Etikett: Emerging market

Update: MSCI tar in fem bolag till sitt MSCI Frontier Markets Small Cap Index – Huvudindexet MSCI Frontier Markets Index har en andel på 14.69 procent i Vietnam

Indexomviktningar Vietnam/ Frontier markets

Research- och analyshuset MSCI har tillfört fem vietnamesiska aktier till sitt MSCI Frontier Markets Small Cap Index.

I sin halvårsrapport som släpptes den 15 maj (lokal tid) beslutade MSCI att lägga till 18 aktier i MSCI Frontier Markets Small Cap Index, varav fem var vietnamesiska.

De är Ho Chi Minh City Infrastructure Investment JSC (CII), Ho Chi Minh Securities Corp (HCM), Pan Pan Group (PAN), Văn Phu – Invest Investment JSC (VPI) och Vietnam Electrical Equipment JSC (GEX).

Övriga 13 aktier kommer från Tunisien (5); Marocko, Argentina, Sri Lanka, Oman, Elfenbenskusten, Slovenien, Tunisien, Rumänien och Mauritius, där samtliga har fått en aktie inkluderad.

Å andra sidan togs 15 aktier bort under majgranskningen, men inga vietnamesiska aktier återfanns på listan.

När det gäller MSCI Frontier Market Index adderade indexleverantören åtta aktier och tog bort fyra aktier. Inga vietnamesiska aktier har lagts till eller tagits bort i den här listan.

Efter denna översyn kommer MSCI Frontier Markets Index – det underliggande indexet för MSCI Frontier Markets Index ETF – att öka till 115, varav 11 är vietnamesiska aktier och motsvarar 14,69 procent av portföljen.

De bolag som återfinns i indexet är Vingroup (VIC), Masan Group (MSN), Vietcombank (VCB), Hoa Phat Group (HPG), Sacombank (STB), PV Gas (GAS), försäkringsbolaget Bảo Việt Holdings (BVH), Vinamilk (VNM) Bank for Investment and Development of Vietnam (BID) och Saigon Beer – Alcohol – Beverage Corp (SAB).

Alla ändringar kommer att träda i kraft efter stängningen på fredagen den 1 juni. Nästa granskning kommer att offentliggöras i mitten av augusti.

Källa: http://vietnamnews.vn/economy/428067/msci-adds-five-vietnamese-stocks-to-its-index.html#oy84v1qCjGd5zjEa.99

25% sannolikhet att Vietnam blir klassificerad som tillväxtmarknad 2021 enligt CIEM

I juni förra året missade Vietnam möjligheten att läggas till i MSCI: s (Morgan Stanley Capital International) lista över tillväxtmarknader under bedömningsperioden. Tre värderingsinstitut,  MSCI, FTSE Russell, S & P Dow Jones ger årliga periodiska bedömningar.

Bedömningen baseras på ekonomisk utveckling, politisk stabilitet, marknadsstorlek och likviditet, effektivitet på marknaden, marknadstillträde för utländska investerare och kapitalinflödesförmåga.

Med de kraftiga prisökningarna 2017 och den kraftiga ökningen i år, tillsammans med att det utländska äganderätten ökat och statens avyttring av statliga företag kan Vietnam nu uppfylla kraven inom marknadsstorlek och likviditet.

Vietnam har nu mer än tre företag som har ett börsvärde på $1,27 miljarder dollar, free float på $635 miljoner dollar och aktiekapital motsvarande 15 procent av ATVR (Annualized Traded Value Ratio).

Det innebär att antalet företag som uppfyller MSCI-standarderna är högre än vad som krävs.

En analytiker kommenterade att om man jämför med Pakistan som uppgraderades i juni 2017 har Vietnam ett fler i antalet och större antal börsnoterade företag.

Vietnam har också lett frontiermarknaden när det gäller tillväxt med en hög tillväxt på 50 procent förra året.

Marknadsanalytiker tror att Vietnam kan uppgraderas i juni 2020 av MSCI. En del tror dock att detta kan hända tidigare, eventuellt under bedömningsperioden i juni 2018.

Samtidigt citerar en lokal tidning Vo Tri Thanh från Central Institute for Economic Management (CIEM) som säger att Vietnams aktiemarknad har en 25 procentig chans att uppgraderas till ”emerging market” status senast 2021.

Rapporter visar att VN-indexet har ökat med 15,2 procent hittills i år medan VN 30-indexet har ökat med 14,1 procent, varav 28,2 procent ökning har rapporterats för bankaktier, 21,7 procent för fastigheter och 19,3 procent för finansiella tjänster .

Det är fortfarande oklart när Vietnam kommer att uppgraderas till en tillväxtmarknad. Prisökningen på aktier med stora kapitalvärden (bank, värdepapper, försäkringar och fastigheter) skulle bidra till att öka Vietnams andel i MSCI-indexet efter uppgraderingen.

