Etikett: Rapportsäsong

Vinsterna rasade för landets värdepappersföretag under Q4 – VN-index -12,4 procent under Q4


Samtliga av landets värdepappersföretag har nu redovisat sina resultat för fjärde kvartalet 2018 och man kan helt klart säga att den minskade aktiviteten bland investerarna har börjat ge effekt på värdepappersföretagen.

SSI – SSI Securities Corporation, den största mäklaren i landet (18,7 procent marknadsandel), uppvisade en minskning med 14,7% i år före skatt före skatt till VND324 miljarder (13,96 miljoner US-dollar) i oktober-december-perioden.

HSC –  Den näst största mäklaren på Ho Chi Minh-börsen (marknadsandel 11,24 procent, Ho Chi Minh Securities Company (HSC), redovisade en minskning för resultatet före skatt med 62 procent från föregående år till bara VND 88,8 miljarder (US $ 3,82 miljoner ) för perioden.

VCI – Viet Capital Securities Company redovisade resultat före skatt ner 28 procent jämfört med perioden föregående år till VND160 miljarder (US $ 6,89 miljoner). Bolagets marknadsandel är på 10,95 procent och därmed tredje störst i Vietnam.

BVSC – Bao Viet Securities Company uppvisade också en minskning med 52 procent i resultat före skatt motsvarande period föregående år till VND 21,8 miljarder (US $ 939,329).

VND – VN Direct Securities Corps resultat före skatt som uppnådde VND 52,9 miljarder (US $ 2,27 miljoner) minus 69,2 procent från samma period föregående år.

SHS – Saigon Hanoi Securities resultat före skatt på VND 173,2 miljarder – 73 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

MBS –  MB Securities vinst före skatt på VND 613 miljoner (US $ 26.413) en minskning med 87 procent från samma period föregående år.

ACBS – ACB Securities såg den största nedgången i vinst före skatt av alla rapporterade värdepappersbolag, VND 1,5 miljarder (US 64.6320), en minskning 98 procent från samma period föregående år.

Däremot fanns det några ljusglimtar i börsmörkret

FTS –  FPT Securities Corp såg en ökning av resultatet före skatt från VND 78,19 miljarder Q4 2017 till VND 336,32 miljarder Q4 2018, motsvarande 330 procent!

VPBS –  VPBank Securities (VPBS)  såg också en ökning av resultatet på VND 747 miljarder för 2018 upp från VND 533 miljarder för hela 2017, motsvarande 40,15 procent upp (hittade inte kvartalsdata för 2017).

TCBS – Techcombank Securities (TCBS) såg en ökning av resultatet före skatt på VND 1,53 biljoner (US $ 65,91 miljoner), en ökning med 68% jämfört med föregående år.

Mindre volymer och likviditet på de vietnamesiska börserna inför Têt

Ett år har gått sedan jag skrev det första inlägget på bloggen. Intresset för bloggen har ökat stadigt, men marknaden som bloggen handlar om har inte haft samma resa uppåt. Första inlägget skrevs den 11:e januari 2018 och VN-index stängde den dagen på 1047.

Idag drygt ett år senare står indexet på 901, hela 14 procent ner. Som jag tidigare skrev i årssummeringen har året varit svajigt på börsen. Frågan är nu vart vi är på väg? När vietnameserna går på ledighet inför deras nyårsfirande, Têt, väntas vi efterföljande veckor få se hur börsen sannolikt kommer att utvecklas under resterande del av året.

Precis lika viktigt som Black friday är för USA är Têt för Vietnam när det kommer till att mäta konfidensen i marknaden. Med drygt tre veckor kvar till Têt (5:e februari) kan vi bara jämföra hur diskussionerna lät för ett år sedan.

Under januari 2018 steg VN-indexet med 12,8 procent under januari, strax innan Têt i fjol (8:e februari) sjönk volymerna med 20 procent från veckan innan. Likviditeten låg då på $320 miljoner dollar per handelsession, idag ligger likviditeten betydligt lägre, drygt $140 miljoner.

