Etikett: Handel

EVFTA röstades igenom i Europaparlamentet under tisdagen

I tisdags röstades frihandelsavtalet EVFTA igenom med en stor majoritet. Jag har en längre beskrivning av EVFTA och EVIPA i ett inlägg från 2018 här. I det stora hela innebär avtalet att tullar kommer att slopas genom en utfasning under en tioårsperiod. Investeringsavtalet, EVIPA,  behöver ratificeras hos båda parter innan det kan formellt implementeras. Utöver tullarna kommer Vietnam åta sig att följa Internationella arbetsorganisationen ILO:s regler för arbetstagares rättigheter. Dessutom har Vietnam bundit sig att följa mänskliga rättigheter, klimatavtalet från 2015.

Samtalen mellan parterna gällande EVFTA började 2012 fram till 2015 och undertecknades i juni i fjol . För Sveriges del så exporterades till Vietnam till ett värde av 1,7 miljarder kronor under 2018 samtidigt som vi importerade varor från Vietnam till ett värde av 11,3 miljarder kronor.

Handelsbalansen i januari föll -16,2 procent mot samma period i fjol

Vietnamesiska exporten fick en minst sagt tuff start på det nya året. Just som handelskriget tycks ha försvunnit ur investerarnas blickfång dök Coronaviruset upp. Dessutom började Têt tidigare i år och i och med det hade januari månad hade endast 16 arbetsdagar. 

Handelsbalansen landade på -$232 miljoner dollar i januari då exporten föll med -19,4 procent mot föregående månad till $18,2 miljarder samtidigt som importen sjönk med -17,4 procent till $18,43 miljarder dollar. Jämfört med samma månad året innan föll handelsbalansen med -16,2 procent.

Den viktiga handelspartnern Kina har haft det tufft på många fronter. På grund av Coronaviruset står lite mer än 200 lastbilar, lastade med drakfrukt, parkerade vid gränsövergången till Kina i norra Vietnam då den är tillfälligt stängd. 

Under januari hade Vietnam och Kina en omsättning i handelsbalansen på $8,29 miljarder dollar. Av detta uppgick Vietnams export till Kina $2,75 miljarder dollar (-35,3 procent MoM) medan importen uppgick till $5,54 miljarder (-20,1 procent MoM).

Majoriteten av den vietnamesiska exporten i januari bestod av crude olja och metallmalm samtidigt som den största delen av importen bestod av elektronikkomponenter, bilar, stål, olja samt maskiner. 

 

Den 30:e juni signerar EU och Vietnam handelsavtalet EVFTA

På söndag kommer Vietnam att få igenom det 12:e frihandelsavtalet i ordningen! Inte en dag för tidigt då detta är något som har tagit lång tid att få ihop och väntas bli ett av de mest omfattande frihandelsavtalen i Vietnam hittills. Jag skrev väldigt fördjupat om EVFTAs utformning, tullar och mycket annat under hösten 2018 och jag kan varmt rekommendera er att läsa inlägget

Mycket har hänt sedan jag skrev och framför allt så har EUs betydelse för Vietnam blivit desto viktigare i tider av protektionism där USA och Kina har tidigare setts som trygga handelspartners. Dessutom så kommer ett tilläggsavtal att implementeras som är mindre känt, EVIPA. Avtalet ersätter det bilaterala investeringsavtalet som Vietnam och EU har för närvarande. 

Det nya avtalet ska enligt Cecilia Malmström öka transparensen och förebygga intressekonflikter. Exempelvis ska en gemensam ICS, Investment Court System, som säkerställer regeringarnas rätt att reglera sina medborgares intressen bevaras. På så vis skulle gemensam domstol kunna utreda korruption utan att regeringsanställda nästlar sig in och påverkar utfallet. Nyheter som dessa gör att åtminstone jag känner mig mer trygg i att investera i Vietnam.

Diskussionerna om ett frihandelsavtal började redan i juni 2012 och sedan dess har relationerna i pengar mätt vuxit rejält. EUs export till Vietnam var €3,5 miljarder 2007 och låg på €11 miljarder 2017. Samtidigt låg importen från Vietnam till EU €37 miljarder 2017 från €8 miljarder under samma period.

