Ytterligare lättnader i penningpolitiken kan utgöra risker för Vietnams ekonomi och banksektor, enligt Moodys Investors Service.

”Med tanke på att regeringens fokus verkar vara att stödja tillväxten kan State Bank of Vietnam fortsätta att driva en neutral och tillmötesgående politisk inställning”, citerade Bloomberg, Anushka Shah, en analytiker för kreditvärderingsinstitutet i Singapore.

”Men stimulerande penningpolitik riskerar att undergräva makroekonomisk stabilitet, särskilt när redan kredittillväxten växer snabbt”, sa Shah”. En fortsatt acceleration i kredittillväxten kan också innebära vissa risker för banksektorn genom att bankernas kapitalbuffertar försvinner”.

Vice riksbankschef, Nguyen Thi Hong, sa att centralbanken kommer att ”hantera kredittillväxten på ett flexibelt och försiktig sätt hjälpa företag och öka den ekonomiska tillväxten, samtidigt som de kan begränsa riskerna i vissa affärsområden”.

Vietnams ekonomi växte med 6,81 procent 2017, jämfört med 6,61 procent föregående år, det högsta på ett årtionde, enligt General Statistics Office.

Can Van Luc, chefsekonom på Vietnams största bank BIDV, sa att landet inte borde försöka öka kredittillväxten överhuvudtaget.

”Kredittillväxten har expanderat snabbt de senaste åren. Det är dags att vara försiktigare. ” Vietnam har en av de högsta kredittillväxterna i Asien, sa Van Luc.

Landets banksektor uppskattade att  kredittillväxten steg med 18,1 procent 2017, enligt finansdepartementet. Den har också prognostiserat tillväxten till 17 procent i år. Centralbanken bad nyligen långivare om att strama upp kontrollen över investeringslån avsedda för aktie- och fastighetsmarknaden och varnade om risker för ”bad debt” dvs. osäkra fordringar. De uppmanade dem att prioritera jordbruk, export, stödjande av industrier och högteknologiska investeringar.

 

Källa: https://e.vnexpress.net/news/business/vietnam-should-be-cautious-about-credit-growth-moody-s-3705452.html