Etikett: Blogg (Sida 1 av 2)

Oro bland investerarna efter förslag om höjt kapitalkrav på aktiebelåning

Statens värdepapperskommission (SSC) har utfärdat ett förslag till en lag som kräver att det initiala kapitalkravet som värdepappersbolag har ingått med investerare för belåning av värdepapper ska vara minst 60 procent, vilket förväntas träda i kraft i början av februari. Kapitalkravet är det belopp som en investerare måste personligen lägga undan från sitt egna kapital likt handpenningen för ett bolån.
Detta innebär också att man kan endast belåna portföljerna med 40% av totalt portföljvärde. Utkastet som skickades den 12 januari för att samla in feedback och förväntas träda i kraft i början av februari, betraktas som en SSC-manöver för att minska potentiella risker på aktiemarknaden och reglera flödet av kapitallån på marknaden.
För närvarande, får aktiebelåningen uppgå till 50 procent av värdet.  Oro bland investerarna på vietnamesiska börserna var att detta förslag skulle godkännas och i och med det sticka hål på den konstant stigande vietnambörserna. SSC-ordförande Tran Van Dung  lugnande investerarna att utkastet inte skulle påverka aktiemarknaden negativt. Marginalförhållandet 60:40 (investerare måste ha 60 procent av aktieinnehavets värde och får låna resterande 40 procent från mäklaren) användes tidigare under  2013. Men sedan beslutade Vietnams värdepappersmarknadsregulatorer att justera förhållandet till 50:50, med sikte på att öka likviditeten på marknaden för att låta investerare låna mer.
”När börsen har blivit stabil bör vi gå tillbaka till det gamla förhållandet 60:40, vilket kommer att stödja en hållbar tillväxt på aktiemarknaden och stärka riskhanteringen hos värdepappersbolagen”, sa Dung. Enligt Viet Dragon Securities Co (VDSC) har ändringen av aktiebelåningen både positiva och negativa effekter på marknaden. Belåningen bidrar till att öka kapitalflödet till aktiemarknaden. Förhöjningen av kapitalkravet kan vara ett sätt att kyla ner kredittillväxten inom banksektorn, efter ett minskat tillväxtmål på 17 procent år 2018, vilket framgår av statsbanken, sade VDSC.
Nedgången i kredittillväxten kommer troligen att påverka tillväxten av VN-Index, sade VDSC. Även om det nya förslaget inte har godkänts har det höjt allmänhetens farhågor att kassaflödet i aktiemarknaden kommer att pressas och därmed påverka aktiemarknadens utveckling, enligt HCM Securities Corp (HSC). I sin rapport säger HSC att det nya förslaget från SSC kommer att minska investerarnas upplåningsbehov på grund av HSC minskade utlåningsförmåga.

Vietnam och Indien signerar ett bilateralt handelsmål på 15 miljarder dollar till 2020

Vietnam och Indien har kommit överens om att förbättra sitt ekonomi- och handelspartnerskap till motsvarande 15 miljarder dollar till och med år 2020. Premiärminister Nguyen Xuan Phuc och indiens president Ram Nath Kovind undertecknade avtalet under sitt möte i New Delhi den 24 januari som en del av den vietnamesiska ledarens besök för att delta i ASEAN-toppmötet i Indien.

De två ledarna gick också med på att anordna mer frekventa besök med delegationer från regeringar, parlamentariker och partier från båda länderna. Båda ledarna sa att de är nöjda med förstärkningen av Vietnam-Indien-banden och samarbetet, eftersom det bilaterala förhållandet uppgraderades till ett omfattande strategiskt partnerskap i september 2016. PM Phuc bekräftade Vietnams konsekventa politik för att förbättra banden med gamla vänskapsbanden som Indien. Som svar sade den indiska sidan att de skulle fortsätta att stödja Vietnam genom högkvalitativ personalutbildning, utvecklingsstödspaket och förmånskrediter.

President Kovind hyllade Vietnams roll i att stärka ASEAN-Indien-banden och citerade Vietnams viktiga roll i Indiens nya Act East Policy. Han lovade att sträva efter mer och större insatser för att främja de två ländernas partnerskap baserat på deras 45-åriga relation.

