ministry of  industry and Trade) har DoC (US Department of Commerce) anmält undantag om tullavgifter på vietnamesiska stål exportföretag bevisning visar att de exporterade produkterna är gjorda av material som inte är  av kinesiskt ursprung.

MoIT sa att det skulle fortsätta att samordna med relevanta företag för att uppfylla kraven i DoC-förfarandena för att få undantag enligt föreskrifterna.

Tidigt i veckan slog DoC till med kraftiga importtullar på stålprodukter från Vietnam som härstammar från Kina efter ett slutgiltigt konstaterande att de undvikit amerikansk antidumpnings- och antisubventionsorder.

Amerikanska tullmyndigheterna kommer att samla antidumpningstullar på 199,76 procent och utjämningstullar på 256,44 procent på import av kallvalsat stål producerat i Vietnam med råmaterial från Kina, konstaterade DoC i ett uttalande.

Korrosionsbeständigt stål från Vietnam står inför antidumpningstullar på 199,43 procent och antisubsidieuppgift på 39,05 procent, stod det i föreskrifterna.

Avdelningen har sagt att den skulle tillämpa samma kinesiska antidumpnings- och antisubventioner på korrosionsbeständigt och kallvalsat stål från Vietnam som importeras till Vietnam som kinesiskt varmvalsat stål.

Tullavgifterna kommer att tillkomma utöver en 25 procentig tull på medparten av det stål som importeras till USA som redogjordes av Trump-administrationens nationella säkerhetsutredning om import av stål och aluminium.

MoIT har samarbetat med Vietnam Steel Association (VSA) och relevanta företag att noggrant övervaka ärendet sedan undersökningen inleddes i november 2016.

Departementet har upprepade gånger uttryckt sina synpunkter på ärendet till USA och uppmanade DoC att genomföra en objektiv utredning i enlighet med Världshandelsorganisationens regler och USAs praxis.
Under tiden har VSA och vietnamesiska ståltillverkare arbetat nära med USA för att klargöra ursprunget på råmaterial och processer för stålproduktion i Vietnam.

Enligt VSA producerade medlemmarna mer än 3,69 miljoner ton och sålde nästan 3,86 miljoner ton råstål under de första fyra månaderna i år. Färdiga stålprodukter har nått över 7,59 miljoner ton, en ökning med 23,1 procent under samma period 2017 och en ökning med 41,7 procent under samma period 2016.

Totalt såldes 6,7 miljoner ton av alla typer av stål, en ökning med 35,2 procent jämfört med samma period 2017 och 38,8 procent jämfört med fyra månader 2016. Produktionen av byggnadsstål ensamt uppnådde nästan 3,2 miljoner ton medan mer än tre miljoner ton såldes. Produktionen och försäljningen av stålrör var 742 000 ton respektive 735 000 ton.

När det gäller export, uppgick enligt utgången av mars 2018 exporten av färdiga stålprodukter till mer än 1,43 miljoner tonen ökning med 38 procent i volym.

ASEAN var fortfarande den största exportmarknaden med en exportvolym på mer än 834 000 ton stål, vilket motsvarar mer än 58 procent av landets totala exportvolym.

Vice ordförande i Vietnam Steel Association (VSA) Nguyen Van Sua förutspår att stålindustrin kommer att fortsätta på sin höga tillväxtbana på 20-22 procent i år) tack vare stigande efterfrågan på marknaden.

Den starkaste tillväxten kommer att ses vid produktion av varmvalsat stål med 154 procent, följt av svetsat stålrör (15 procent), färgat galvaniserat stål (12 procent), stålkonstruktion (10 procent) och kallvalsat stål (5 procent).

Vietnamesiska stålbolag väntas få en kalldusch av USAs nya tullar

Till följd av den stramare amerikanska importpolitiken kan lokala ståltillverkare möta hårdare konkurrens på hemmamarknaden eftersom kinesiska produkter menade för USA skulle kunna strömma in till länder som Vietnam.

Kina, världens största stålproducent, står för endast cirka 2,9 procent av den amerikanska stålimporten, visar data från Wood Mackenzie. Världens största stålköpande nation importerade totalt 35,6 miljoner ton förra året.

Merparten av kinesiskt stål kan komma till länder som Filippinerna och Vietnam, enligt Reuters.

