Etikett: Investeringar

Vietnams produktion av solenergi uppgår idag till 11 MW – Projekt motsvarande 11 000 MW i pipeline – Mål 2020 är 850MW

Just nu planeras flertalet solenergiprojekt i Vietnam. Bland annat i provinsen Ninh Thuan som har som mål att producera maximalt 2000 MW innan 2020. I juni nästa år ska första projektet i provinsen stå klart och ha en kapacitet på 204 MW. I Ho Chi Minh Citys provins Long An klubbades ett projekt igenom under veckan som gick. En solcellspark på 50,1 hektar ska byggas för $42 miljoner dollar och väntas producera 60 miljoner kWh årligen. Effekten för solcellsparken väntas ge 49 MW och ytterligare en solcellspark från samma företag, Sharp Energy Solutions Corporation,  har redan påbörjats i Binh Thuan med samma förväntade effekt på 49 MW.

Listan kan göras lång och just nu så har endast projekt motsvarande 3000 MW godkänts av regeringen, men projekt har planerats och satts i en officiellt pipeline av lokala utvecklare som motsvarar 11 000 MW. Så vilka hinder och problem finns det inom energibranschen och varför tar det så lång tid? Tobias Cossen på tyska GIZ Energy Support Programme publicerade en presentation på GIZ hemsida som beskriver läget i Vietnam väldigt tydligt.

 

Några bullet points:

  • Många solparksprojekt saknar komplett finansiering
  • Pappersarbetet kring projekten är slarvigt utförda såsom dokumentationen kring sociala- och miljöaspekterna före, efter och under byggandet.
  • Prognoserna för färdigställandet är inte realistiska. Tobias Cossen menar att projekten väntas ta minst 2-3 år längre än beräknat.
  • Utvecklarna saknar erfarenhet av liknande projekt och negligeringen av säkerhet och kvalitet är omfattande. Snabbt och billigt före kvalité. Väldigt stor hype bland utvecklarna att upphandla i projekt rörande solcellsparker.
  • Sist men inte minst, elnätet i Vietnam är inte anpassad för stora utbyggnader av solcellsparker på så kort tid.

 

Kort om solenergi i Sverige 2018

Totalt finns 15300 solcellsanläggningar i Sverige

Sverige har solceller med en total installerad effekt på 231 MW

Bildkällor: GIZ Energy Support Programme & The World Bank Group

Källor

http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/energi/tillforsel-och-anvandning-av-energi/natanslutna-solcellsanlaggningar/ 

https://e.vnexpress.net/news/business/construction-of-vietnam-s-largest-solar-power-plant-starts-3774702.html

https://vietnamnews.vn/economy/465909/work-on-42m-solar-power-plant-begins-in-long-an.html#80VE70VfShv2cRhh.97

https://www.pv-magazine.com/press-releases/sharp-receives-order-to-construct-mega-solar-power-plants-in-binh-thuan-and-long-an-provinces-in-vietnam/

https://www.german-energy-solutions.de/GES/Redaktion/DE/Publikationen/Praesentationen/2018/180621-intersolar-2018-cossen-vietnam.pdf?__blob=publicationFile&v=6

Japanska Sojitz Group köper 11% av vietnamesiska PAN Group

Bolagsstämman i PAN-gruppen (Aktiekod: PAN) har godkänt en resolution om att erbjuda aktier för att öka eget kapital.

Bolaget kommer att erbjuda högst 14 861 818 aktier till Japans Sojitz Group eller ett helägt dotterbolag.

Styrelsen har rätt att bestämma erbjudandepriset på grundval av förhandlingar, Sojitz-gruppens förmåga att stödja PANs utvecklingsplaner och marknadssituationen vid tidpunkten för erbjudandet. Priset kommer emellertid inte vara lägre än VND 55,000 ($ 2,36) per aktie.

Nya aktier som emitteras i erbjudandet är föremål för en sk. lock-up från dagen för slutförandet av erbjudandet enligt lag.

Emissionen förväntas ske under tredje och fjärde kvartalet i år och göra Sojitz till PANs största aktieägare med en andel på 11 procent.

