Etikett: Världsbanken

Vietnams ekonomi växte under första halvåret

Trots pandemi och upptrappat handelskrig växte Vietnam ekonomi med 1,81 procent under första halvåret. Detta är den lägsta halvårssiffran under perioden 2011-2020, men till skillnaden för större delen av omvärlden växte ekonomin. Skulle Vietnam redovisa tillväxt även nästa halvår så skulle det innebära att den nu över 30 år långa tillväxtsagan fortsätter oavbrutet sin resa. Senaste 20 åren har Vietnams BNP legat kring 6 procent tillväxt per år och undra förra krisen i Vietnam 2012-2013 växte BNP med 5,2-5,4 procent. 

 

Världsbanken skrev i sin makrorapport för Vietnam i slutet av juli i år att Vietnam väntas växa med 2,8 procent i år. Skulle detta införlivas så skulle det innebära att Vietnam är det femte snabbast växande landet i världen under 2020, ett styrketecken! Under det andra kvartalet i år rasade BNP till 0,36 från 7 procent föregående år under samma kvartal, lägsta tillväxten på 35 år. 

Samtidigt som BNP-tillväxten föll så har inflationen legat fortsatt på högre nivåer mot senaste åren. För närvarande ligger inflationen på 3,4 YoY och väntas landa kring 3,9 procent för helåret enligt Världsbanken, nästan dubbel så mycket som i fjol. 

Avslutningsvis så höjde Världsbanken ett varningens finger för de ökande obalanserna för statsbalanserna. Skatteintäkterna uppgick till endast 76% av skatteintäkterna som rapporterades in under samma period under 2019. Skälet bakom minskningen ska ha att göra med långsammare ekonomisk tillväxt och uppskjutna skatteinbetalningar från företag och privatpersoner som inte kunnat betala in skatten i tid eller helt enkelt struntat i det.

 

 

Samtidigt som statens intäkter minskade så ökade följaktligen kostnaderna på grund av de stimulansåtgärder som klubbats igenom på grund av den pågående pandemin. Under juli uppgick utbetalningarna till $1,97 miljarder dollar, vilket motsvarar en ökning på 51,8% mot samma period förra året. Under årets första sju månader uppgick de totala utbetalningarna av offentliga investeringar motsvarande $8,7 miljarder dollar. Det motsvarar 42,7 procent av budgeten för helåret och en ökning med 27,2 procent mot samma period i fjol.

 

När det kommer till handelsbalansen så ökade handelsöverskottet rekordartat under de 7 första månaderna under året till $6,46 miljarder dollar, en ökning med 328 procent YoY. Under 2019 uppnådde landet ett handelsöverskott för fjärde året i rad. Handelsöverskottet under 2019 var på rekordhöga $9,9 miljarder dollar. Under juli månad uppgick handelsöverskottet med $1 miljard dollar vilket är väldigt starkt historiskt sett. Under årets sju månader har exporten ökat med 0,2 procent till $145,79 miljarder dollar samtidigt som importen sjönk med 3 procent till $139,33 miljarder dollar.

Under denna period förblev USA Vietnams största exportpartner. Exporten till USA uppgick till $38 miljarder dollar, följt av Kina på $23,5 miljarder dollar, EU på $19,5 miljarder dollar och ASEAN på $12,8 miljarder dollar.

På importsidan förblir Kina Vietnams viktigaste leverantör på nästan $42 miljarder dollar, följt av Sydkorea på $24,3 miljarder dollar och ASEAN på $17 miljarder dollar.

Ekonomin i landet växer samtidigt som världsekonomin faller – Världsbanken gav sin syn på Vietnam

Den 1:a december publicerade världsbanken sin halvårsvisa rapport om ländernas ekonomiska tillväxt och jag tänkte summera hur världsbanken summerar Vietnam. Dessutom en personlig börskommentar gällande det nya börsklimatet som syns även på de vietnamesiska börserna.

Världsbankens rapport Taking Stock publicerade en uppdatering i början av månaden och vill man läsa hela på 56 sidor så finns den här annars kommer ett utdrag.

Det viktigaste som jag fick ut av att läsa rapporten är problemet med samarbetsavtalet som Vietnam har skrivit under. Även om landet idag får se en kraftig reducering av tullar i medlemsländerna så kvarstår deras NTM, non-tariff measures. På pappret har Vietnams genomsnittstull gått från 13,1 procent  2003 till 6,3 2015, men samtidigt har NTMs tjugofaldigats under samma period.

