Etikett: skattereformer

Infograf: Ny lönereform i Vietnam – Vilka för- och nackdelar för denna reform med sig?

Reformer i Vietnam

Nguyễn Quang Dung, generaldirektör för avdelningen för lönefrågor inom inrikesministeriet, intervjuas i Vietnam News Agency gällande förslaget till en ny lönereform. Förslaget diskuterades vid partiets centralkommittés möte som pågick under förra veckan i Hanoi.

 

Bildkälla: http://www.vir.com.vn/ministry-proposes-changes-in-salary-scales-payrolls-in-enterprises-59196.html 

Vilka är utmaningarna Vietnam står inför med sitt nuvarande lönesystem?

Sedan 1960 har Vietnam genomfört fyra lönereformer (1960, 1985, 1993 och 2003), men fram till nu finns det fortfarande många problem som behöver åtgärdas. En grundlön på VND 1,3 miljoner (57 dollar) är beräknad för det nuvarande lönesystemet för gemensamma löntagare nationellt. Till exempel får en nyexaminerad student från Högskola/ Universitet idag en beräknad löneskala på 2,34 vilket är lika med strax över VND 3 miljoner per månad (1,3m x 2,34= 3 042 000) med dagens lönesystem.

En månadslön hos en statlig tjänsteman är baserad på en löneskala som också grundas genom multiplicering beroende på diverse faktorer.

Förutom månadslönen får en löntagare också några extra ersättningar. Faktum är att för många personer är de månatliga ersättningarna högre än deras faktiska löner.

Alla ovan nämnda exempel har gjort att vårat nuvarande lönesystem blivit väldigt komplicerat.

Hur kommer dessa problem att lösas i det kommande förslaget till reform av vårt lönesystem?

Enligt förslaget ska löner utbetalas enligt arbetspositioner för att göra dem i enlighet med lagen om kadrer och tjänstemän. Enligt detta förslag kommer lön hos en högre tjänstemän att betalas i enlighet med sin arbetsställning för att få den att överensstämma med lagen om kadrer och tjänstemän.

Vi har för avsikt att utforma en löneskala för ledande tjänstemän. Till exempel fastställde vi VND 17 miljoner i månadslön till en av departementets generaldirektörer. Så den som är befordrad till den positionen har sin månadslön på VND 17 miljoner.

Naturligtvis, i den kommande lönereformen, kommer personer med talang att ges särskild behandling för att uppmuntra dem att bidra mer till hemlandet.

För allmänna arbetstagare (som förare, vakter, städare) kommer deras löner att baseras på deras förhandlingar med sina arbetsgivare.

Enligt förslaget om en ny lönereform kommer alla offentligt anställda och övriga tjänstemän endast att få sin månadslön och kommer inte att få någon extra ersättning. Vad är ditt svar på detta förslag?

I förslaget om lönehöjning för alla offentligt anställda och regeringstjänstemän hoppas vi att de och deras anhöriga kan ha ett anständigt liv på sina löner.

I det gamla systemet skapades det många ersättningarna för att kompensera för arbetare och tjänstemännens låga löner. Det nya lönesystemet kommer att göra det möjligt för vår offentliga budget att fungera på ett tydligare sätt, mer transparens.

Naturligtvis är den andra punkten i lönereformen att bidra till vår nuvarande kamp mot korruption och att höja arbetsproduktiviteten hos alla lönearbetare.

Källa: http://vietnamnews.vn/opinion/427457/new-public-salary-system-to-boost-transparency.html#OHyQ24verDQzu12f.99

PM Nguyen Xuan Phuc: Bolagsskatten sänks för SMEs till 15-17% från tidigare 20%

Bolagsskatten kommer att sänkas till 15-17% från nuvarande 20% för små och medelstora företag. Tidningen Thanh Nien citerade premiärminister Nguyen Xuan Phucs uttalande vid det sjätte Greater Mekong Sub-region Summit den 30 mars.

Biträdande finansminister Vu Thi Mai sade att ministeriet tidigare hade föreslagit en skattesänkning under regeringens förslag.

