Etikett: Miljö

Vietnams produktion av solenergi uppgår idag till 11 MW – Projekt motsvarande 11 000 MW i pipeline – Mål 2020 är 850MW

Just nu planeras flertalet solenergiprojekt i Vietnam. Bland annat i provinsen Ninh Thuan som har som mål att producera maximalt 2000 MW innan 2020. I juni nästa år ska första projektet i provinsen stå klart och ha en kapacitet på 204 MW. I Ho Chi Minh Citys provins Long An klubbades ett projekt igenom under veckan som gick. En solcellspark på 50,1 hektar ska byggas för $42 miljoner dollar och väntas producera 60 miljoner kWh årligen. Effekten för solcellsparken väntas ge 49 MW och ytterligare en solcellspark från samma företag, Sharp Energy Solutions Corporation,  har redan påbörjats i Binh Thuan med samma förväntade effekt på 49 MW.

Listan kan göras lång och just nu så har endast projekt motsvarande 3000 MW godkänts av regeringen, men projekt har planerats och satts i en officiellt pipeline av lokala utvecklare som motsvarar 11 000 MW. Så vilka hinder och problem finns det inom energibranschen och varför tar det så lång tid? Tobias Cossen på tyska GIZ Energy Support Programme publicerade en presentation på GIZ hemsida som beskriver läget i Vietnam väldigt tydligt.

 

Några bullet points:

  • Många solparksprojekt saknar komplett finansiering
  • Pappersarbetet kring projekten är slarvigt utförda såsom dokumentationen kring sociala- och miljöaspekterna före, efter och under byggandet.
  • Prognoserna för färdigställandet är inte realistiska. Tobias Cossen menar att projekten väntas ta minst 2-3 år längre än beräknat.
  • Utvecklarna saknar erfarenhet av liknande projekt och negligeringen av säkerhet och kvalitet är omfattande. Snabbt och billigt före kvalité. Väldigt stor hype bland utvecklarna att upphandla i projekt rörande solcellsparker.
  • Sist men inte minst, elnätet i Vietnam är inte anpassad för stora utbyggnader av solcellsparker på så kort tid.

 

Kort om solenergi i Sverige 2018

Totalt finns 15300 solcellsanläggningar i Sverige

Sverige har solceller med en total installerad effekt på 231 MW

Bildkällor: GIZ Energy Support Programme & The World Bank Group

Källor

http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/energi/tillforsel-och-anvandning-av-energi/natanslutna-solcellsanlaggningar/ 

https://e.vnexpress.net/news/business/construction-of-vietnam-s-largest-solar-power-plant-starts-3774702.html

https://vietnamnews.vn/economy/465909/work-on-42m-solar-power-plant-begins-in-long-an.html#80VE70VfShv2cRhh.97

https://www.pv-magazine.com/press-releases/sharp-receives-order-to-construct-mega-solar-power-plants-in-binh-thuan-and-long-an-provinces-in-vietnam/

https://www.german-energy-solutions.de/GES/Redaktion/DE/Publikationen/Praesentationen/2018/180621-intersolar-2018-cossen-vietnam.pdf?__blob=publicationFile&v=6

Vietnam uppdaterar landets koldioxidutsläppsmål för att bättre följa Parisavtalet

Vietnam granskar och uppdaterar landets koldioxidutsläppsmål för att bättre följa Parisavtalet om klimatförändringar och förbereda den globala utvärderingen senare i år.

Biträdande minister för miljö och naturresurser Võ Tuấn Nhân tillkännagav översynen under en samrådsmöte på onsdagen där internationella partners som UNDP och EU bidrog med idéer och teknisk expertis för att hjälpa landet att minska sina utsläpp.

Biträdande premiärminister Nhân sade att Vietnam startade sitt nationellt fastställda bidrag (NDC) under juni förra året och rapporten har till mestadels fullbordats. Komponenten för minskning av växthusgaser är främst inriktad på energirelaterad politik, industri- och jordbruksproduktion, markanvändning, förändring av arealanvändning och skogsbruk (LULUCF) och avfall.

Utvärdering av data som behövs för att beräkna kostnader och möjligheten att minska utsläppen av växthusgaser på olika områden och möjligheter att minska utsläppen av växthusgaser mellan 2020 och 2030 diskuterades också.

Delegater debatterade om Vietnams förmåga att minska utsläppen av växthusgaser med 8 procent år 2030 och till och med uppnå en 25-procentig sänkning med internationellt stöd. De identifierade prioriterade lösningar för minskning av växthusgaser och utmaningar att vidta sådana åtgärder.

Vid händelsen föreslog granskningsgruppen 45 planer för att minska utsläppen av växthusgaser inom jordbruk, industri, energi och LULUCF för att uppnå en minskning med mer än 299 miljoner ton koldioxid mellan 2020 och 2030.

