I och med Têt och nyhetsbyråerna i Vietnam tar semester till den 22a februari så finns det inte mycket att rapporter från de vietnamesiska börserna. Därför tar jag mig friheten att skapa en infograf över den nuvarande värderingen på börserna och hur liten vietnamesiska börserna är just nu i jämförelse med hur stort landet är. Tänk så här, hur stor teoretisk potential har de vietnamesiska börserna om nu om landet har en befolkningsmängd på ca 100 miljoner invånare, 60% av landets befolkning är under 35 år och market cap. för de 30 största bolagen i Vietnam uppgår till 1/10 av OMXs30. Let that sink in for a moment, här kommer infografen!