Små och medelstora företag står för cirka 95 procent av det totala antalet företag i hela landet. Skattereduktionen kommer att ge välbehövligt stöd för sådana företag att växa och förbättra sin konkurrenskraft i hemlandet och utomlands.

Förslaget att skära bolagsskatt kommer att lämnas till Nationalförsamlingen under ett möte i maj, sa Mai.

Enligt förslaget kommer företag med en årlig försäljning på mindre än VND 3 miljarder ($130 000 dollar) att få betala 15% skatt medan de som inte har mer än 200 anställda som omfattas av socialförsäkring ett år och en total årlig försäljning på VND 3-50 miljarder kommer att beskattas 17%.

Enligt finansministeriet kan skattesänkningen sänka statsbudgetintäkterna med biljoner vietnamesiska dong. Luu Bich Ho, ekonomisk expert  sa att förslaget skulle stödja Start-ups och små och medelstora företag och bortfallet i skatteintäkterna  är för små jämfört med de totala statsbudgetens intäkter.

Några andra experter föreslog även Finansdepartementet sänka skatten till 10-15% för att stödja inhemska företag i konkurrensen med utländska företag.

Kina tar till exempel en bolagsskatt på 25 procent, men små företag erbjuds en skatt på 10-20 procent. Under perioden 2015-2017 kommer företag vars skattepliktiga intäkter är mindre än CNY 200,000 (31,700 USD) att ha en bolagsskatt på endast 10%.

Thailand erbjuder också lägre företagsinkomstskattesats för små och medelstora företag medan skattesatsen för företag med skattepliktiga intäkter på mer än tre miljoner baht ( över 96 000 USD) är 20 procent. Företag med skattepliktiga intäkter på 300 000 baht och mindre kommer att vara befriade från skatten och de övriga företagen åläggs en skattesats på 15%.

Samma politik ses också i Indonesien. Företag som årligen tjänar mindre än 4,8 miljarder rupiah ($348,6 miljoner US-dollar) måste betala bolagsskatt på endast 1%. Företagen med intäkter från 4,8 till 50 miljarder rupiah är föremål för en skattesats på 12,5%, mycket lägre än den gemensamma  skattesatsen på 25%.

 

Källa: http://english.thesaigontimes.vn/59184/Lower-corporate-income-tax-proposed-for-SMEs.html

Vietnams föreslagna fastighetsskatt ska inte påverka låginkomsttagare

Låginkomsttagare kommer inte att påverkas av den föreslagna fastighetsskatten som bara skulle gälla för dem som äger fastigheter till ett värde av VND 700 miljoner ($ 30 700) eller mer, citerades finansdepartementet.

0,4-procentskatten föreslogs förra veckan av finansdepartementet som hävdar att det kommer att tillföra staten VND 31 biljoner varje år och hjälpa Vietnam att ”överensstämma med bestämmelser om fastighetsskatt i andra länder”.

”Den föreslagna skatten riktar sig till höginkomstgrupper för att bekämpa markspekulationer och för att se till att mark- och husägare faktiskt kommer att använda sina fastigheter”, sade finansminister Dinh Tien Dung på fredagen.

Låginkomsttagare kommer inte att påverkas av den föreslagna propositionen och finansiell insyn i fastighetsförvaltningen kommer att garanteras, sa Dung.

Målet är att omstrukturera och utöka budgetintäkterna samtidigt som det minskar utgifterna, sade ministern.

Men experter kritiserar förslaget då låginkomsttagare kommer också att drabbas eftersom de flesta fastigheter i Vietnam redan har ett högre marknadsvärde än det föreslagna tröskelvärdet.

Bara i Ho Chi Minh City är 95 procent av fastigheterna värda VND 700 miljoner eller mer så majoriteten av husägarna kommer att drabbas av skatten, säger Tran Khanh Quang, VD för Viet An Hoa Fastighets Investment JSC.

Finansdepartementet samlade VND120 biljoner i mark och bostadsrelaterade avgifter och skatter förra året.