Kapitalet kommer att placeras av PAN Group som används som kapital för att öka innehavet i medlemsföretagen och att genomföra fusioner och förvärv (M & A) inom jordbruk, råvaror och näringsrik mat, förpackad mat och dryck.

PAN strävar efter att öka värdet genom att integrera väsentliga men spridda vertikaler inom jordbruk och mat, genom att genomföra sin ekonomiska, operativa, marknadsföring och ledningsexpertis. Förutom att bidra med branschkompetens bedrivs en hållbar utveckling av bolagsstyrning genom att fokusera på bästa ekonomisk och riskhanteringspraxis samt påverka de högsta standarderna för öppenhet och insyn.

Sojitz-koncernen har 400 dotterbolag och anknutna företag som gör affärer i många länder och regioner runt om i världen. Företaget bedriver verksamhet inom flera sektorer inom inköp, försäljning, import, export, tillverkning och leverans av produkter och tjänster, vilket förbinder många projekt i Japan och andra länder.

Källa: http://vneconomictimes.com/article/banking-finance/pan-to-offers-shares-to-sojitz 

Bambo Capital har föravsikt att fokusera mer på kärnverksamheterna

Bamboo Capital JSC har sagt att de kommer att fokusera på tre kärnområden under 2018-20, infrastruktur, fastigheter och förnybar energi.

Phạm Minh Tuan, bolagets vice generaldirektör, talade vid årsstämman i HCM City den 18 juni, inriktningarna infrastruktur och fastighetsprojekt förväntas ge en rejäl vinst på medellång sikt.

Bamboo har breddat provinsvägarna 830 och 824 i Long An-provinsen och driver dem i ett joint venture med Bang Duong, sa han.

Under andra halvan av detta år skulle de distribuera några stora fastighetsprojekt som Malibu resort på $66 miljoner dollar i Quang Nam-provinsen, Dragon Bridge på $198,2 miljoner dollar i Da Nang (ett blandat projekt som omfattar detaljhandel, hotell, kontor och lyxlägenheter) och lägenhetskomplexet Thao Dien på $ 97,8 miljoner i HCM City, nämnde Tuan.

Under andra halvåret började företaget bygga solenergianläggningar i Long An och utveckla nya projekt som exempelvis ett vindkraftverk på 150 MW i Soc Trang och ett solkraftverk i Quang Nam.

Bamboo Capital har bundit upp sig med utländska partners och hoppas bli en pionjär på området solenergi i Vietnam, sa han.

Bamboo siktar på en omsättning på VND 1.98 biljoner ($86,8 miljoner USD) i år, nästan samma mål som förra året.

Tuan förklarade att förra året bidrog  Phú Thuận Trading and Services Company med VND 640 miljarder ($ 28,07 miljoner) till top line, men i år hade Bamboo avyttrat sin andel i bolaget som en del av omstruktureringsplanen.

Källa: http://vietnamnews.vn/economy/450093/bamboo-capital-to-focus-on-core-business-activities.html#41XcxbjfQeGM0JW3.99

De tre största flygplatserna i Vietnam kommer att behöva uppgraderas för $5 miljarder före 2021

Offentliga investeringar i Vietnam.

Mer än VND116 biljoner ($5 miljarder dollar) behövs för att bygga Long Thành-flygplatsen och uppgradera flygplatserna Noi Bai och Tan Son Nhat för perioden 2018-21, med en vision till 2025 enligt den statliga Airports Corporation of Vietnam (ACV ) investeringsplan.

Antalet passagerare som kommer via landets 22 flygplatser som drivs av ACV förväntas växa 10 procent varje år mellan 2018 och 2021 och beräknas uppgå till cirka 137 miljoner år 2021.

Årlig passagerartillväxt mellan 2022 och 2025 uppskattas till 7 procent i genomsnitt och slår 185 miljoner år 2025.

Baserat på dessa siffror beräknade ACV kommande investeringar för de tre huvudflygplatserna.

