Etikett: Petrovietnam

Thailändska Siam Cement Group köper resterande andel av Long Son Petrochemicals (LSP) för $90,2 miljoner dollar

Thailands industrikonglomerat Siam Cement Group (SCG) har tecknat ett avtal om att förvärva den 29 procentandel som de för närvarande inte äger i Vietnams Long Son Petrochemicals (LSP) till ett värde av VND 2,05 biljoner ($90,2 miljoner dollar) enligt ett PM från det thailändska företaget. Transaktionen förväntas vara klar senast i slutet av juni 2018.

I och med detta äger SCG nu fullt ut hela LSP-komplexet värt $ 5,4 miljarder. Projektet förväntas tas i bruk 2023.

Komplexet licensierades 2008 med ett initialt investeringskapital på $3,7 miljarder dollar och var ett joint venture mellan PetroVietnam, Vietnam Chemical Group (Vinachem) och SCG. VinaChem drog sig ur dock och ersattes av Qatar Petroleum International (QPI).

I april 2017 beslutade även QPI att dra tillbaka sitt kapital från LSP. Vid den tiden förvärvade SCG, genom sitt helägda dotterbolag Vina SCG Chemicals (VSCG), 25 procent av aktierna från QPI i LSP Limited, enligt ett uttalande som publicerades på SCGs webbplats.

Beläget i södra Ba Ria-Vung Tau-provinsen i Vietnam, syftar LSP till att utveckla en 1 miljon ton eten “kracking” med en flexibel gas- och nafta feed, vilket ger en produktionskapacitet av olefin på upp till 1,6 miljoner ton per år.

SCG har investerat i Vietnam sedan 1992 inom många sektorer som cement, byggmaterial, petrokemikalier och förpackningar. Koncernen har nu 23 dotterbolag som är verksamma i Vietnam med cirka 8.300 anställda.

Förra året nådde SCGs totala intäkter i Vietnam över $1,1 miljarder dollar.

Källa: https://www.dealstreetasia.com/stories/scg-vietnam-long-son-98725/

PetroVietnam visar styrka trots skandalerna i ledningen

Oljesektorn i Vietnam.

Vietnam National Oil and Gas Group (PetroVietnam) pumpade 4,8 miljoner ton råolja under de första fyra månaderna 2018 och översteg målet med 1,7 procent.

Detta stod också för 36,2 procent av bolagets årliga mål.

Inhemsk produktion stod för 4,16 miljoner ton, 1,6 procent högre än målet, medan produktionen i utlandet var 0,63 miljoner ton, vilket översteg målet med 2,3 procent.

Vid sidan av råoljeutvinningen överträffade samtliga stora affärs- och produktionsenheter för företaget också sina mål. Gasproduktionen var 3,55 miljarder kubikmeter, 4,7 procent högre än målet och motsvarande 37 procent av den årliga planen. Från januari till april producerade koncernen 7,73 miljarder kilowatt el, 549 000 ton kväve och 2,32 miljoner ton bensin.

PetroVietnams totala intäkter under årets första fyra månader var VND 177,1 biljoner ($7,7 miljarder dollar), en ökning med 12 procent jämfört med föregående år. Företaget bidrog med VND 31,5 biljoner till statsbudgeten, en ökning med 17 procent mot samma period förra året. Resultat efter skatt uppgick till VND 7,6 biljoner, vilket överträffade målet med 22 procent.

Efter tre års stopp återupptog koncernens tillverkningsanläggning Dình Vu polyester med tre produktionskedjor den 20 april. Den 30 april producerade fabriken 46,7 ton fibrer av hög kvalitet. I maj förväntas anläggningen producera 200 ton fibrer.

Enligt PetroVietnam fortsätter koncernen att möta många svårigheter år 2018, eftersom råoljepriset förblir lågt samtidigt som en reduktion i utvinningen förutspås av stora oljebrunnar i år vilket allvarligt påverkar inhemska produktionsmål.

Samtidigt påverkar den oförutsägbara och komplicerade utvecklingen i Sydkinesiska havet PetroVietnams prospektering och utnyttjande samt attraktion av utländska investeringar i fältet.

Samtidigt har konkurrensen på olje- och gasmarknaden blivit hårdare, vilket innebär utmaningar för PetroVietnams servicebolag.