Analytiker uppskattar att Vietnam aktiemarknaden kan få en tillväxt på 30-40 procent efter uppgraderingen, precis det som hände med Förenade Arabemiraten, Qatar och Pakistan.

Källa: http://english.vietnamnet.vn/fms/business/197816/stock-market-thrives–expectations-soar-for–emerging-market–status.html

Vad krävs för att Vietnam ska bli klassificerad som en Emerging Market från Frontier Market?

Hela caset med att investera i Vietnams aktiemarknad är att Vietnam med all sannolikhet kommer att omklassificeras av MSCI från att vara en Frontier market till att bli en Emerging market. Många har trott att detta kommer att ta lång tid, uppemot 6-7 år, men efter en granskning av regeringens implementeringar så kan de ske så tidigt som 2020. Vietnam har gått från att ha varit en strängt statskontrollerad nation till att så sent som 2016 bestämma sig för att låta bolagen själva bestämma hur stor möjlighet utländska investerare ska få investera.

En tidslinje

2000 – Ho Chi Minh börsen öppnades, taket för andelen utländska ägare sattes till 20% i aktier och 40% i obligationer.

2003 – I ett försök att öka likviditeten på börsen slopades taket för obligationer och taket för utländska aktieägare sattes till 30%.

2006 – I slutet av 2006 är det sammanlagda marknadsvärdet för både Ho Chi Minh börsen och Hanoi Securities Trading Center 14 miljarder US-dollar, eller 22,7% av Vietnams BNP.

2010 – Fanns det 247 företag noterade på Ho Chi Minh börsen med ett marknadsvärde på 28 miljarder dollar. Börsen hade 138 börsnoteringar i januari 2008 med ett totalt marknadsvärde på 23 miljarder dollar.

2012 – Den nya policyn Decree 58 i Vietnams värdepapperslag 2012 säger att utlänningar nu kan äga upp till 49% av aktierna i vietnamesiska företag från tidigare 30%.

2016 – Beslutet alla hade väntat på spred sig som en löpeld via nyhetsbyråerna. ”The new policy, known as Decree 60, was introduced in June and took effect Sept. 1. It removes the foreign ownership ceilings and allows companies to set their own limits of up to 100%.”
Förändringen att låta bolagen bestämma själva över vilket tak de vill ha när det kommer till utländska investerare var ett budskap som många tolkade som att börsen var nu en helt fri handelsplats utan statligt inflytande. Kommande åren följde staten sin linje med att börja sälja ut allt större bolag som tidigare hade varit mer eller mindre helt statliga. Staten hade problem med skatteintäkter, skuldtyngda banker, samtidigt som statsskulden var stor och landet hade ett dålig kreditbetyg. För att minska skulderna så valde staten att sälja av allt större statligt ägda bolag.

Vietnamesiska staten har tre kriterier som behöver uppfyllas för att de ska kunna kvala in och omklassificeras till en emerging market:

*Prospekt och rapporter på engelska.

– Bristen på prospekt på engelska är ett viktigt steg för Vietnam för att kunna attrahera utländskt kapital. MSCI fokuserar på likviditeten på börserna i synnerhet, men utan bättre information på engelska undviker många utländska investerare att investera. Omkring 20 av de 30 största företagen på HoSE (Ho Chi Minh Stock Exchange) har lovat att publicera aktuell information på engelska sedan ett år tillbaka. http://vneconomictimes.com/article/banking-finance/seeking-status

*Implementera IFRS regelverk för samtliga börsbolag.

– Företag som är noterade på Vietnams två börser kommer att vara de första som måste anta International Financial Reporting Standards 2020, enligt Vietnams finansminister. Tillämpningen av det internationella systemet är oundvikligt på grund av krav från Världsbanken, IFC och utländska investerare. Antagandet skulle bidra till att förbättra insynen i företagens finansiella rapportering och därmed utländska investeringar. Vid 2018 ska Vietnam ha den rättsliga ramen för tillämpning av internationella redovisningsstandarder enligt finansministern. (IFRS)http://www.amchamvietnam.com/listed-firms-must-adopt-ifrs-in-2020/

*Att ha tillräckligt hög och jämn likviditet för att marknaden ska kunna anse att den är bestående.

– Vietnamesiska aktie- och obligationsmarknaden ökade med 65 respektive 39% 2017 från föregående år. Dessutom visar MSCIs mätmetoder att 12-månaders likviditetsnivå för Vietnam redan är 15 procent högre än tröskeln för klassificeringen Emerging markets. Däremot kvarstår problemet att endast 20% av aktiemarknaden är tillgänglig för utländska investerare. http://vneconomictimes.com/article/banking-finance/seeking-status

© 2024 Frontier Vietnam

Tema av Anders NorenUpp ↑