Som i ett led av föregående inlägg och efter en handfull tack-mail så kommer jag att fortsätta jämföra länderna emellan och på så vis kunna underbygga caset med Vietnam. Jag vill återigen tacka för all respons och skriv gärna vad ni vill att jag ska ska skriva för tema-inlägg framöver.