Ett bortglömt case – Det stavas EVFTA

Den första av två delar ur det europeiska – vietnamesiska frihandelsavtalet, EVFTA,  väntas klubbas igenom i höst, i det här inlägget kommer jag att gå igenom en kort summering av avtalen och vilka fördelar detta avtalet väntas ge Vietnam.

Vad är EVFTA?

Frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam är tänkt att reducera tullavgifter, ingå samarbeten kring ramavtal och tillsyn, underlättande att expandera verksamheter från EU, främst inom finans- försäkring,post, miljö sjötransport. Avtalet kommer att delas upp i två delar, FTA och IPA (Investment Protection Agreement).

Bakgrunden

Europa är idag den största investeraren i Sydostasien i stort, men inte ens bland topp tre i Vietnam. Landet har en djupt historiskt rotad relation med länder som Frankrike och Belgien. Vid en implementering av frihandelsavtalet väntas Vietnams BNP att växa med ytterligare 15% till 7,7%  från dagens nivå på 6,7% (6,8). Samtalen mellan EU och Vietnam började redan 2012 och efter många utspel fram och tillbaka kom parterna slutligen överens 2015. Processen att översätta båda delarna av avtalen väntas vara klart nu efter sommaren och ska klubbas igenom absolut senast i december i år. Senaste gällande EVFTA sades det att avtalet ska klubbas igenom i oktober.

Så vad kan parterna förvänta sig av EVFTA?

Vietnam

Mer utrustning från EU för tillverkningssektorn  

Ökad försäljning av produkter inom kläder, skor, skaldjur, tropiska jordbruksprodukter, möbler och övriga produkter relaterade vietnams tillverkningsindustri

Mer FDI genom expansioner och gemensamma projekt

Påskyndandet av IFRS och transparens av finansmarknadens parter såsom banker och försäkringsbolag.

Dessutom åtar sig Vietnam att anpassa dess arbetsmarknad efter grundläggande  internationell standard. Till exempel att kunna ansluta sig till oberoende fackföreningar – potentiellt en betydande förändring som Vietnam för närvarande inte har idag. Dessutom att följa FN-konventioner såsom bekämpning av klimatförändringar och skydd av biologisk mångfald .

 

Europa

EU får tillgång till vietnamesisk offentlig upphandling: EU-företag kommer att kunna konkurrera om vietnamesiska regeringsavtal och vice versa.

Båda länderna kommer att skära bort 99% av alla tullavgifter på varor som importeras/ exporteras mellan länderna. Vietnam kommer också att förenkla och standardisera tullförfarandena.

Vietnam kommer att anpassa sig till internationella standarder för motorfordon och läkemedel. Som ett resultat av detta kommer produkter från EU, som redan uppfyller dessa standarder, inte att kräva ytterligare vietnamesiska tester- och certifieringsförfaranden.

 

Hur kommer IPA att påverka parterna?

Vietnamesiska tillverkningssektorer såsom mat, däck och byggmaterial kommer att öppnas upp för EU-investeringar.

Frihandelsavtalet inrättar en tribunal för att lösa tvister mellan europeiska investerare och vietnamesiska myndigheter och vice versa. Om man hamnar i en tvist med en vietnamesisk bank eller en annan finansiell institution idag så finns det inga tydliga processer att genomföra stämningar exempelvis. Tribunalen har som funktion att kunna genomföra rättsprocesser som ska vara tvingande för båda parterna att följa.

Investerartribunalen möts inte med öppna armar från vietnams regering då den kan ge internationella företag otillbörligt inflytande i Vietnam, vilket potentiellt avskräcker den vietnamesiska regeringen från att fatta legitima beslut (till exempel om miljöskydd) som kan påverka affärsintressen. Detta är bland annat ett av de främst skälet till varför IPA har tagit så lång tid att processa fram parterna emellan.

VTV4 Bizline 11/6 – CrossTalk – Moderna detaljhandelstrender

Agenda

Veckans som gått

  • Förenklade regler för utländska investerare/företag att ingå Public-Private partnerships
  • Finansministern vill förbjuda import av kryptomining-utrustning
  • Stramare krav på likviditetsreserver hos kreditinstitut
  • Världsbanken: BNP-tillväxten väntas nå 6,8% under 2018 för att sedan falla till 6,5% 2019
  • Vietnams PMI landade på 53,9 i maj

CrossTalk – Moderna detaljhandelstrender

 

Vietnamesiska företag vänder ryggen åt Kina till förmån för Japan och Sydkorea

Vietnamesiska företag är mindre beroende av den kinesiska marknaden och blickar över mot Japan och Sydkorea, enligt ett pressmeddelande som släpptes av HSBC på torsdagen.