”Handels- och investeringssamarbeten bör ligga i fokus och prioriteringen för det strategiska partnerskapet mellan ASEAN-länderna och Indien. Potentialen i dessa samarbeten bör utnyttjas till fullo i dessa två ekonomiskt dynamiska regioner med en befolkning på 1,85 miljarder människor, ett kombinerad BNP på 3,8 biljoner US-dollar i 2017, vilket är storleken på världens fjärde största ekonomi med prognosen att överstiga 8 biljoner dollar år 2025. Vi måste effektivt genomföra avtalen om handel och investeringar för att släppa lös de två regionernas underliggande potentialer”. Citerades Phuc.

”ASEAN bör genomföra ett omfattande samarbete med Indien på olika områden baserat på fred, stabilitet och rättsstatsprincipen i regionen och i både Indiska oceanen och Stilla havet. Eftersom hela regionen just nu erfar geopolitiska spänningar, religiös extremism, terrorism, klimat förändring, cybersäkerhet med mera”. Tillade Premiärminister Nguyen Xuan Phuc.

”I och med Indiens försprång i den 4: e industriella revolutionen bör Indien som ett ledande land skapa ett starkare samarbete med ASEAN-länderna inom områden som innovation,  uppkoppling av olika industrisektorer och deltagande i globala värdekedjor, vilket i sin tur kommer att bidra till att skapa en möjlig miljö för utvecklingen av bilaterala band. Vietnam har gjort sitt yttersta för att tillsammans med andra ASEAN-länder förverkliga ”ASEAN 2025 Vision” i samband med Indiens Act East Policy”, enligt Premiärminister Phuc.

Sebastian Eckardt, Världsbankens ledande ekonom i Vietnam – ”FDI kommer att vara den främsta drivkraften för tillväxten i den vietnamesiska ekonomin under de närmaste fem åren”.

Sebastian Eckhardt, lägg namnet på minnet, representerar Världsbanken i Vietnam och blev intervjuad igår av Việt Nam News reporter Phương Uyên gällande hans syn på Vietnams ekonomi. Han gav regeringen både ris och ros i deras arbete i att utnyttja flödet av FDI, foreign direct investments. Han drog liknelsen mellan Vietnam och Sydkoreas resa från fattigt U-land efter Koreakriget till dagens Sydkorea.  Detta är givetvis en väldigt bred liknelse men han drog den liknelsen i samband med hans svar om när Sydkorea låg på samma nivå som Vietnam utbildning och köpkraftsmässigt.

Jag tänkte inte direktöversätta hela intervjun, utan detta lämnar jag till er som vill läsa mer om hans resonemang. En fråga som jag tycker är viktigare att förmedla tänkte jag översätta och citera här nedan.

Vilka utmaningar tycker du att Vietnam står inför?

” Strängt taget är kortsiktiga ekonomiska mål lätt att uppnå för Vietnam, på grund av sin geografiska fördel, billiga arbetskraft och en generell ökning av den globala ekonomin som driver den övergripande tillväxten. Såtillvida en systematisk chock uppstår i landet, så utesluter jag inte att den vietnamesiska ekonomin kan växa minst 6 till 7 procent år 2018.

Jag tror att landet har gjort det ganska bra hittills, men eftersom i takt med att landet fortsätter att växa så kommer hindren att hålla sig högre och högre upp i systemet. Detta beror på att många av de första fördelarna såsom FDI och tillväxtbidrag, tenderar att bli föråldrade och inte ge samma effekt som i början av tillväxtstadiet.

Helt ärligt förväntar jag mig att  landets väg i utvecklingen kommer att bli brantare. I början är det enkelt att skära ner på systematisk ineffektivitet såsom policies och lagar, men när landet går framåt måste beslutsfattarna vara mer fokuserade på de långsiktiga målen.

Utmaningarna är därför mer på medellång sikt, när konkurrensen i ASEAN-länderna och övriga asiatiska låginkomstnationer ökar, till exempel när Laos eller Myanmar växer till sig. Vietnam stiger som, som Kina en gång gjorde och det kommer att kräva en kollektiv insats inom alla sektorer, från personal och kapital till infrastruktur för att landet ska fortsätta att stiga.

