Etikett: Regleringar

Vietnams fruktexport till Kina rasar

Ett av mina favoritcase på vietnamesiska aktiemarknaden är fruktbolaget NaFoods Group(länk), med fokus på export. Sydostasiens viktigaste fruktmarknad, Kina, har valt att bli mer restriktiv gällande importen av frukt sedan i maj i år. Effekten har resulterat i att frukter för export till Kina såsom vietnamesiska kokosnötter och vattenmeloner har rasat med 34,9 respektive 24,6 procent YoY. Under årets 11 månader har fruktexporten till Kina minskat med 13,7 procent totalt sett mot året innan.

Tack vare handelspartners som USA, Japan och Sydkorea har exporten av frukt i sin helhet minskat med endast 0,6 procent mot föregående år. Värdet för fruktexporten till dessa tre länder motsvarar $3,5 miljarder dollar mot Kinas motsvarande siffra på $2,08 miljarder.

Idag har Vietnam en stark närvaro i 55 länder inom just fruktexporten, så man får nog säga att just den marknaden har etablerats snabbare än de flesta marknader för Vietnams del. Senast igår såg jag NaFoods IQF passionstärningar på ICA, något som kommer att bli alltmer förekommande. Om bara en handfull aktörer i Vietnam ser till att klara certifieringarna för spårbarhet med mera kommer handelsavtalet med EU bli en språngbräda för fruktexporten när Kina tappar momentum. Idag exporteras dubbelt så mycket grönsaker från Vietnam som frukt, hela 14,6 miljoner ton per år mot 7 miljoner ton frukt.

The Ministry of Agriculture and Rural Development räknar med att Vietnams export av jordbruk, fisk och skogsprodukter väntas uppgå till $41,3 miljarder dollar. Detta är strax under målet på $43miljarder dollar som sattes i början av året.

Vietnamesiska regeringen föreslår striktare noteringskrav

Förra veckan kom ett förslag från regeringen om att höja minimikravet på eget kapital för bolag som vill börsnotera sig på den vietnamesiska aktiemarknaden. Förslaget har nu skickat över till den vietnamesiska nationalförsamlingen för en djupare granskning. Idag kan man ansöka om att börsnotera sig på Hanoi Stock Exchange och Ho Chi Minh Stock Exchange med endast VND 10 miljarder, motsvarande $428700 dollar.

 

Det nya förslaget vill se en höjning av minimikravet till $1,29 miljoner dollar, lite drygt tre gånger så högt. Idag har 81 procent av de listade bolagen i Vietnam ett eget kapital över $1,29 miljoner dollar eller VND 30 miljarder. Med det sagt så skulle det egentligen inte vara ett problem då 1275 av totalt 1574 börsnoterade företag skulle klara sig ovanför spärren.

 

Bakgrunden till detta är att man delvis ser idag problem med företag som noterar sig med alldeles för lite kapital som efter mindre än ett år väljer att avnotera sig. Dessutom är det ett sätt att minska risken för investerarna och höja statusen för vietnamesiska aktiemarknaden. Den andra sidan av myntet är att det utestänger små företag från kapitalmarknaden menar man.

 

En annan viktig detalj är att dagens värdepapperslag i Vietnam reglerar inte villkoren för deltagare och restriktioner vid överföring av kapital mellan delägare och företag. Därför väljer många riktade emissioner, private placements, före publika erbjudanden.

 

Personligen tycker jag att det är viktigare att man går mot en mer västerländsk standard när det kommer till transparensen i redovisning, rapportering och tillämpningen av engelska i skrift. Det har pratats länge om IFRS som standard 2020 när det kommer till redovisning, men av det jag sett så har det lyst med sin frånvaro. Givetvis är det bra att höja tröskelvärdet för eget kapital för att kunna notera sig. Speciellt med tanke på att det genomsnittliga egna kapitalet hos vietnamesiska företag har ökat 16,35 gånger på 10 år enligt vietnams finansminister. Samtidigt känns det inte lika viktigt som att kunna jämföra exempelvis Hoa Phat Group med en konkurrent i Thailand då bolagen redovisar på helt olika sätt.  

QR-koder ska förbättra kontrollen av matens ursprung och kvalité

Hanoi People’s Committee planerar att införa QR-koder för att spåra ursprung av frukt som handlas i staden.

Planen syftar till att förbättra effektiviteten i den statliga förvaltningen av livsmedelssäkerhet samt kontrollera kvaliteten och spårbarheten av jordbruksprodukter i Hanoi.

Det syftar också till att minska administration, förvaltningskostnader och mänskliga resurser, spara tid och öka effektiviteten i kampen mot smuggling, handelsbedrägeri och förfalskade varor.

Tillsammans med pilotanvändningen av QR-koder för att kontrollera ursprunget för frukt, kommer staden även att tillämpa en autentiseringskod mot förfalskning och använda QR-koder för att spåra källorna till produkter som grönsaker, kött och vattenprodukter.

Hanoi kommer också att införa regler och identifikationskoder för att skapa en trygg matkedja i Hanoi och en central databas för att möjliggöra internetåtkomst för att kontrollera produktinformation med smartphones eller linkande enheter som ställs ut på jordbruksföretag.

Enligt stadens road map år 2019, kommer QR-koderna att utökas för att spåra andra jordbruksprodukter, produktionsanläggningar, gårdar, slakterier, stora förädlingsföretag, stormarknader och grossistmarknader.

År 2020 kommer alla produktionskedjor i Hanoi att tillämpa QR-koder för att spåra ursprung av produkter och ge allmänheten insyn i matens ursprung.

Hanoi People’s Committee ger Hanoi Department of Agriculture och Rural Development i uppgift att samordna med relaterade enheter i att utarbeta planer för att upprätthålla tillämpningen av QR-koder för produktspårbarhet i Hanoi.

 

Källa: http://vietnamlawmagazine.vn/hanoi-vows-to-sweep-away-dirty-farm-products-6141.html 

© 2024 Frontier Vietnam

Tema av Anders NorenUpp ↑