Kina är fortfarande den viktigaste marknaden för Vietnam, med 39 procent av de lokala företagen ser grannen i norr som sin topp partner, skrev HSBC i sin rapport med titeln: ”Navigator: Now, next and how for business.”

Japan och Sydkorea står för andra och tredje placering som de bästa topp handelspartnerna för omkring 29 respektive 24 procent hos de vietnamesiska företagen.

Enligt ekonomer beror detta delvis på grund av undertecknandet av CPTPP som skedde mellan 11 länder i mars, vilket inkluderar Vietnam och Japan.

Det nya avtalet kommer att minska tarifferna i länderna i avtalet som sammanlagt uppgår till mer än 13 procent av den globala världsekonomin.

Japans ekonomiminister Toshimitsu Motegi sade att avtalet kommer att vara en ”motor för att övervinna protektionismen” som gror i delar av världen.

Sydkorea är också ett huvudmål för vietnamesiska företag. Handeln mellan Vietnam och Sydkorea har ökat snabbt sedan ett frihandelsavtal mellan länderna trädde i kraft i december 2015.

De två länderna har under ett besök i Hanoi i januari förbundit sig att öka den bilaterala handeln till $ 100 miljarder 2020, eller 50 procent mer än förra året. I memorandumet fastställdes också riktlinjer för att minska Vietnams bilaterala handelsunderskott.

”Sammantaget visar företagen en anmärkningsvärd smidighet i att navigera i det förändrade handelspolitiska landskapet. De fortsätter med att anpassa affärsplaner och relationer, säger Noel Quinn, VD för Global Commercial Banking HSBC.

Undersökningen visar också att vietnamesiska företag är optimistiska för framtida handel och 90 procent av dem uttrycker förtroende för de kommande 12 månaderna. Över en tredjedel av dem citerade såg en gynnsam ekonomisk miljö, ökad efterfrågan och lägre kostnader för arbetskraft och logistik som orsaker till deras positiva framtidsutsikter, enligt HSBC.

Pham Hong Hai, chef för HSBC Vietnam, sade att Vietnam har potential att fånga kommersiella och investeringsmöjligheter, men företagen måste bygga strategier för att utveckla sina leveranskedjor, tillämpa modern teknik och samarbeta med både inhemska och internationella företag för att rida denna trend.

Kina är fortfarande Vietnams största handelspartner med ett handelsvärde uppgående till 93,7 miljarder dollar år 2017, enligt Vietnam Customs. Sydkorea övertog andra platsen från USA när handelsvärdet ökade med 41,3 procent förra året till 61,6 miljarder dollar. Samtidigt kom Japan sjätte med handelsvärde på 33,4 miljarder dollar.

Källa: https://e.vnexpress.net/news/business/vietnamese-firms-turn-their-backs-on-china-for-japan-s-korea-report-3733354.html

Vietnamesiska FMCG-varumärken blomstrar på hemmaplan

Kantar Worldpanels Asia Power Power-rapport som släpptes den 15 januari visade att asiatiska varumärken har blomstrat på hemmamarknaderna de senaste åren.

I Vietnam är marknadsandelen av vietnamesiska varumärken överlägsen mot globala varumärken, både på landsbygden och i storstäderna. På landsbygden håller vietnamesiska varumärken 78 procent av marknadsandelarna, eller 3,5 gånger högre än globala varumärken. I storstäderna är siffrorna 71 procent respektive 29 procent.

Kantar Worldpanels David Anjoubault kommenterade att styrkan i vietnamesiska varumärken inte bara ligger i god förståelse för lokala marknader utan också i distributionsnät.