Regeringen har tydligt fokuserat på effektivisering av olika företagsprocesser, vilket minskar de administrativa bördorna för företagen. Det har gjort tydliga framsteg, men efter att ha pratat med företag tror jag Vietnam har fortfarande mycket att göra för att nå sina ekonomiska mål på medellång sikt. Det finns fel i mycket lagstiftning för företag, inklusive grundläggande funktioner som skattebetalande. Det kommer att krävas mycket för att stänga sådana luckor mellan Vietnam och andra länder i regionen, exempelvis Malaysia.

Dessutom är det mesta av landets produktion beroende av utländska direktinvesterade (FDI) företag, så det är avgörande att det finns en lekplats för Vietnams egna företag att skapa, expandera och generera sysselsättning. På kort sikt är Vietnams största utmaning att utnyttja nuvarande tillväxtmönster och utnyttja fördelarna med inflödet av direktinvesteringar.

Läs mer på http://vietnamnews.vn/economy/421748/domestic-demand-to-fuel-viet-nam-economy-in-2018.html

 

Nu återuppas handeln på HOSE

Vid lunchtid idag svensktid så kom beskedet från Ho Chi Minh-börsen att handelsystemet är återställd och imorgon torsdag så börjar handeln utifrån värdena från den 22a på eftermiddagen, vid handelsstoppet. Någon information om skälet bakom är ganska vagt och ryktet om investerare från Abu Dhabi är inte bekräftat.

Ho Chi Minh-börsen stängd för 3:e dagen i följd – Tid för personlig reflektion

Jag tänkte ta mig friheten att diskutera vietnamesiska marknaden i stort i och med att börsen är stängd och på så vis blir nyhetsflödet från Vietnam mer fokuserat på reportage och gamla nyheter som återkommer med nya infallsvinklar.

Jag fick möjligheten att träffa Mattias Martinsson, som förvaltar bland annat Tundra Vietnam, genom en av mina poddar jag producerar. Han gav mig en bra summering om hur det står till med intresset för att investera i Vietnam från ett svenskt perspektiv. Han berättade att antalet nya konton som har kopplats till fonden ökade rejält under fjärde kvartalet och uppskattade att antalet konton som har andelar i fonden till ~50 000 stycken. Givetvis kan man räkna med att en del av dessa konton kanske har en gemensam ägare, PPM och depå, men det är ändå en väldigt övertygande siffra att många har fått upp ögonen för Vietnam. Jag har fått en handfull mail där folk tackar mig för mitt gedigna arbete i att rapportera genom att översätta nyheter från engelska och vietnamesiska till svenska, det uppskattas väldigt mycket att få dessa brev!

Det som jag kan se, personligen, när det kommer till marknaden just nu är att euforin i marknaden tycks aldrig sluta, då vi redan har passerat +10% YTD på Ho Chi Minh-börsen och konfidensindikatorn står på rekordhöga 115. Det kan tyckas fantastiskt, men jag skulle välkomna en vinsthemtagning då alla indikatorer pekar på överköpt.  Detta späs på genom att regeringen har beslutat att öka försäljningen av statliga innehav i börsnoterade bolag. De risker som vi känner till idag känns måttligt stora, därav tror jag det krävs en stor nyhet/bakslag för att dämpa festen. Ett sånt exempel kan vara ett bolag som många utländska investerare har synat men ingenting har hänt.  FLC Faros Construction Se under Bolagen (HOSE:ROS) misstänkts för att vara ett pyramidspel då  bolaget har systematiskt utfärdat nyemissioner med storägare som har täckt dessa genom företrädesrätt. Aktien har stigit med nästan 1800% sen bolaget listades för drygt ett år sedan och är nu det sjunde största bolaget på börsen. FLC Faros inkluderades i indexet som följs av de flesta ETFer i marknaden, FTSE Vietnam, i april och väger nu 7,5%. Bolaget utgör också 3,6% av det bredare marknadsindexet VN Index och har dessutom kvalat in i MSCIs Frontier Markets Index där det väger 0,8%.