En enkel förklaring till NTMs är exempelvis om en vara inte uppfyller detaljerna i varudeklarationen, säg ett kylskåp där tullen i Vietnam vill att det ska framgå vikt, mått och elförbrukning. Med andra ord krav som inte framgår i den ordinarie varudeklarationen globalt. Ett exempel som jag inte vet om just så är fallet med kylskåp specifikt, men det skulle kanske vara ett sånt fall.

Utöver problematiken med byråkratiska problem i tullen så såg det mesta ganska linjärt ut när man tittar på ekonomin i stort.  BNP-tillväxten förblir orörd på 6,8 procent i år, men kommande år väntas ekonomin inte växa lika starkt. En modest justering på 6,6 procent 2019 och 6,5 procent 2020. Regionen Sydostasien ligger fortfarande en bit under Vietnam på 6,3 i år och väntas fortsätta att växa långsammare än Vietnam framöver. Inflationen väntas ligga kvar på 4 procent årligen under perioden 2018-2020 och valutan väntas vara stabil.

Vår käre Sebastian Eckardt som vi tidigare skrivit om jobbar som utsänd ekonom i Vietnam för Världsbankens räkning. Han kommenterar rapporten med att poängtera läget för Vietnam att ta vara på tillfället som är nu. Ekonomin snurrar på, utländska investeringar finns det gott om och privatiseringen är i sin linda.

Han kan inte vara nog pricksäker med orden; “As an open economy, Vietnam needs to maintain a responsive monetary policy, exchange rate flexibility, and low fiscal deficits to enhance its resilience against potential shocks.”

Sebastians chef Ousmane Dione skickar ett meddelande direkt till den sittande regeringen; “Policy makers should take advantage of the still favorable growth dynamics to advance structural reforms to enhance private sector-driven investment and growth, along with improving efficiency in public sector investment.”

Utdrag från rapporten Taking Stock december 2018


Så vad kan vi lära oss av rapporten? Förutom att prognoserna ger ett sken av att tillväxten mattas av om än marginellt så är det just bara en prognos. Att förutspå en marginell ekonomisk förändring i tillväxten när landet har en handel motsvarande 200 procent av BNP till utlandet är lika med att tro att exporten kommer vara densamma om ett till två år. Två positiva nyheter är att skatteintäkterna fortsätter att öka, 11,6% YoY, och intäkterna från oljeindustrin steg med 45 procent tack vare ett högre oljepris och andelen oljeintäkter ökade statskassan med 4 procent.

Hur går börsen?

Andelen utländskt kapital på de vietnamesiska börserna utgör ungefär 20 procent av den totala likviditeten. Marknaden är väldigt beroende av kapitalet och de inhemska investerarna följer det utländska investerarkollektivet väldigt noggrant. I maj i år var likviditeten på börserna väldigt låg. Exempelvis så pass låg att den totala order matchningen på de vietnamesiska börserna gemensamt uppgick till $70,2 miljoner den 25:e maj. Dynam Capital management skrev i sitt månadsbrev i början av december och summerade november med att likviditeten har sjunkit från $300 miljoner per handelssession i oktober till $100 miljoner i november. Samtidigt poängterade dom att för 15 år sedan var det totala marknadsvärdet för de vietnamesiska börserna totalt $300 miljoner så mycket har hänt, lätt att bli fartblind.

VNINDEX 2008 Dec – 2018 Dec

Om vi nu tänker oss att marknaden viker ner sig likviditetsmässigt kring $40 miljoner dollar likt efter kraschen 2008 (-66 procent) och 2011 (-27 procent).  Samtidigt som volymen reduceras till 20 procent som de senaste två fallen ovan. Tror ni this time is different? Jag skulle med all sannolikhet säga nej av den enkla anledningen till att:

Utländska investerarna har visserligen gått från 10 till 20 procent av transaktionerna, men långt ifrån mer riskvilliga. En väldigt stor andel är institutionella investerare förvaltningsfokus på att följa index och viktar ner när marknaden viker.

2008 var marknaden inte lika öppen som nu, men både likviditeten och volymen var lika stor innan kraschen som idag.

Med detta sagt så tycker jag man bör vara försiktig med tanken om att Vietnam är skyddat från yttre marknadsrisker. Vi kommer inte se en bubbla brista i Vietnam, men när omvärlden rör sig i en och samma riktning är Vietnam inte en hedge. Det handlar om tid.