Situationen är densamma för aluminium. Kinesiska aluminiumproducenter letar efter nya exportmarknader och kan leda till konkurrens för tillverkare i Sydkorea, Indonesien, Vietnam och Thailand, medan tightare marginaler kan påskynda planerna på att etablera offshore-enheter direkt i länderna.

”Vi tror att tillverkarna kan rikta om sin export till andra asiatiska länder om USA-situationen spelar ut sig som det förväntas göra”, säger Reuters, enligt en källa till ett globalt handelshus i Shanghai.

Billigt kinesiskt stål kan översvämma den vietnamesiska marknaden, vilket ger upphov till oro bland lokala producenter. VSA, Vietnam Steel Association, har tidigare varnat för att om Vietnam misslyckades med att stoppa massiv import av stålprodukter från Kina kommer flera inhemska stålföretag att gå i konkurs.

”Eftersom den inhemska konsumtionen är begränsad, kommer billigt stål från Kina sannolikt att få lokala stålföretag att sänka produktionskapaciteten eller till och med gå i konkurs”, sa Sua från VSA och uppmanade den vietnamesiska regeringen att använda hinder för att stoppa importen av kinesisk stål.

Skyddsåtgärder

Om detta beslut spelar upp som Trump avser, kommer vietnamesiska företag att öka exporten till andra marknader inom ASEAN och Kanada.

Doy Thai, generaldirektör för Thep Viet Steel Corporation, sa att ASEAN har potential för lokala vietnamesiska ståltillverkare, eftersom marknaden utgjorde 70 procent av Vietnams stålexport förra året.

Vietnam levererade 4,7 miljoner ton stål 2017, en ökning med 28 procent jämfört med 2016, enligt VSA.

Tillsammans med företagens ansträngningar att söka nya marknader, kommer lokala relevanta myndigheter att vidta åtgärder för att besvara skattehöjningen på stålexport till USA

Trade Remedies Authority of Vietnam sa att det kommer att följa ärendet nära och samordna med Vietnam Steel Association och relevanta företag och byråer för att hantera frågan.

Näringsdepartementet har bett den amerikanska regeringen att noggrant överväga importrestriktionerna för att säkerställa att den respekterar WTOs regler och internationella praxis utan att skada handelsutvecklingen mellan de två länderna, sade ministeriet i ett uttalande.

”Näringsdepartementet följer noggrant fallet och kommer att överväga sätt att hantera frågan, säkerställa de vietnamesiska företags legitima rättigheter,” tillade det.

Vietnam skickade 567 000 ton stålprodukter till USA 2017, en halvering från föregående år, enligt VSA, främst på grund av en skärpt importpolitik i USA.

I december föreslog amerikanska handelsdepartementet kraftiga importtullar på stålprodukter från Vietnam som härstammar från Kina efter att ha konstaterat att de undvikit amerikanska antidumpnings- och antisubventionsorder.

Avdelningen sa att det kommer att tillämpa strikta antidumpnings- och antisubventionsorder på korrosionsbeständigt- och kallvalsat stål från Vietnam som varit kinesiskt tillverkat varmvalsat stål ursprungligen.

Kallvalsat stål i Vietnam kommer att möta sammanlagda preliminära amerikanska antisubventions- och antidumpningstullar på 531 procent, medan korrosionsbeständigt stål kommer att möta sammanlagda tullavgifter på 238 procent – mer än tillräckligt för att stänga båda produkterna från den amerikanska marknaden.

 

Källa: https://e.vnexpress.net/news/business/vietnamese-steel-firms-face-wrath-of-trump-s-protectionism-drive-3720355.html

Kommentar: Vad du behöver känna till gällande Vietnam och USAs ståltullar

Många som har fått upp ögonen för att investera i Vietnam har hört av sig till mig och varit oroliga över Donald Trumps stål- och aluminiumtullar. Jag hade tänkt att summera läget för Vietnams stål och aluminiumproduktion.

 

Vi börjar med en inblick från VSA, Vietnam Steel Association tacklar hotet just nu.

VSA samordnar med relevanta myndigheter för att vidta åtgärder i rätt tid och minimera riskerna om ett nytt förslag skulle uppstå från USA om importtullar för stål.

Draget kommer efter att  Donald Trump sa förra torsdagen att han formellt skulle meddela om importtullar på 25 procent på stål och 10 procent på aluminium denna vecka.

Men tjänstemän från Vita Huset sade senare att vissa detaljer fortfarande behövdes förtydligas.

VSA sade att det skulle ta upp USA: s begränsning av importen av stål vid Världshandelsorganisationen om så behövs.

