Kantar Worldpanels Asia Power Power-rapport som släpptes den 15 januari visade att asiatiska varumärken har blomstrat på hemmamarknaderna de senaste åren.

I Vietnam är marknadsandelen av vietnamesiska varumärken överlägsen mot globala varumärken, både på landsbygden och i storstäderna. På landsbygden håller vietnamesiska varumärken 78 procent av marknadsandelarna, eller 3,5 gånger högre än globala varumärken. I storstäderna är siffrorna 71 procent respektive 29 procent.

Kantar Worldpanels David Anjoubault kommenterade att styrkan i vietnamesiska varumärken inte bara ligger i god förståelse för lokala marknader utan också i distributionsnät.

Relationen mellan vietnamesiska tillverkare och återförsäljare är stabil eftersom den syftar till ömsesidiga fördelar. Återförsäljare hjälper vietnamesiska varumärken att lättare nå lokala konsumenter än internationella konkurrenter. Samtidigt stöder tillverkarna detaljhandlarens försäljningsstrategier för att anpassa sig till förändringar i konsumenternas shoppingvanor

I en rapport av Nielsen on top 100 FMCG manufacturers in Asia Pacific summerades liknande kommentarer av marknaderna. Efter att ha analyserat de fyra största marknadssegment, mat-, dryck-, hushåll- och personligvårdsprodukter, kom Nielsen till slutsatsen att medan multinationella varumärken fick en tvåprocentig tillväxt i värde 2016 (5 procent 2014), vietnamesiska varumärken ökade med 7 procent i värde (5 procent 2014). Vietnamesiska tillverkare stod för 42 procent av den totala omsättningen i hela FMCG-sektorn. I livsmedels- och dryckessegmentet stod vietnamesiska företag för en marknadsandel på 69 procent respektive 45 procent. I hushålls- och personvårdssegment hade multinationella varumärken fördelar, men deras tillväxttal var lägre än de inhemska.

Nguyen Anh Dung från Nielsen Vietnam förklarade att den inhemska produktkvaliteten har förbättrats nyligen, samtidigt som de har konkurrenskraftigare priser och de distribueras via stora detaljhandelsmarknaderna som tillåter tillgång till konsumenter i avlägsna områden.

Fler moderna detaljhandelskedjor har blivit distributörer för FCMG-tillverkare. Med den nuvarande låga konsumtionsnivån på den vietnamesiska marknaden har FCMG-sektorn fortfarande stora möjligheter att utveckla och ge stabila vinster till investerare.

Profit500, en Vietnam-rapportlista över de 500 mest lönsamma företagen, visade att ökad försäljning och sänkta kostnader är högsta prioritet för FMCG-tillverkare under de kommande 12 månaderna.

I enlighet med Vietnam Report förväntas antalet vietnamesiska e-handelskonsumenter öka från 23 miljoner med en total konsumtion på $50 miljarder 2015 till 40 miljoner och $99 miljarder år 2025.

Källa: http://english.vietnamnet.vn/fms/business/194514/vietnamese-fmcg-brands-are-flourishing.html