Teamet arbetar för att se över klimatförändringens lokala status, beräkna förluster och skador och fördelar med att integrera anpassning och minskning av klimatförändringar och utvärdera effekterna av Vietnams utsläppsminskningsmål för landets socioekonomiska utveckling.

Hoàng Anh, en expert från jordbruksministeriet och en medlem av NDC-granskningsgruppen, föreslog att NDC inkluderar frågor som jordbruk 4.0, ekologiskt jordbruk och vattenbruk.

Enligt professor Trần Thức, vice ordförande i rådgivande rådet för den nationella kommittén för klimatförändringar är NDC ett av Vietnams ansvar för det internationella samfundet. En nära samordning mellan ministerier och statliga organ är avgörande för utvecklingen och genomförandet av Vietnams NDC, betonade han och tillade att den socioekonomiska utvecklingen är Vietnams yttersta mål, men det måste realiseras i takt med anpassningen till klimatförändringen.

Efter att ha undertecknat det globala klimatavtalet i Paris i april 2016 ratificerade premiärminister Nguyễn Xuân Phúc officiellt avtalet i november samma år – vilket sammanföll med dagen då överenskommelsen trädde i kraft och effektivt binder Vietnam till avtalets villkor som anges Håll global uppvärmning i kontroll. Som en del av de ansträngningar som delas av 195 nationer förväntas varje land lägga fram en uppdaterad rapport om sina NDCs vart femte år för att säkerställa att den globala temperaturhöjningen inte överstiger 2 grader Celsius över preindustriell nivå i slutet av detta århundrade. Avtalet syftar också till att slutligen uppnå netto noll i utsläpp.

För närvarande, enligt klimatobservatörer, rankas Vietnam på 27: e plats i växthusgasutsläpp, vilket bidrar med cirka 0,72 procent till de globala utsläppen.

Läs mer på http://vietnamnews.vn/environment/426751/viet-nam-is-updating-its-emission-target-in-paris-climate-deal.html#4SYIO80j5l2eKkW2.99

Hanoiborna upplevde endast 38 dagar med ren luft under 2017

Vietnams huvudstad  hade lite mer än en månad av ren luft förra året,  föroreningsnivåerna steg till samma nivå som Kinas smogbenägna huvudstad, Peking, visade preliminära resultat av en ny rapport.

Årlig genomsnittlig luftförorening i Hanoi år 2017 var också fyra gånger högre än de som godtagits av Världshälsoorganisations riktlinjer för luftkvalitet, enligt en rapport från GreenID.

Situationen kommer sannolikt att bli värre, enligt den Hanoi-baserade ideella organisationen.

”Det är utanför människors kontroll – de måste gå ut och arbeta – och i många fall är det svårt att verkligen känna huruvida luften är bra eller dåligt”, berättar Lars Blume för Thomson Reuters.

Luftföroreningar i Hanoi beror på ett antal faktorer, bland annat en ökning av byggnadsarbeten, ökad användning av bil och motorcykel, och stubbbränning av bönder, sade Blume.

Men forskning i rapporten tyder på att stora industrier, som stålverk, cementfabriker och kolkraftverk i områden nära huvudstaden är viktiga bidragsgivare.

Hanois luftförorening är nu värre än den indonesiska huvudstaden Jakarta enligt rapporten och det är osannolikt att det kommer att förbättras, eftersom Vietnam planerar att bygga fler kolkraftverk.

Vietnams regering bekräftar problemet, i mitten av 2016 lanserade Vietnams regering en nationell handlingsplan för att försöka kontrollera, övervaka utsläpp och förbättra luftkvaliteten. Hanoi planerar att installera 70 luftövervakningsstationer.

I GreenID-rapporten kritiserades bristen på bestämmelser om luftkvalitet, brist på allmänhetens medvetenhet om problemet och effektiva åtgärder för att minimera effekterna – såsom installation av hemrenare.

Den vietnamesiska regeringen måste installera fler luftföroreningsövervakningsstationer över hela landet och göra data tillgängliga för allmänheten, sade Blume.

Förbättrad stadsplanering och investeringar i förnybar energi och kollektivtrafik är också nödvändiga, säger rapporten, som kommer att offentliggöras i slutet av februari i år.

Tidigare GreenID-undersökningar visade en ökad oro bland vietnameserna om frågan om luftkvalitet och ökade andningsproblem hos barn, säger Nguyen Thi Anh Thu, en forskare vid organisationen.

Källa: https://www.channelnewsasia.com/news/asiapacific/hanoi-vietnam-pollution-clean-air-9909708

© 2024 Frontier Vietnam

Tema av Anders NorenUpp ↑