Etikett: BIDV

Bankerna upprustar sig för Basel II – Ytterligare två banker får sina nyemissioner godkända av centralbanken

I somras skrev jag om att BIDV fick en kapitalinjektion av den strategiska investeraren, sydkoreanska KEB Hana Banks. Detta var ett viktigt steg för BIDV då kapitalet behövdes för att banken skulle uppnå Basel II-standard. Standarden är idag ett måste för en bank för att kunna få in kapital från utlandet och regeringen har tryckt på de inhemska bankerna att påskynda anpassningen till Basel II. För tre år sedan beordrade centralbanken, SBV, tio banker att påbörja implementeringen av standarden och i somras hade endast Vietcombank lyckats nå kraven helt och hållet. Målet som SBV satte upp var att dessa tio banker ska nå Basel II-standard före år 2020. Den första banken som uppfyllde Basel II standarden i Vietnam var privatbanken Orient Commercial Bank, OCB. Banken fanns inte med på listan över de tio banker som SBV beordrade då banken är idag helt privat. Banken hade tidigare SBV och BNP Paribas som majoritetsägare.

BIDV är inte ensam om att ta in kapital genom nyemissioner för att bygga upp kärnkapitalet och därmed uppnå Basel II. Under de senaste fyra veckorna har SBV godkänt två bankers nyemissioner, Viet Capital Bank och TP Bank. För TP Banks del är detta den andra nyemissionen för i år och utsikterna för att TP Bank ska nå kapitaltäckningsgraden som krävs för Basel II ser god ut. Andra banker som har fått godkända nyemissioner sedan årets början är Vietbank, Kien Long Bank, Orient Commercial Joint Stock Bank, Techcombank, Military Bank, VPBank, HDBank och Woori Vietnam.

 

Moody’s uppgraderar kreditbetyget hos 14 vietnamesiska banker

Moody’s Investors Service uppgraderade i tisdags förra veckan betygen från 14 vietnamesiska banker, drivna av uppgraderingen av Vietnams kreditbetyg till Ba3 från B1 för två veckor sedan.

Enligt de senaste utvärderingsåtgärderna på Vietnams bankindustri uppgraderade Moody’s betyget för långsiktiga lokala- och utländska valutainsättning och emittentbetyg för Vietcombank, BIDV och VietinBank.

Moody’s uppgraderade också long-term counterparty risk ratings (CRR) och counterparty risk assessments (CRA) hos VietinBank och BIDV, och bekräftade Vietcombanks nuvarande betyg.

Vietnams likviditet i statsobligationerna är en viktig inmatning i Moody’s insättnings- och emittentbetyg för vietnamesiska banker, eftersom landets kreditstyrka påverkar Moodys bedömning av regeringens förmåga att ge bankerna stöd i turbulenta tider.

Uppgraderingen av Vietnams kreditbetyg till Ba3 från B1 stöds av starka trender inom den ekonomiska tillväxten som pågår under det senaste decenniet och som stöds väl av en robust privat sektor och goda konsumtionsutvecklingar. Detta har i sin tur hjälpt till en stabilisering av skuldnivåerna. Uppgraderingen speglar också förbättringar inom banksektorns hälsa, om än från relativt svaga nivåer.

Efter uppgraderingen av Vietnams kreditbetyg höjs insättningstaket för utländska valutor till B1 från B2 som driver uppgraderingen av den långfristiga utländska valutadepositionen hos 11 banker.

Moody s skrev att de 14 vietnamesiska bankernas baseline-kreditvärderingar kunde också uppgraderas om de makroekonomiska förhållandena och driftsvillkoren för bankerna i Vietnam förbättrades, vilket leder till en högre makroekonomisk profil för landet.

Källa: http://vietnamnews.vn/economy/463839/moodys-upgrades-ratings-of-14-vietnamese-banks.html#vmR7GialFHzsZprC.99

Vietnams statsskattemyndighet minskade inlåningen till de tre statsägda affärsbankerna

Vietnams statsskattemyndighet innehar inlåning på nästan VND 170 biljoner ($ 7,23 miljarder) i tre statsägda affärsbanker – Vietcombank, BIDV och VietinBank – i slutet av juni, en minskning med 28 procent mot inlåningen i januari.

Under årets första sex månader minskade skattemyndigheten sin inlåning till Vietcombank och BIDV med 59 procent respektive 6 procent, men tredubblerade inlåningen till VietinBank till VND 50 biljoner.