Grundades i mars 2011 med ett kapital på endast $70 000. Genom 6 kapitalrundor höjdes börsvärdet  till $210 miljoner, eller 3153 gånger vs initiala värdet.  Detta gjordes genom emission av aktier till befintliga aktieägare (nyemission av aktier eller bonusaktier), med undantag för senaste emission, vilket var ett aktiebyte med ett relaterat bolag. För att ytterligare komplicera saker användes kapitalet mestadels för att låna ut till individer och institutioner via Investment trust agreements, vilket i utbyte bidrog till kapitalet.  Både privatpersoner och institutionella är sannolikt storägare i ROS. Denna information stöds av en rapport från en oberoende revisor (revisionsrapport 2015) som avslöjar att totalt 3 312 miljarder VND användes i detta pyramidsystem. Detta visar att ROS fick pengar genom nyemissioner från investerare som sedan återbetalades via ”Investment trust agreements”. ROS ersatte sedan gradvis trust-avtalens  kapital genom lång- och kortsiktiga investeringar, ex. byggprojekt, men alla i företag och privatpersoner med en inblandning i detta, dvs storägare, behåller sin ägarandel. För mer information om FLC Faros Construction och misstanken om pyramidspel läs mer här (ENG). 
Med detta i åtanke och de risker som vi har täckt här på bloggen så känns ändå de flesta risker hanterbara för landet inom överskådlig tids. De risker jag tänker på främst är statens skuldsättning mot BNP och

produktivitetsgapet mellan Vietnam och dess grannar. Gapet växer på grund av föråldrad teknik och lågutbildad personalstyrka. Vietnams genomsnittliga arbetskraftsproduktivitet ökade 2017 med 6 procent jämfört med föregående år, enligt den allmänna statistikbyrån i Vietnam (GSO). Trots denna ökning fortsätter landets produktivitet att ligga bakom många av sina sydostasiatiska grannar. 
Summa summarum så vill jag återigen tacka för alla mail och feedback jag får från er läsare. Jag skulle uppskatta att ni ger mig tips på hur jag kan förbättra bloggen och nyhetsbevakningen från Vietnam.
Väl mött!
Fredrik Karlsson Hedin

 

KIDO Group siktar på ett intäktsmål om $438 miljoner i år – Glass säljs som aldrig förr!

Livsmedelsproducenten KIDO Group (KDC) meddelade idag att de siktar på intäkter på $438 miljoner i år.

 

KIDO har en fortsatt en stark marknadsandel inom glass med en tillväxt på 16 procent förra året. Förra året var den genomsnittliga tillväxten på glassmarknaden 14,7 procent.

I ett pressmeddelande sa företaget för att uppnå målet ska de utveckla sitt distributionssystem för att expandera KIDOs enhet för frysta- och konserverade livsmedel.

Det planerar även att fortsätta introducera nya produkter, under första kvartalet lanseras nya snabbnudlar, såser, kryddor, socker och vissa bearbetade livsmedel.

Förra året rapporterade KDC intäkter på $ 307 miljoner, vilket är en fördubbling av intäkterna jämfört med föregående år.

Vinst efter skatt var $25 miljoner dollar, en ökning med 62 procent.

Förra året investerade företaget mycket pengar i att utöka sitt distributionsnät och förväntade sig att det skulle ge ett bra resultat.

KIDO-gruppen var tidigare Kinh Đô Group, en konfektyrproducent etablerad 1993.

Företaget är nu ledande inom inte bara konfekt, men även glass, yoghurt, frusen mat och matolja.

 

Källa http://posts.asia/economy/business/324183-kdc-eyes-vn10-trillion-revenue-in-2018.html

 

Vietnam kammar hem nya frihandelsavtal

Hittills har Vietnam undertecknat och genomfört 10 regionala och bilaterala frihandelsavtal (sk FTAs). Däribland;

 

 • Ett ASEAN-ramavtal gällande ett ekonomiskt samarbete med Kina
 • Ett ASEAN-handelsavtal med Sydkorea
 • Ett ASEAN-samarbetsavtal med Japan om ett ekonomiskt samarbete
 • Ett ASEAN-avtal om upprättande av FTA med Australien och Nya Zeeland
 • Ett ekonomiskt partnerskapsavtal mellan Vietnam och Japan
 • Ett frihandelsavtal mellan Vietnam och Chile

  Bland de frihandelsavtal där Vietnam är undertecknare betraktas frihandelsområdet EU-Vietnam (EVFTA) som den mest anmärkningsvärda, med tanke på dess omfattning, kvalitet och balans mellan fördelar för båda parter.

  Enligt avtalet förbinder sig EU och Vietnam att häva 99% av alla tulltaxor. En 0% skattesats kommer att tillämpas för export av varor där båda parter har goda förutsättningar att producera. Exempelvis är kläder, textilier, skor, skaldjur, tropiska jordbruksprodukter och trämöbler från Vietnam varor som blir skattebefriade samtidigt som bilar, maskiner, utrustning, läkemedel och tempererade jordbruksprodukter från EU är några andra exempel på varor som blir skattebefriade.