I och med att analytikerna har bland annat skruvat ner tillväxtprognoserna inför 2019 så tror jag att årets första rapportsäsong inte kommer initiera ett börsfall.  Förra året kallade man nedgången innan Têt för vinsthemtagningar och att regeringen hade infört ett lånetak för aktielån kring 60 procent. I år lyder retoriken att många väljer att omallokera portföljerna till large caps aktier från small/mid-caps på grund av dess lägre volatilitet. Många får sina bonusar så här års och det ska bli intressant hur många aktiedepåer som öppnas, tydlig indikator på var Têt-pengarna tar vägen.

Vietnamesiska investerare som jag har kommit i kontakt med säger att de börjar tveka på att vi kommer att få se VN-index stå kring 1150 närmaste året. Den som lever får se! Det som däremot står klart enligt mig är att vi kommer knappast se dom nivåerna före sommaren. Om vi nu ponerar att likviditeten sjunker med 20 procent som vi gjorde så här års i fjol så kommer likviditeten ligga i samma spann som den låg vid bottenkänningen i juli 2018.

Samtidigt är detta en tekniskt svag period i Vietnam och sannolikt fortsätter vinsthemtagningarna under ledigheten fram till två veckor efteråt. Just nu räcker det med att enbart titta på utvecklingen av likviditeten på börsen för att kunna mäta konfidensen hos investerarna. Kallt som en januarimorgon.

Rapportsäsongen är igång – Handelskriget kan faktiskt bidra till nya kursrekord

Till skillnad från resterande marknader i Asien så har FTSE Vietnam Total Return stigit med 0,5 procent i september, medan resterande tillväxtländer och frontier-marknader har backat. Vietnamesiska börserna andas optimism, inte minst efter att FTSE Russell satte landet under bevakning för en eventuell uppgradering närmaste två åren, utan även att handelskriget faktiskt kan gynna företagen i Vietnam åtminstone på kort sikt.

Många bolag på börserna i Vietnam reviderar upp sina prognoser för innevarande år. Ett utav dessa bolag är djurfodertillverkaren Dabaco Group (HNX: DBC) som planerar att revidera sitt vinstmål för i år efter att bolaget lyckades uppnå målet på VND 246 miljarder redan i september.  Bolagets sysslar med djurfoder, men har även uppfödsel av boskap och slakteri, vilket ska ha varit det huvudsakliga skälet till vinstmålet för i år då priset på fläsk har varit gynnsamt. Som grädde på moset så bestämde sig styrelsen för att höja utdelningen som landar på en total utdelning på hela 20% för i år.

När det kommer till börserna i stort så finns det tre sektorer som agerar draglok varav en av dessa sektorer, oljeindustrin, har nyligen vaknat till liv. Till följd av ett stigande oljepris i år så har oljesektorn äntligen vaknat och tillsammans med bank och fastigheter så räknar investerarna med att börserna kommer att fortsätta återhämtningen från botten i juli.

Samtidigt så landade inflödet från utländska investerare i september på ett litet positivt netto, $17 miljoner dollar.  Med  facit i hand så vet vi att stora private equitybolag som SK Group och Singapores förmögenhetsfond GIC med fler var i köptagen i september, bland annat Masan Groups olika dotterbolag. Under månaden investerade enbart sydkoreanska SK Group $840 miljoner i Masan och VinGroup.

Så kort och gott, så länge inflationen står still i Vietnam och USA inte tvingas till en chockhöjning av räntan, utöver det som är inprisat, så ser Vietnam ut att vara den bästa ekonomin i Asien att investera i just nu. Mycket kan hända och det finns inga garantier för något.

Bao Viet Securities väntas omsätta $22 miljoner under 2018

Bao Viet Securities Joint Stock Company (BVSC) har som mål att nå VND 504 miljarder (US $ 22,4 miljoner) i totala intäkter och VND 134 miljarder i vinst efter skatt för 2018 har bolaget meddelat.