För att klara problemen har PetroVietnam tagit ett antal åtgärder för att uppfylla de uppsatta målen för detta år.

Från och med april 2018 lyckades alla enheter i företaget behålla normal drift, med alla produktionsenheter som översteg målen med 2 till 18 procent.

Källa: http://vietnamnews.vn/economy/427720/petrovietnam-continues-to-show-strong-performance-spite-difficulties.html#qAZ3KtFdwHOK1GOm.99

Vietnam Rubber Group reste endast $57.7 miljoner – Regeringen estimerade $273 miljoner

Vietnam reste VND 1.31 biljoner ($ 57,7 miljoner) i kapital från IPOn av Vietnam Rubber Group (VRG) på Ho Chi Minh-börsen den 2 februari. Intäkterna var betydligt lägre än statens förväntan som låg på att resa minst VND 6.2 biljoner (273,1 miljoner dollar) från börsintroduktionen. Endast 110,7 miljoner aktier såldes av de 475,1 miljoner aktier som erbjöds i auktionen.

Regeringen hade lagt upp en 11,8-procentig andel på IPOn. Regeringen kommer att sälja ytterligare 11,8 procent av VRG till inhemska strategiska partners. 1,22 procent, eller nästan 49 miljoner aktier, kommer att säljas till nuvarande anställda och 0,02 procent till medlemmar i VRGs fackförening.

VRGs börsintroduktion var lika stor som för PetroVietnam Power Corporation (PV Power) som genomfördes i januari, men resultaten skiljde sig otroligt annorlunda. På onsdagen reste vietnamesiska staten $ 308 miljoner (VND6.996 biljoner) genom att sälja 20 procent av PV Power i en börsintroduktion.

Att begränsa utländska strategiska investerare, enligt experter,  är den främsta anledningen till att VRGs IPO blev mindre attraktiv jämfört med Binh Son Refining and Petrochemical och PVOIL IPOs, som reste $ 245 miljoner respektive $184 miljoner till den vietnamesiska staten förra veckan. Alla dessa intäkter överskred regeringens förväntningar, vilket återspeglade ett  starkt intresse från investerare.

Läs mer på: https://www.dealstreetasia.com/stories/vietnam-rubber-group-ipo-91697/

IPO PV Power: Den vietnamesiska regeringen ökade statskassan med $308 miljoner

Staten sålde 49 procent av sitt innehav i PetroVietnam Power, 20 procent vid börsintroduktionen och ytterligare 29 procent till strategiska investerare. Den vietnamesiska regeringen ökade statskassan med VND 6.997 biljoner ($ 308,1 miljoner) genom att sälja 20 procent av det statliga elbolaget PetroVietnam Power vid sin IPO på onsdagen.

Intäkterna översteg något över regeringens mål på minst $297 miljoner från försäljningen, vilket ingår i en plan för att privatisera hundratals statliga bolag för att öka deras fulla potential och underlätta underskottet hos staten.

Efterfrågan på onsdagens IPO av PetroVietnam Power, en del av states olje- och gasgrupp PetroVietnam som producerar och distribuerar el samt levererar kol, överträffade utbudet med nästan 5 procent, visar data från Hanoi-börsen.

Regeringen fick in tidigare denna månad $429 miljoner genom att sälja av andelar i Binh Son Refining, Petrochemical och Petrovietnam Oil Corp tidigare denna månad som också är en del av PetroVietnam.

PetroVietnam är upptagen i en utbredd korruptionsutredning med många av sina tjänstemän inblandade. Bland dom inblandade har tjänstemän fått domar såsom dödsstraff.

Ytterligare 29 procent av aktierna i PV Power kommer att erbjudas till strategiska investerare, inklusive både utländska och inhemska aktörer. Utländska investerare köpte 12,15 procent av PV Power vid börsintroduktionen, enlig data från Hanoibörsen.

Den vietnamesiska regeringen har också planer på att sälja 12 procent av statliga Vietnam Rubber Group för minst $272 miljoner och 12,8 procent av elproducenten Power Generation Corporation 3 för minst $290 miljoner nästa månad.

 

Källa: https://e.vnexpress.net/news/business/vietnam-raises-308-mln-from-pv-power-listing-3706692.html

© 2019 Frontier Vietnam

Tema av Anders NorenUpp ↑