Nedgången i statsskattens inlåning var en av orsakerna till att Vietcombanks totala kapital sjönk under tröskeln till VND 1 biljoner i slutet av juni trots att den ökade med 7,9 procent av mobiliserat kapital från andra institutionella och enskilda privatkunder. Det uppskattades att skattemyndighetens inlåning i Vietcombank sjönk kraftigt från VND 171 biljoner vid årets början till VND 72 biljoner i slutet av juni.

Enligt experter berodde myndighetens insättningsminskning  hos bankerna främst på de stigande offentliga utbetalningarna. Vid utgången av det första kvartalet uppgick utbetalningen av offentliga investeringar till VND 17,5 biljoner, vilket motsvarade endast 4,4 procent av regeringens uppskattningar, men den ökade kraftigt de senaste fyra månaderna för att slutligen nå VND 150 biljoner per den 20 juli eller 37,5 procent av regeringens uppskattningar.

Enligt Viet Dragon Securities Company kan tappet av kassaflödena påverka negativt likviditeten på marknaden.

Tidigare sa Saigon Securities Incorporation också att den goda likviditeten i banksystemet förra året berodde delvis på den långsamma utbetalningen av offentliga investeringar, varför en stor del av statskassans kapital deponeras i vissa affärsbanker.

Källa: http://vietnamnews.vn/economy/463467/state-treasury-deposits-at-banks-down-28.html#8xLjxXBVmIBV3QDi.99

Sydkoreanska KEB Hana Banks är BIDVs potentiella investerare

Den potentiella strategiska investeraren av Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV) är Sydkoreas KEB Hana Bank, rapporterade Viet Capital Securities Company (VCSC).

I en rapport om BIDV, som är en av Vietnams fyra största statliga affärsbanker, sa VCSC att utsikterna att hitta strategiska investerare av BIDV efter åtta år var gradvis tydlig och tillade att transaktionen, om de lyckas, kommer att bli en viktig faktor att föra BIDV närmare Basel II-standarder som krävs av centralbanken.

Tidigare rapporterade Business Korea att KEB Hana Bank hade beslutat att utöka sin verksamhet i Vietnam genom att förvärva en andel i BIDV. KEB Hana Bank går vidare med förvärvet och är uppenbarligen nära att teckna en överenskommelse.

Affären kommer att fortsätta på ett sätt som medför att BIDV kommer att resa nytt kapital genom en kapitalökning för att förbättra sin finansiella struktur och Hana Bank kommer att köpa de nya aktierna. Enligt en källa är den enda återstående delen av processen, ett godkännande av State Bank of Vietnam.

BIDV startade som Vietnamese Construction Bank 1957. Fram till 1994 drevs den huvudsakligen av regeringen. Sedan 1995 har banken aktivt erbjudit finansiering, krediter, finansiell och icke-finansiella tjänster som en kommersiell bank. Banken har spelat en roll som en byrå för förvaltning av medel för inhemska och utländska finansinstitut.

Tidigare i år träffade KEB Hana Banks ordförande Kim Jung Tai vice premiärminister Vuong Dình Hue. Tai betonade behovet av samarbete mellan Hana Bank och BIDV och sa att de två bankerna skulle skapa bra affärsmöjligheter om de fortsatte att upprätthålla ett partnerskap inom finansiell teknik och mobil betalning, bland annat i Vietnam.

källa http://vietnamnews.vn/economy/450102/keb-hana-bank-bidvs-potential-strategic-investor-vcsc.html#gjjawzYE1XsjYTug.99

Vietnams valutareserver ökar till rekordhöga $63 miljarder dollar

Valutareserven i Vietnam

State Bank of Vietnam (SBV) har kontinuerligt köpt i hårda valutor under de senaste månaderna, vilket höjer landets valutareserver till rekordhöga $63 miljarder US-dollar.

Mai Tien Dung, minister och ordförande för regeringskontoret, tillkännagav detta vid en ny presskonferens efter ett månatligt kabinettmöte.

SBV köpte $32 miljarder dollar i hårda valutor under de senaste två åren, sa Dung.

Enligt experter har SBV också ändrat sitt sätt att köpa utländsk valuta. Istället för att använda spothandel har centralbanken använt terminskontrakt för inköp av hårda valutor sedan 7 februari i år.

Tidigare köpte banken utländsk valuta i spothandel, med volymer på 1-3 miljarder dollar per dag vilket innebar att en motsvarande volym vietnamesisk đồng pumpades in på marknaden på kort tid.

Men sedan februari har banken lanserat tre månaders terminskontrakt för att reglera flödet på ett mer flexibelt sätt. Några 40 procent av valutareserverna har köpts genom terminskontrakt, vilket bidrar till att balansera kassaflöden för att mildra räntepressen, USD / VND-växelkursen och inflationen.

