CrossTalk: Fastighetsmarknaden är fortfarande attraktiv för utländska direktinvesteringar