Ett antal börsnoterade företag riskerar att tvingas att lämna aktiemarknaden efter att de rapporterat förluster tre år i följd.

Dekret nr 58/2012 / N-CP, utfärdat i juli 2012, föreskriver att värdepapper ska avnoteras om det börsnoterade bolaget drabbas av förluster i tre på varandra följande år eller att totala ackumulerade förluster i de senaste reviderade boksluten överstiger det resta kapitalet under börsnoteringen .

Sju företag som redovisade förluster 2015 och 2016 fortsatte att rapportera förluster under det sista kvartalet 2017 och deras aktier äventyras av att tas bort från aktiemarknaden i år.

De bolag som ligger i farozonen är Vietnam National General Export – Import SJC nr 1 (TH1), HNG Long Mineral and Building Material JSC (HKL), Bạch Dang TMC Construction Investment JSC (BHT), Textbook Printing JSC i HCM City (SAP), Song Da Elektroteknik JSC (SDE), Simco Song Da JSC (SDA) och Saigontourist Transport Corporation (STT).

Trots att vinsten uppgick till VND 1,5 miljarder under det sista kvartalet 2017 redovisade Song Da Electrical Engineerings  helårs rapport förluster på över VND 234 miljarder (US $ 10,3 miljoner), en kraftig ökning jämfört med förluster på VND 4,2 miljarder år 2016 och VND 9,8 miljarder år 2015.

Samtidigt rapporterade TH1, som ägs av ”Shark” Trần Anh Vương, en av de fyra hajarna i reality showen Shark Tank Vietnam, en förlust på över VND 1 42 miljarder (6,3 miljoner US-dollar) år 2017, mycket högre än sitt mål på VND 10 miljarder i förluster för hela året. Det rapporterade också kumulativa förluster på VND 268 miljarder under de två föregående åren.

Saigontourist Transport uppvisade en förlust på VND 19 miljarder förra året vilket också var högre än 2016-förlusten på endast VND 5 miljarder. Företaget har tillskrivit sin dåliga prestation på kostnader som uppkommit under skatteinspektionerna under räkenskapsåren 2007-15 medan taxi skatteintäkterna sjönk.

Under tiden blev vinstmålet för 2017 på VND 2 miljarder år 2017 av Hưng Long Mineral knäckt när bolaget meddelade en förlust på över VNĐ13 miljarder på grund av en kraftig nedgång i försäljningen. I 2015 och 2016 rapporterade KHL förluster på VNĐ2,74 miljarder respektive VND57,3 miljarder.

 

På den andra änden av spektret återvände Sai Son Cement JSC (SCJ) och Song Da 7 JSC (SD7) till lönsamhet 2017 efter två år med förluster. Detta kommer att hjälpa dessa två bolag att förbli noterade på börserna.

Läs mer på http://vietnamnews.vn/economy/423702/firms-face-probable-delisting-after-three-year-losses.html#8TJJH6K45dcKtcLa.99