Sebastian Eckhardt, lägg namnet på minnet, representerar Världsbanken i Vietnam och blev intervjuad igår av Việt Nam News reporter Phương Uyên gällande hans syn på Vietnams ekonomi. Han gav regeringen både ris och ros i deras arbete i att utnyttja flödet av FDI, foreign direct investments. Han drog liknelsen mellan Vietnam och Sydkoreas resa från fattigt U-land efter Koreakriget till dagens Sydkorea.  Detta är givetvis en väldigt bred liknelse men han drog den liknelsen i samband med hans svar om när Sydkorea låg på samma nivå som Vietnam utbildning och köpkraftsmässigt.

Jag tänkte inte direktöversätta hela intervjun, utan detta lämnar jag till er som vill läsa mer om hans resonemang. En fråga som jag tycker är viktigare att förmedla tänkte jag översätta och citera här nedan.

Vilka utmaningar tycker du att Vietnam står inför?

” Strängt taget är kortsiktiga ekonomiska mål lätt att uppnå för Vietnam, på grund av sin geografiska fördel, billiga arbetskraft och en generell ökning av den globala ekonomin som driver den övergripande tillväxten. Såtillvida en systematisk chock uppstår i landet, så utesluter jag inte att den vietnamesiska ekonomin kan växa minst 6 till 7 procent år 2018.

Jag tror att landet har gjort det ganska bra hittills, men eftersom i takt med att landet fortsätter att växa så kommer hindren att hålla sig högre och högre upp i systemet. Detta beror på att många av de första fördelarna såsom FDI och tillväxtbidrag, tenderar att bli föråldrade och inte ge samma effekt som i början av tillväxtstadiet.

Helt ärligt förväntar jag mig att  landets väg i utvecklingen kommer att bli brantare. I början är det enkelt att skära ner på systematisk ineffektivitet såsom policies och lagar, men när landet går framåt måste beslutsfattarna vara mer fokuserade på de långsiktiga målen.

Utmaningarna är därför mer på medellång sikt, när konkurrensen i ASEAN-länderna och övriga asiatiska låginkomstnationer ökar, till exempel när Laos eller Myanmar växer till sig. Vietnam stiger som, som Kina en gång gjorde och det kommer att kräva en kollektiv insats inom alla sektorer, från personal och kapital till infrastruktur för att landet ska fortsätta att stiga.

Regeringen har tydligt fokuserat på effektivisering av olika företagsprocesser, vilket minskar de administrativa bördorna för företagen. Det har gjort tydliga framsteg, men efter att ha pratat med företag tror jag Vietnam har fortfarande mycket att göra för att nå sina ekonomiska mål på medellång sikt. Det finns fel i mycket lagstiftning för företag, inklusive grundläggande funktioner som skattebetalande. Det kommer att krävas mycket för att stänga sådana luckor mellan Vietnam och andra länder i regionen, exempelvis Malaysia.

Dessutom är det mesta av landets produktion beroende av utländska direktinvesterade (FDI) företag, så det är avgörande att det finns en lekplats för Vietnams egna företag att skapa, expandera och generera sysselsättning. På kort sikt är Vietnams största utmaning att utnyttja nuvarande tillväxtmönster och utnyttja fördelarna med inflödet av direktinvesteringar.

Läs mer på http://vietnamnews.vn/economy/421748/domestic-demand-to-fuel-viet-nam-economy-in-2018.html