Relationen mellan vietnamesiska tillverkare och återförsäljare är stabil eftersom den syftar till ömsesidiga fördelar. Återförsäljare hjälper vietnamesiska varumärken att lättare nå lokala konsumenter än internationella konkurrenter. Samtidigt stöder tillverkarna detaljhandlarens försäljningsstrategier för att anpassa sig till förändringar i konsumenternas shoppingvanor

I en rapport av Nielsen on top 100 FMCG manufacturers in Asia Pacific summerades liknande kommentarer av marknaderna. Efter att ha analyserat de fyra största marknadssegment, mat-, dryck-, hushåll- och personligvårdsprodukter, kom Nielsen till slutsatsen att medan multinationella varumärken fick en tvåprocentig tillväxt i värde 2016 (5 procent 2014), vietnamesiska varumärken ökade med 7 procent i värde (5 procent 2014). Vietnamesiska tillverkare stod för 42 procent av den totala omsättningen i hela FMCG-sektorn. I livsmedels- och dryckessegmentet stod vietnamesiska företag för en marknadsandel på 69 procent respektive 45 procent. I hushålls- och personvårdssegment hade multinationella varumärken fördelar, men deras tillväxttal var lägre än de inhemska.

Nguyen Anh Dung från Nielsen Vietnam förklarade att den inhemska produktkvaliteten har förbättrats nyligen, samtidigt som de har konkurrenskraftigare priser och de distribueras via stora detaljhandelsmarknaderna som tillåter tillgång till konsumenter i avlägsna områden.

Fler moderna detaljhandelskedjor har blivit distributörer för FCMG-tillverkare. Med den nuvarande låga konsumtionsnivån på den vietnamesiska marknaden har FCMG-sektorn fortfarande stora möjligheter att utveckla och ge stabila vinster till investerare.

Profit500, en Vietnam-rapportlista över de 500 mest lönsamma företagen, visade att ökad försäljning och sänkta kostnader är högsta prioritet för FMCG-tillverkare under de kommande 12 månaderna.

I enlighet med Vietnam Report förväntas antalet vietnamesiska e-handelskonsumenter öka från 23 miljoner med en total konsumtion på $50 miljarder 2015 till 40 miljoner och $99 miljarder år 2025.

Källa: http://english.vietnamnet.vn/fms/business/194514/vietnamese-fmcg-brands-are-flourishing.html

Handeln mellan Kina och Vietnam väntas nå $100 miljarder 2018

Den bilaterala handeln mellan Vietnam och Kina kommer att nå en ny rekordnotering på $100 miljarder i år efter att ha nått $93,69 miljarder förra året förutspår experter.

Förra årets bilaterala handel var $21,79 miljarder högre än 2016 och svarade för 22 procent av Vietnams totala import-exportvärde, enligt statistik från Vietnamesiska tullverket.

Vietnams export till Kina upplevde en betydande årlig ökning med 61,5 procent till strax över $35,46 miljarder. Det bidrog till att minska Vietnams handelsunderskott mot Kina till -$22,76 miljarder förra året från -$28 miljarder år 2016.

Telefoner, en viktig vietnamesisk export, registrerade den högsta omsättningen på $7,15 miljarder, en ökning med $6,35 miljarder jämfört med föregående år.

Förra året sågs också 13 dagligvaror generera exportinkomster på mer än $1 miljard ,  6 dagligvaror fler jämfört med föregående år. De nya produkterna inkluderar skaldjur, med nästan $1,1 miljarder  i exportinkomster, ris ($1,02 miljarder), gummi ($1,44 miljarder) och skor ($1,14 miljarder).

Vietnams Industri- och handelsdepartement skriver att bilaterala handelsförbindelser mellan de två länderna har stigit under de senaste åren.

Kina är en av Vietnams största handelspartner och är också en viktig exportmarknad enligt departementet. Förutom handel är Kina för närvarande en av de 10 största utländska investerarna i Vietnam med ett totalt registrerat investeringskapital på över $12,1 miljarder.

Vid ett besök i Kina i maj månad uppmanade presidenten Trần Đại Quang vietnamesiska och kinesiska företag att fortsätta att initiera innovativa idéer för att skapa ett nytt momentum för ett bilateralt ekonomiskt partnerskap. Han föreslog att kinesiska företag investerar i infrastruktur, logistik och elektronik och stödindustrier samtidigt som de skyddar miljön och bedriver sociala aktiviteter i Vietnam. President Quang bad de två sidorna att underlätta tillgången till varandras marknader.

Källa: http://vietnamnews.vn/economy/421539/vn-china-trade-likely-to-reach-100-billion.html#PLyqGLtO6GgQx2Fo.97 

Bildkällor 2015 statistik: https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/vnm/

Bildkälla befolkning: https://www.google.se/publicdata/

© 2024 Frontier Vietnam

Tema av Anders NorenUpp ↑