KIDO-koncernen (KDC) estimerar att tjäna VND 800 miljarder ($35,1 miljoner dollar) i vinst före skatt  2018, en ökning med 43 procent jämfört med året innan, har koncernen meddelat.

Vid ett möte den 6 april visade KIDO-koncernen, noterad på Ho Chi Minh-börsen att de räknade med en intäkt på försäljningen kring VND 12 biljoner år 2018, en ökning med 71 procent jämfört med förra året.

Bolaget planerar också att betala ut en utdelning till aktieägarna  motsvarande 16 procent i direktavkastning år 2018.

Samtidigt har koncernens styrelse lämnat till aktieägarna en plan att öka ägandet av utländska investerare i bolaget till 100 procent samtidigt som man förbereder de nödvändiga förfarandena för att anpassa bolagets affärsområden om dessa är begränsade till ägarförhållandet mellan utländska investerare.

KIDO Group redovisade en intäkt på VND 7 biljoner 2017, mer än tre gånger siffran för 2016. Resultatet före skatt år 2017 uppgick till VND 561 miljarder medan vinsten efter skatt blev VND 440 miljarder.

Per den 31 december 2017 uppgick koncernens totala tillgångar till VND 11,3 biljoner, en ökning med VND 1,9 miljarder jämfört med årets början. Den totala skulden uppskattades till nästan VND 3,5 biljoner, en ökning med VND 631 miljarder jämfört med årets början.

 

Källa: http://vietnamnews.vn/economy/425986/food-producer-kido-targets-43-increase-in-profit.html#8PZry7lms7l4brkD.97