VTV4 Bizline 18/6 – CrossTalk – Möjligheterna med blockchain i Vietnam

Agenda

Nyheter från veckan som gått

  • Vietnam och Kanada överens om att öka samarbetet mellan länderna
  • Experter varnar för lån i amerikanska dollar
  • Kommersiella banker i Vietnam avser att stödja nationella projekt från Världsbanken
  • Inaktiva bankkort skapar stora förluster för Vietnam
  • Vietnam är den största exportören av kaffe till Ryssland

CrossTalk – Möjligheterna med blockchain i Vietnam

Sebastian Eckardt, Världsbankens ledande ekonom i Vietnam – ”FDI kommer att vara den främsta drivkraften för tillväxten i den vietnamesiska ekonomin under de närmaste fem åren”.

Sebastian Eckhardt, lägg namnet på minnet, representerar Världsbanken i Vietnam och blev intervjuad igår av Việt Nam News reporter Phương Uyên gällande hans syn på Vietnams ekonomi. Han gav regeringen både ris och ros i deras arbete i att utnyttja flödet av FDI, foreign direct investments. Han drog liknelsen mellan Vietnam och Sydkoreas resa från fattigt U-land efter Koreakriget till dagens Sydkorea.  Detta är givetvis en väldigt bred liknelse men han drog den liknelsen i samband med hans svar om när Sydkorea låg på samma nivå som Vietnam utbildning och köpkraftsmässigt.

Jag tänkte inte direktöversätta hela intervjun, utan detta lämnar jag till er som vill läsa mer om hans resonemang. En fråga som jag tycker är viktigare att förmedla tänkte jag översätta och citera här nedan.

Vilka utmaningar tycker du att Vietnam står inför?

” Strängt taget är kortsiktiga ekonomiska mål lätt att uppnå för Vietnam, på grund av sin geografiska fördel, billiga arbetskraft och en generell ökning av den globala ekonomin som driver den övergripande tillväxten. Såtillvida en systematisk chock uppstår i landet, så utesluter jag inte att den vietnamesiska ekonomin kan växa minst 6 till 7 procent år 2018.

Jag tror att landet har gjort det ganska bra hittills, men eftersom i takt med att landet fortsätter att växa så kommer hindren att hålla sig högre och högre upp i systemet. Detta beror på att många av de första fördelarna såsom FDI och tillväxtbidrag, tenderar att bli föråldrade och inte ge samma effekt som i början av tillväxtstadiet.

Helt ärligt förväntar jag mig att  landets väg i utvecklingen kommer att bli brantare. I början är det enkelt att skära ner på systematisk ineffektivitet såsom policies och lagar, men när landet går framåt måste beslutsfattarna vara mer fokuserade på de långsiktiga målen.

Utmaningarna är därför mer på medellång sikt, när konkurrensen i ASEAN-länderna och övriga asiatiska låginkomstnationer ökar, till exempel när Laos eller Myanmar växer till sig. Vietnam stiger som, som Kina en gång gjorde och det kommer att kräva en kollektiv insats inom alla sektorer, från personal och kapital till infrastruktur för att landet ska fortsätta att stiga.

Regeringen har tydligt fokuserat på effektivisering av olika företagsprocesser, vilket minskar de administrativa bördorna för företagen. Det har gjort tydliga framsteg, men efter att ha pratat med företag tror jag Vietnam har fortfarande mycket att göra för att nå sina ekonomiska mål på medellång sikt. Det finns fel i mycket lagstiftning för företag, inklusive grundläggande funktioner som skattebetalande. Det kommer att krävas mycket för att stänga sådana luckor mellan Vietnam och andra länder i regionen, exempelvis Malaysia.

Dessutom är det mesta av landets produktion beroende av utländska direktinvesterade (FDI) företag, så det är avgörande att det finns en lekplats för Vietnams egna företag att skapa, expandera och generera sysselsättning. På kort sikt är Vietnams största utmaning att utnyttja nuvarande tillväxtmönster och utnyttja fördelarna med inflödet av direktinvesteringar.

Läs mer på http://vietnamnews.vn/economy/421748/domestic-demand-to-fuel-viet-nam-economy-in-2018.html

 

© 2024 Frontier Vietnam

Tema av Anders NorenUpp ↑