En VSA-representant sa att föreningen och andra stålföretag i landet förväntas att få stöd från den vietnamesiska regeringen genom förhandlingar om det bilaterala handelsavtalet Vietnam-USA och skulle begära att USA inte tillämpar importrestriktionerna på vietnamesiskt stål.

Den 16 februari släppte USAs generalsekreterare Wilbur Ross rapporter om utredningar från USAs handelsdepartement om inverkan på nationell säkerhet från importen av stålprodukter och behandlat samt obehandlad  aluminium från Vietnam och andra länder som exporterar stål till USA.

I rapporterna rekommenderade sekreteraren till president Trump en global tariff på minst 24 procent på stålimport från alla länder och territorier eller en tull på minst 53 procent på stålimport från 12 länder (Brasilien, Kina, Costa Rica Egypten, Indien, Malaysia, Sydkorea, Ryssland, Sydafrika, Thailand, Turkiet och Vietnam) med en kvot på stålimport från alla andra länder som motsvarar 100 procent av dess export under 2017 till USA eller en kvot på stålprodukter från alla länder motsvarande 63 procent av varje lands export under 2017 till USA.

Ross rekommenderade också president Trump tre alternativa åtgärder för att hantera överdriven import av aluminium: en tull på minst 7,7 procent på all aluminiumexport från alla länder och territorier, eller en tull på 23,6 procent på alla produkter från Kina, Hongkong Kong, Ryssland, Venezuela och Vietnam. Dessa skulle täcka en mängd olika aluminiumprodukter. Alla övriga länder och territorier skulle omfattas av kvoter som motsvarar 100 procent av deras export under 2017 till USA eller en kvot på all import från alla länder och territorier motsvarande högst 86,7 procent av deras export under 2017 till USA.

Läs mer på http://vietnamnews.vn/economy/423890/association-to-protect-steel-firms-from-import-restrictions.html#EVxgwpCcQ14cX5kS.99

Kort och gott skulle man kunna säga att det nuvarande förslaget är betydligt bättre än Wilbur Ross sista förslag som skulle omfattas samtliga produkter.

Vietnam har gått från att vara en stålimporterande nation till ett stålexporterande land, men exporten går inte till USA, faktum är att handeln mellan Kina och Vietnams grannländer är avsevärt större än handeln med USA sedan många år tillbaka.

Vietnam har förvandlats från ett stålimporterande land till en producerande nation, med en export på 300 000 ton stålskivor förra året.

Detta avslöjades i januari i en rapport från Vietnam Steel Association gällande status för Vietnams ståltillverkning 2017.

Enligt rapporten exporterar vietnamesiska stålbalkar främst till marknaderna i Filippinerna och Indonesien, med genomsnittliga priser från US $ 480 till $ 500 per ton, beroende på råvarupriserna under året.

Förutom balkar exporterade Vietnam också mer än en miljon ton byggnadsstål 2017, en ökning på 62 procent från år till år.

Den totala stålförbrukningen i landet år 2017 uppskattas till nästan 18 miljoner ton, en ökning med 20,7 procent jämfört med föregående år.

Före rapporten förutspådde VSA att stålindustrin skulle växa med 12-15 procent de närmaste fem åren. Varav prognosen för gjutjärn beräknas stiga med 80 procent till 4,5 miljoner ton, medan stålbalkar kommer att öka 47,2 procent (11,5 miljoner ton), färdiga stålprodukter upp 12 procent (20 miljoner ton), kallvalsade spolar upp 13 procent och stålrör upp 15 procent.

Läs mer på http://vietnamnews.vn/economy/420914/vn-steel-export-uplast-year.html#1McRp8z3AB08Z3lo.99

Så åter till stålexporten mot USA, hur stor är den egentligen? Med brist på färsk data så använder jag mig av universitet MITs databas och dom har illustrerat datan enbart för 2015. Värdet på den totala exporten uppgick 2015 till $38 miljarder varav $750 miljoner kom från stål, järn och aluminiumexporten, vilket är så gott som obetydligt i sammanhanget.

 Kika in och kolla in datan på https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/export/vnm/usa/show/2015/

Med detta sagt så kan jag med all säkerhet säga att utifrån förslagets utformning så är tullen en varning men inte betydande för landet i stort rent ekonomiskt.

/Fredrik

© 2024 Frontier Vietnam

Tema av Anders NorenUpp ↑