Markanvändningsskatt ( Land use tax) står för den största andelen statsinkomster, cirka 6,6 procent. Den har ökat varje år från VND 45.1 biljoner 2015 till VND 79.5 biljoner år 2017.

 

Källa: https://e.vnexpress.net/news/business/vietnam-s-proposed-property-tax-won-t-hit-the-poor-minister-3739946.html

Vietnam oroas över USAs skattereformer – Riskerar tapp i utländska direktinvesteringar

Skattereformen som godkändes av USA: s kongress före slutet av förra året kan påverka Vietnams ekonomi eftersom amerikanska investerare sannolikt kommer att skicka hem sina investeringar till USA där bolagsskatten har reducerats avsevärt, varnar nu vietnamesiska ekonomiska experter.

Skattereformerna som undertecknades av amerikanska president Donald Trump den 22 december, inkluderar minskningar av bolagsskattesatsen från 35 procent till 21 procent och minst 10,5 procent skatter på utländska vinster amerikanska företag skickar hem.

Skatteöversynen bör uppmuntra företag att flytta eller bygga nya verksamheter i USA istället för att skicka dem utomlands, där bolagsskattesatsen ofta är lägre.

USAs regering hoppas också att amerikanska företag kommer att skicka hem sina utländska kassor till den attraktiva skattesatsen på 10,5 som tas ut som beskattning av vinst.

Länder där amerikanska företagare driver affärer, inklusive Vietnam, ser dessa skattefördelar som hot för sina respektive ekonomier, enligt ledande medlemmar av den ekonomiska rådgivarpanelen till den vietnamesiska premiärministern Nguyen Xuan Phuc i en ny rapport.

”USA-företagen kommer att överföra sina vinster genererade från verksamheten i Vietnam till USA, istället för att hålla pengarna här för återinvesteringar, skrev panelchefen Vu Viet Ngoan.

”Vietnams ekonomi kommer att påverkas om många amerikanska företag skulle följa denna trend”.

Men större bekymmer kommer från närliggande ekonomier, inte enbart  USAs skattereform, noterade Ngoan.

Många länder, inklusive Kina, har börjat erbjuda nya skatteincitament för att behålla amerikanska investerare i sina ekonomier, en trend Vietnam bör hålla koll på.

Enligt den rådgivande panelen har Kina ”vidtagit en snabb åtgärd” genom att erbjuda skattebefrielse för amerikanska företag om de behåller investeringar i landet och samtidigt vidtar nya åtgärder för de företag som vill flytta hem sina investeringar.

”Vietnam bör fortsätta att hålla ett öga på denna trend i Kina för att kunna reagera i god tid, även om det fortfarande inte finns många amerikanska investerare här”, sa Ngan.

 

Efter att ha mottagit rapporten från den rådgivande panelen sade Tran Dinh Chieu, ledamot i finans- och budgetutskottet i nationalförsamlingen, att Vietnam bör uppmärksamma dessa varningar.

”Problemet bör tas på allvar, även om Vietnams företagsskatt fortfarande är lägre än USAs på 20 procent och så lågt som tio procent för utländska företag som är berättigade till förmånsbehandling”, sa Chieu.

Chieu gav rådet att Vietnam bör granska sin egen skattepolitik och försöka minska ”inofficiella avgifter” och småkorruption för att behålla utländska investerare.

”Svarta kostnader” utgör upp till tio procent av de totala affärskostnaderna för utländska företag i Vietnam, enligt en undersökning från Vietnam Chamber of Commerce and Industry.

En expert inom bransch- och handelssektorn föreslog också att Vietnam skulle öka sin attraktionskraft för utländska investerare, särskilt inom elektronikindustrin, i en tid då många mobiltelefonföretag har signalerat om planer på att flytta tillbaka verksamheterna till USA.

Källa: https://tuoitrenews.vn/news/business/20180131/vietnam-fears-foreign-investment-affected-by-us-tax-bill/43889.html

© 2024 Frontier Vietnam

Tema av Anders NorenUpp ↑