Under 2018-21 kommer Noi Bai International Airport i Hanoi att utöka sin internationella terminal T2 för att nå en kapacitet på 15 miljoner passagerare per år och terminal T3 med kapacitet på 10 miljoner passagerare per år, samtidigt som man uppgraderar parkeringsplatser och stödfaciliteter. Uppgraderingen ser ut att göra det möjligt för flygplatsen att betjäna 30 miljoner passagerare över alla terminaler 2020 och 60 miljoner före 2030.

Den totala beräknade investeringen för uppgraderingarna är på nästan VND 11,2 biljoner ($ 487 miljoner).

Tan Son Nhat International Airport i HCM City behöver över VND 12,6 biljoner ($ 548 miljoner) för att förbättra sin kapacitet. Terminal T3 är planerad att byggas för att tjäna 10 miljoner passagerare per år, tillsammans med en expansion av parkeringsplatser, landningsbanor och hjälputrustning. Flygplatsen räknar med att välkomna 45 miljoner passagerare per år senast 2020.

Long Thành-flygplatsen i södra provinsen Dong Nai behöver mer än VND 92,1 biljoner ($4 miljarder dollar) för den första fasen av sin konstruktion år 2025.

Byggprojektet omfattar uppbyggnaden av en landningsbanan, en passagerarterminal och andra stödanläggningar för att betjäna 25 miljoner passagerare och 1,2 miljoner ton gods per år.

I ett relaterat drag överlämnade transportdepartementet en rapport till regeringen om planen att använda kapital för att uppgradera landningsbanor vid Noi Bai och Tan Son Nhats flygplatser.

Enligt rapporten var ministeriet överens om att ACV skulle kunna mobilisera över VND 1,9 biljoner ($82,6 miljoner dollar) och VND 2,3 biljoner ($100 miljoner dollar) för att investera i Tan Son Nhat och Noi Bais-flygplatser.

Källa: http://vietnamnews.vn/society/448429/three-major-airports-need-5b-for-upgrades.html#z6jF30hh4FgGYiAF.99

Vietnam har problem att hitta investerare till landets expressway

Vietnam kämpar för att attrahera finansiering från den privata sektorn för att bygga den transnationella motorvägen på grund av ogynnsamma regler, enligt en nyligen genomförd workshop.

I november förra året uppmanade vietnamesiska lagstiftare att byggandet av 11 delar av nordvästra motorvägen som skulle slutföras 2021 till en beräknad kostnad på VND 118 biljoner ($5,2 miljarder dollar).

Bekymmer över statsskulden tillåter bara regeringen att täcka 25 procent av projektets kostnader medan investerare är ovilliga att fylla pengar på, sa experter på den gemensamma workshoppen av transportministeriet och Världsbanken under förra torsdagen.

“Till skillnad från traditionella projekt kräver nordvästra motorvägen involvering av samverkan mellan offentlig och privat sektor och kommersiell finansiering”, citerar Vietnam News, Achim Fock, landets talesperson för Världsbanken Vietnam.

Men intresserade lokala investerare har haft problem med att skaffa tillräckligt med pengar eftersom regeringen antog en regel som kräver att de äger minst 20 procent av den totala investeringen i stället för de tidigare 10-15 procenten.

Investerare säger att banker vägrar att ge dem så stora lån på grund av brist på långfristig kredit.

“Hittills har transportprojekt i Vietnam endast investerats av lokala investerare och kreditinstitut i liten skala”, säger vice transportminister Nguyen Ngoc Dong, som citerats av tidningen Giao Thong (Transport).

Det nya kravet var ursprungligen utfärdat för att utesluta inkompetenta investerare, ett problem som tidigare uttrycktes av internationella investerare och Världsbanken.

Men det räcker inte för Vietnam att locka utländska investerare som ser landets infrastrukturprojekt som riskabelt till stor del för att landet saknar en garantimekanism som skulle garantera statligt ingripande vid förluster, sa Dong.

Enligt Dong är utländska investerare redo att investera i fonderna, men först måste Vietnam göra den internationella budgivningen transparent och införliva en riskdelningsmekanism.

“Vi måste bygga en konsekvent rättslig ram så att projekt kan gå vidare och locka till sig nya medel,” sa Dong som citerats av Thanh Nien.