  EU-företag kommer att ha bra incitament när de investerar och gör affärer i Vietnam, särskilt inom finansiell och banktjänster, distribution och transport.

  Vice premiärminister Vuong Dinh Hue sade att EVFTA kommer att se till att Vietnam blir en transparent affärsmiljö och kommer att locka kvalificerade EU-investeringar till Vietnam.

  Han sa att EVFTA och nya generationers frihandelsavtal tillsammans med positiva resultat av Vietnams marknadsreformer, investeringar och stor landets stora potential kan hjälpa Vietnam att förbättra sina förbindelser med EU som helhet på alla områden, särskilt inom ekonomi, handel och investeringar. ”

Källa: http://english.vov.vn/trade/vietnam-capitalizes-on-ftas-366921.vov

Stärkt optimism på statens planer att påskynda försäljningen i statligt ägda företag

Regeringen i Vietnam har för avsikt att öka försäljningen av andelar i statligt ägda företag (SOE) för att öka intäkterna till statskassan och underlätta i en redan ansträngd budget, samtidigt som man försöker överträffa sina ekonomiska tillväxtmål i år. Regeringen planerar att sälja 6½ ​​gånger fler aktier än vad de erbjöd förra året,  enligt vice premiärminister Vuong Dinh Hue i en intervju med Bloomberg.

Staten ökade kassan med $5,97 miljarder från försäljningarna förra året.

”Vi behöver mer utländska investeringar, men vill också locka bra investerare som kan hjälpa våra företag att förbättra företagsstyrningen”, sa Vuong Dinh Hue .

De tillgångar som regeringen planerar att sälja ”kommer att omfatta ledande företag inom energi, kraft och petroleum”, sa han.

Vietnam som i fjol var en av världens snabbast växande ekonomier på 6,8 procent, belastas med höga offentliga skulder som begränsar regeringens förmåga att öka utgifterna. Staten kan under nästa år komma att bryta sin 65 procents konstitutionella skuldgräns enligt HSBC i en rapport denna månad och pekade ut Vietnam som landet står inför det största behovet av finanspolitisk stabilitet i Sydostasien.

 

Kommentar:

Personligen har jag ofta svårt att hitta oroväckande risker med Vietnam som land att investera i då det är ett land med en finansmarknad som har bolag från 70-talet och framåt med bevisad hållbarhet. Att staten nu tar ett ansvar i sin budgetproblematik ser jag som ett sundhetstecken om man jämför med marknader som ligger geografiskt närmare Sverige som Grekland och Portugal.  I kronor och ören låter $5,97 miljarder i extraintäkter som litet, men i och med Vietnams intåg på de större finansmarknaderna så ser jag det som en bra början.  Vietnams statsskuld uppgick till runt $100 miljarder  i slutet av 2015 vilket ger perspektiv på de statliga utförsäljningarna.

Staten planerar att sälja 245 statliga företag  i år, inklusive  de fyra planerade under första kvartalet: Binh Son Refining & Petrochemical Co., som driver det enda oljeraffinaderiet i landet, liksom PetroVietnam Oil Corp, PetroVietnam Power Corp och SABECOs konkurrent HABECO.

Med allt detta sagt så är jag inte orolig för Vietnams framtid som tigerekonomi då riskerna finns givetvis där, men av de vi känner till idag officiellt så är dessa hanterbara.

En sista nyhet som kom in efter vietnambörsernas stängning idag var ett rykte om att Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), en av världens största statsfond med över USD800 miljarder AUM, började köpa på Vietnambörserna. Detta ledde väsentligt upp sentimentet och marknaden överflödades med köporder från både lokala och utländska investerare. Det fanns även ett problem med börsterminalerna som gjorde att börserna fick stanna under några minuter och sista delen av handelsdagen blev inställd. Vissa menade att antalet köporder var så höga att det överdrog börsernas kapacitet, vilket spädde på ryktet ännu mer.

 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-21/vietnam-plans-6-5-times-more-sales-of-stakes-in-state-companies

« Äldre inlägg

© 2024 Frontier Vietnam

Tema av Anders NorenUpp ↑