De förväntade siffrorna är upp med 4,2 procent respektive 9,5 procent jämfört med förra årets resultat, sade bolagets styrelse vid årsstämman under tisdagen.

År 2017 uppnådde BVSC VND 448,8 miljarder i totala intäkter och VND 122,4 miljarder i vinst efter skatt, en ökning med 47,8 procent och 27,1 procent från 2016.

Bolaget översteg dess helhetsprognos för 2017 med 49,3 procent i omsättning och 10,7 procent i resultat efter skatt.

Det förväntade resultatet för 2018 är också högre än de tidigare siffrorna som rapporterats i lokala medier.

Tillväxten i BVSCs vinst 2017 kom från goda marknadsförhållanden på börserna och uppnådde goda vinster under året samt från högre resultat än väntat inom tre nyckelområden – finansiella tjänster, investering och rådgivning.

BVSC planerar också att utnyttja 5 procent av vinsten efter skatt för att finansiera sin kapitalreserv och ytterligare 5 procent för att lägga till i en fond mot finansiella risker.

Bolaget kommer också att lägga till VND 5,1 miljarder till sin välfärdsfond och betala ut VND 50,5 miljarder, motsvarande 7 procent i utdelning till befintliga aktieägare.

Resterande vinst efter skatt på VND 45 miljarder kommer att användas för att finansiera bolagets affärsverksamhet under 2018.

Trettiotvå aktieägare, inklusive 10 representanter från bolaget, deltog i BVSC: s årsstämma. De innehade 43,65 miljoner aktier, eller 60,46 procent av det totala antalet röstberättigade aktier.

BVSC grundades 1999 som medlem i försäkringsfinansieringsgruppen Bao Viet Holdings under finansdepartementet och är nu ett av de främsta värdepappersbolagen i Vietnam som tillhandahåller finansiella tjänster och investeringsrådgivning till investerare, investeringsfonder och banker i både inhemska och utländska marknader.

Källa: http://vietnamnews.vn/economy/449427/bao-viet-securities-eyes-modest-earningsin-2018.html#E8CwUR0FpT2yx2HW.99

Matproducenten KIDO-group prognostiserar en vinsttillväxt på 43% YoY för 2018

KIDO-koncernen (KDC) estimerar att tjäna VND 800 miljarder ($35,1 miljoner dollar) i vinst före skatt  2018, en ökning med 43 procent jämfört med året innan, har koncernen meddelat.

Vid ett möte den 6 april visade KIDO-koncernen, noterad på Ho Chi Minh-börsen att de räknade med en intäkt på försäljningen kring VND 12 biljoner år 2018, en ökning med 71 procent jämfört med förra året.

Bolaget planerar också att betala ut en utdelning till aktieägarna  motsvarande 16 procent i direktavkastning år 2018.

Samtidigt har koncernens styrelse lämnat till aktieägarna en plan att öka ägandet av utländska investerare i bolaget till 100 procent samtidigt som man förbereder de nödvändiga förfarandena för att anpassa bolagets affärsområden om dessa är begränsade till ägarförhållandet mellan utländska investerare.

KIDO Group redovisade en intäkt på VND 7 biljoner 2017, mer än tre gånger siffran för 2016. Resultatet före skatt år 2017 uppgick till VND 561 miljarder medan vinsten efter skatt blev VND 440 miljarder.

Per den 31 december 2017 uppgick koncernens totala tillgångar till VND 11,3 biljoner, en ökning med VND 1,9 miljarder jämfört med årets början. Den totala skulden uppskattades till nästan VND 3,5 biljoner, en ökning med VND 631 miljarder jämfört med årets början.

 

Källa: http://vietnamnews.vn/economy/425986/food-producer-kido-targets-43-increase-in-profit.html#8PZry7lms7l4brkD.97

© 2024 Frontier Vietnam

Tema av Anders NorenUpp ↑