För närvarande har lagen om offentlig-privata partnerskapsinvesteringar ännu inte verkställts och befintliga bestämmelser är motstridiga.

Om regeringen misslyckas med att locka till sig privat finansiering, sa Dong att transportministeriet kommer att överväga att kanalisera all investering från offentliga medel och låta privata företag bjudas rätten till vägtullsstationerna.

Transportministeriet planerar att börja bygga motorvägen i slutet av 2019.

De 11 sektionerna av nordvästra motorvägen sträcker sig 654 kilometer från Nam Dinh-provinsen nära Hanoi till Vinh Long-provinsen sydväst om Ho Chi Minh-staden.

Dessa 11 sektioner är en del av den pågående 2000 km långa transnationella motorvägen som ska vara färdig 2025.

 

Källa: https://e.vnexpress.net/news/business/vietnam-struggles-to-find-investors-for-trans-national-expressway-3742648.html

Likviditeten ökar på vietnamesiska aktiemarknaden

Vietnams valutareserver nådde ett nytt rekord på $54,5 miljarder i förra veckan, vilket meddelades av statsbankchefen. Precis för två veckor sedan köpte centralbanken för $2,5 miljarder och utökade därmed reserven.

Kommersiella banker bekräftade att tillgången på utländsk valuta är riklig inte bara från utländska direktinvesteringar och utländska portföljinvesteringar utan även från företag och allmänheten. Att sälja amerikanska dollar för att få vietnamesiska dong att investera i värdepapper är valet många människor gör.

“Folk vill inte fortsätta att investera i dollar, eftersom staten har påverkat valutan genom devalvering, medan dollarkursen har varit stabil vilket lett till stillastående kurser, säger vice vd för en HCMC-baserad bank.

Besparingarna strömmar in på aktiemarknaden. Det är ännu inte ett starkt flöde, men ett växande flöde.

“VN-indexet har ökat med nästan 50 procent på ett år”, förklarade han och noterade att det finns ett stort gap mellan det nollprocentiga resultatet som förväntas av valutainvesteringar i Dollar/Dong och det 50-procentiga resultatet som förväntas från värdepappersinvesteringar.

De totala insättningarna i bankerna har överskridit VND5.500 biljoner, enligt en SBV-rapport. Om bara en procent av pengarna, eller VND 55 biljoner, går till investeringar på börsen, kommer VN Index att slå ett nytt rekord.

Sannolikheten att en procent av kapitalet sätts i värdepapper kommer sannolikt att hända. Medan insättningar i dollar blir mindre lönsam är vinsten från värdepappersinvesteringar väldigt uppmuntrande.

Därför tror analytiker att SSCs planer på att höja den reglerade marginalen på aktiebelåning från 50 procent till 60 procent inte kommer att påverka kapitalflödet till aktiemarknaden.

En SSC-rapport visade att aktiemarknadens totala aktielån hade nått VND 38 biljoner vid utgången av 2017, mycket mindre än marknaden i stort, vilket motsvarar 0,69 procent av det totala kapitalet.

Marknadens storlek har ökat varje vecka tack vare den kraftiga ökningen av antalet noterade bolag, medan likviditeten har också ökat veckovis.

HOSE kommer närmare målet på en daglig transaktionsvolymen på 400-500 miljoner aktier och en dagsomsättning på $500 miljoner. Om den nuvarande tillväxten upprätthålls, säger analytiker att det är ganska möjligt att den vietnamesiska aktiemarknaden skulle uppgraderas från frontier till tillväxtmarknad redan i år.

Utländska investerare nettoköpte på vietnamesiska börserna till ett värde av VND 4.482 biljoner efter de första två veckorna av 2018.

Återhämtningsperioden på börsen började förra året. VN-indexet har dock fortfarande inte studsat tillbaka till all-time-high 1.170-punkten som nåddes i mars 2007.

 

Källa: http://english.vietnamnet.vn/fms/business/194517/usd-continue-to-flow-into-stock-market.html 

© 2021 Frontier Vietnam

Tema av Anders NorenUpp ↑