Etikett: Räntemarknaden

Vietnams statsskuld väntas uppgå till 61,3 procent (61,5) av landets BNP – Inflationen och tillväxten väntas öka

Landets skuldsättning per person uppgår idag till ungefär $1500 per person eller motsvarande 10 genomsnittliga månadslöner. Landets statsskuld växte med 5,5 procent från föregående år samtidigt som landets BNP växer med 6,7 procent (6,8) under innevarande år. Även om landets statsskuld har minskat i förhållande till BNP så finns risken för att landet drar på sig skulder som blir svåra att betala. I omgångar har regeringen med finansministeriet och direktören för nationalekonomiska integreringsdepartementet, många departement är det i landet, vädjat om reformer för att stävja skuldsättningen i landet både privat och statligt.

För inte så länge sedan så infördes ett tak för hur mycket landets skuldsättning i förhållande till BNP får uppgå till, 65 procent. Utöver det har regering satt ett mål att minska överskridandet av budgeten med 3,5 procent år 2017, 3,7 procent år 2018, 3,6 procent år 2019 och 3 procent år 2020.

Samtliga experter räknar med att Vietnams ekonomi kommer att växa stabilt i år och för närvarande tyder det på att det inte finns några interna hot mot landets ekonomi. Däremot ses USAs handelskrig med Kina och FEDs kommande räntehöjningar som två stora hot då protektionism och starkare dollar är två risker man gärna vill undvika. Högre ränta i USA leder till dyrare dollar och därmed stigande skulder då drygt 10% av landets privatlån sker i dollar på grund av lånen i dollar ger lägre ränta i förhållande till landets egna utlåningsräntor.

 

 

Overnight räntan dubblerades till 4.42 procent från föregående vecka

Räntorna på interbankmarknaden har ökat kraftigt under den senaste veckan, trots centralbankens nettoinjicering på VND 14,4 biljoner ($612,76 miljoner dollar).

Enligt en rapport från Saigon Securities Incorporation (SSI) fördubblades räntan på overnight-lån förra veckan från föregående vecka till 4,42 procent, nästan lika med 4,75 procent som den öppna marknadsoperationen (OMO) ligger på. Ökningen har också bidragit till att minska räntegapet mellan overnight och tre månaders lån till endast 27 punkter.

Räntorna för en vecka och två veckors lån ökade också 1,9 och 1,7 gånger mot föregående vecka.

SSI-analytiker tillskriver räntehöjningen med ett nettouttag på VND 60 biljoner för föregående vecka som slutade den 3 augusti, vilket innebär en avsevärd minskning av likviditeten i banksystemet.

SSI: s rapport visar också att avkastningen på centralbankens femåriga obligationer har hållit sig stadigt på 4,3 procent under den senaste veckan.

Under veckan ökade transaktionsvolymen på obligationer med 27 procent jämfört med föregående vecka. Utländska investerare nettoköpte VND 113 miljarder efter att de nettosålde under de senaste fem veckorna.

Källa: http://vietnamnews.vn/economy/463863/övernattning-interessera-doubles-to-442.html#CaVsasAbfxy5H4Gl.99

Över $440 miljoner restes via statens G-bonds i februari

Regeringen genererade mer än VND 10 biljoner (USD $440,5 miljoner) genom sex G-obligationsauktioner i februari, en minskning med 48 procent jämfört med föregående månad.

Enligt Hanoi Stock Exchange, som organiserade auktionerna, såldes 85 procent av de erbjudna obligationerna.

Kupongräntorna för femåriga obligationer och sjuåriga obligationer var 3,05 procent respektive 3,4 procent. Budgivare av 10-åriga obligationer skulle ha en ränta på 4-4,35 procent per år, medan kupongräntan på 15-årsobligationer varierade från 4,4-4,5 procent.

Jämfört med januari föll de årliga räntorna på femåriga, sjuåriga, tioåriga och femtonåriga obligationer med 1,25, 0,95, 0,38 respektive 0,1 procentenheter.

På den sekundära marknaden uppgick den totala volymen av G-obligationer som sålts med den direkta metoden över 645 miljoner, till ett värde på VND 73,9 biljoner ($3,25 miljarder dollar), en minskning med 37 procent i värde från januari.

Handelsvolymen genom återköpsavtal (repos) var mer än 806 miljoner obligationer värderade till VND 83,8 biljoner ($ 3,86 miljarder), vilket minskade 29 procent i värde från januari.

Tidigare  i år hade Vietnams State Treasury utfärdat Letter nr.420 / KBNN-QLNQ om planen för emission av G-obligationer för första kvartalet 2018. Följaktligen är det totala förväntade emissionsbeloppet för kvartalet VND 45 biljoner, varav 10- år och 15-åriga obligationer står för VND 11 biljoner vardera, 30-åriga obligationer uppgår till VND 8 biljoner och femåriga, sjuåriga och 20-åriga obligationer representerar VND 5 biljoner vardera.

Värdet på G-obligationer som emitterats 2018 uppskattas till cirka VND 180 biljoner ($7,93 miljarder dollar) med fokus på långsiktig löptid och hålla räntan på låga nivåer.

Enligt finansdepartementets rapporter utfärdades G-obligationer till ett värde av VND 159,9 biljoner ($7,04 miljarder dollar) med en genomsnittlig löptid på 13,52 år (upp 4,81 år mot 2016), förra året.

Obligationerna hade en genomsnittlig ränta på cirka 6,07 procent per år, en minskning med 0,2 procentenheter mot 2016.

Läs mer på http://vietnamnews.vn/economy/423679/over-vnd10-trillion-raised-from-g-bonds-in-february.html#VmGJMaHafWuRwO6P.99

© 2024 Frontier Vietnam

Tema av Anders NorenUpp ↑