Experter tillförde stabiliteten till följd av SBV: s flexibla centralränteshanteringsmekanism, vilket gjorde att den inhemska valutamarknaden blev mindre påverkad av globala faktorer.

Utöver detta var det inhemska utbud och efterfrågan förhållande till dollarn relativt stabil tack vare utländsk valutaförsörjning från export, utländska investeringar, officiellt utvecklingsbistånd, turism och remittanser.

Stigningen i landets valutareserver rapporterades i samband med att valutakursen på hemmamarknaden var relativt stabil. Enligt centralbanken var likviditeten på den inhemska valutamarknaden bra och uppfyllde kraven från lokala organisationer och individer.

På måndagen ställde SBV den dagliga referenskursen till VND 22.558 per US-dollar, upp VND 6 från fredagen förra veckan.

Stora affärsbanker såsom Vietcombank, BIDV och Vietinbank på måndagen noterade USD / VND växelkursen oförändrad från förra fredagen, en dollar kostade VND 22 735 och sälja gick på VND 22,805.

Läs mer på http://vietnamnews.vn/economy/427498/vns-foreign-reserves-reach-record-high-of-us63b.html#M1Etuqv8LCh6lHbj.99

VTV4 News 24/2 – 2018 har redan nått 48% av 2017 års nettoköp från utländska investerare

Agenda

3:40 – 4:39

Utländskt kapital flödar in på aktiemarknaden 2018 – Nettoköp på $550 miljoner motsvarande 48% av föregående års nettoköp. Snittomsättning på $350 miljoner per handelssession.

4:40 – 7:30

Många utmaningar kvarstår för vietnamesiska aktiemarknaden -SSI pekar på utförsäljningen av statliga innehav som tar lång tid att genomföra och vissa nyligen genomförda försäljningar visar på väldigt undermålig hantering av försäljningsprocessen. SSI räknar med att mellan 2018 -2020 kommer utförsäljningen av statliga innehav uppgå till $30 miljarder dollar, 2017 nettoköpte utländska investerare för $1 miljard dollar.

7:31 – 9:47

2018 blir året då fokus övergår till byggandet av privatbostäder i prisklasserna låg och medel på grund av stigande efterfrågan.

Vietnam bör vara försiktig med kredittillväxten – Moody’s

Ytterligare lättnader i penningpolitiken kan utgöra risker för Vietnams ekonomi och banksektor, enligt Moodys Investors Service.

”Med tanke på att regeringens fokus verkar vara att stödja tillväxten kan State Bank of Vietnam fortsätta att driva en neutral och tillmötesgående politisk inställning”, citerade Bloomberg, Anushka Shah, en analytiker för kreditvärderingsinstitutet i Singapore.

”Men stimulerande penningpolitik riskerar att undergräva makroekonomisk stabilitet, särskilt när redan kredittillväxten växer snabbt”, sa Shah”. En fortsatt acceleration i kredittillväxten kan också innebära vissa risker för banksektorn genom att bankernas kapitalbuffertar försvinner”.

Vice riksbankschef, Nguyen Thi Hong, sa att centralbanken kommer att ”hantera kredittillväxten på ett flexibelt och försiktig sätt hjälpa företag och öka den ekonomiska tillväxten, samtidigt som de kan begränsa riskerna i vissa affärsområden”.

Vietnams ekonomi växte med 6,81 procent 2017, jämfört med 6,61 procent föregående år, det högsta på ett årtionde, enligt General Statistics Office.

Can Van Luc, chefsekonom på Vietnams största bank BIDV, sa att landet inte borde försöka öka kredittillväxten överhuvudtaget.

”Kredittillväxten har expanderat snabbt de senaste åren. Det är dags att vara försiktigare. ” Vietnam har en av de högsta kredittillväxterna i Asien, sa Van Luc.

Landets banksektor uppskattade att  kredittillväxten steg med 18,1 procent 2017, enligt finansdepartementet. Den har också prognostiserat tillväxten till 17 procent i år. Centralbanken bad nyligen långivare om att strama upp kontrollen över investeringslån avsedda för aktie- och fastighetsmarknaden och varnade om risker för ”bad debt” dvs. osäkra fordringar. De uppmanade dem att prioritera jordbruk, export, stödjande av industrier och högteknologiska investeringar.

 

Källa: https://e.vnexpress.net/news/business/vietnam-should-be-cautious-about-credit-growth-moody-s-3705452.html

© 2024 Frontier Vietnam

Tema av Anders NorenUpp ↑