Etikett: BNP (Sida 2 av 2)

Asiatiska utvecklingsbanken (ADB) prognostiserar en tillväxt på 7.1% 2018 för Vietnam

Rapporten noterade att tillväxten kommer att ledas av kraftig exportexpansion, ökad inhemsk konsumtion, starka investeringar som drivs av FDI och en starkare jordbrukssektor, säger Eric Sidgwick, ADB Country Director for Vietnam.

ADB prognostiserar att inflationen fortsätter att stiga, men bara så länge som stabil penningpolitik upprätthålls och kreditkvaliteten följs noggrant. ”Vi förväntar oss att konsumentpriserna kommer att förbli i stort sett stabila övergripande”, sa han.

De förväntar sig också att KPI kommer att nå 3,7 procent i år och 4 procent år 2019 eftersom stark inhemsk efterfrågan och hög bankutlåning delvis kompenseras av stabila inhemska mat- och transportkostnader och mindre höjningar av administrativa priser.

En bred baserad ökning av regeringens intäkter i 2017 bidrog till att minska budgetunderskottet och minska den totala statsskulden till 61,3 procent av BNP, från 63,6 procent av BNP ett år tidigare. Denna finanspolitiska konsolidering i kombination med måttlig inflation bör ge fortsatt makroekonomisk stabilitet.

Med stigande inhemsk konsumtion och med tanke på Vietnams starka beroende av import av mellanprodukter till bränsleexporten konstaterades i rapporten att överskottet i nuvarande konto beräknas minska till 2,5 procent av BNP i år och 2 procent år 2019.

Starka utländska direktinvesteringar och portföljinflöden skulle dock bidra till att öka kapitaltillskottets överskott och möjliggöra en relativt stabil växelkurs och valutareserv.

Slutligen visade rapporten att arbetskraften varit en viktig tillväxtförare. Vietnams rikliga, välutbildade och flexibla arbetskraft har varit avgörande för dess ekonomiska framgång.

Sedan 2012 har tillverkningsindustirn absorberat cirka 400 000 arbetare per år. Vietnams befolkning börjar redan åldras, i och med nuvarande uppskattningar börjar arbetskraftsgraden minska redan 2035.

”Vietnam har kunnat mobilisera ett rikligt utbud av unga, välutbildade arbetstagare för att locka utländska investeringar till arbetskrävande tillverkning under det senaste decenniet”, säger Sidgwick. ”Men eftersom den vietnamesiska ekonomin blir mer sofistikerad har ett gap mellan arbetskvalifikationer och företagsbehov uppstått och utvidgas. Om det inte minskar kommer detta kompetensgap bli ett stort hinder för Vietnams utveckling”.

 

Källa: http://m.english.vietnamnet.vn/fms/business/198833/adb-forecasts-2018-growth-of-7-1-.html

 

Premiärministerns dom om Vietnams Q1: Rekordtillväxt, men risker kvarstår

Vietnams BNP-tillväxt landande på 7,38 procent under det första kvartalet 2018 vilket lyftes av landets premiärminister som en stor ekonomisk prestation.

BNP-tillväxten har nått 10-årshögsta tack vare en imponerande tillväxt inom sektorerna för bearbetning och tillverkningsindustrin (14 procent), industrin och byggindustrin (9,7 procent) och jordbruksprodukter (4 procent), sa PM Nguyen Xuan Phuc vid ett månadsmöte på måndagen.

Inflationen är under kontroll och Vietnams konsumentprisindex (KPI) ökade under första kvartalet med 2,66 procent jämfört med samma period föregående år. Den totala detaljhandelsförsäljningen av varor och tjänster ökade också med 9,9 procent jämfört med ett 6,4 procent hopp i fjol, sa Phuc.

”Nikkei har just meddelat i morse att Vietnams inköpschefsindex (PMI) i mars nådde 51,6. Trots att den här siffran är lägre än siffran från februari, lämnar den fortfarande Vietnam som ett av de två länderna i Sydostasien som står över 50” sa PM.

Vietnams exportvärde uppgick till $54,31 miljarder dollar under de första tre månaderna och skapade ett handelsöverskott på $1,3 miljarder dollar, tillades PM Phuc.

Affärsmiljön fortsätter att förbättras, sade Phuc och citerar rapporten från Provincial Competitiveness Index (PCI) 2017, som släpptes den 22 mars av Vietnams handelskammare, och aktierna på VN-indexet har överträffat det 10-åriga rekordet, som reflekterande investerarnas förtroende för Vietnam.

Han nämnde också det faktum att 4,2 miljoner utländska turister besökte Vietnam under det första kvartalet, en ökning med 31 procent från ett år sedan.

Phuc pekade emellertid också på de problem som landet står inför, till exempel ett sakta antal nya företag och ett stort antal privata företag som upplever utvecklingssvårigheter.

”Vi måste analysera och klargöra orsakerna och hitta lösningar för att främja företagens utveckling, särskilt inom innovation. Vi måste överväga vilka politiska reformer som behövs när det gäller skatter, avgifter, krediter och mark”, sa PM.

Även om KPI under första kvartalet bara steg något, varnade Phuc att inflationen kunde öka på grund av att globala priser på råolja och basvaror ökar, förklarade han.

”Vi kan inte vara slarviga när det gäller inflationen,” sa PM.

Phuc nämnde också trafik och brandsäkerhet och krävde strategier från transportministeriet och ministeriet för allmän säkerhet för att förhindra tragedier som Carina Plaza-branden i Ho Chi Minh-staden som dödade 13 personer.

PM avslutades genom att uppmuntra alla ministerier att öka landets utveckling. ”I år är vårt BNP-tillväxtmål som beslutades av kongressen att öka från 6,5 till 6,7 procent, men vi bör sträva efter att nå minst 6,7 procent.”

 

Källa: https://e.vnexpress.net/news/business/pm-s-verdict-on-q1-in-vietnam-record-growth-risks-remain-3731233.html 

Vietnams BNP Q1 2018 7,38 procent upp från Q1 2017

Vietnams ekonomi fortsatte med att stärka tillväxten under första kvartalet, drivet av en exportbom.

Bruttonationalprodukten ökade med 7,38 procent första kvartalet från ett år tidigare, sade General Statistics Office i Hanoi på torsdagen.

Vietnam har överträffat de flesta av sina grannar i Sydostasien eftersom exporttillväxten var fortsatt spänstig vid sidan av en global handelsåterhämtning i fjol. Trots att handelns utsikter har blivit mer dyster i år på grund av de ökande spänningarna mellan USA och Kina förväntas Vietnam att bibehålla tillväxten på cirka 7 procent.

Övriga detaljer om BNP-rapporten:

*Exporten ökade 22 procent under första kvartalet från året innan, medan importen ökade med 13,6 procent.
*Konsumentpriserna steg 2,66 procent i mars från året innan.

Källa:https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-29/vietnam-s-economy-expands-more-than-7-in-first-quarter

Vietnams skuggekonomi väger tungt mot landets BNP

Under regeringens ordinarie presskonferens i början av februari som hölls om den sk skuggekonomin sade vice ministern för planering och investeringar Nguyen The Phuong att hans ministerium skulle slutföra en tilldelad rapport som sammanställde statistik om dessa inofficiella ekonomiska aktiviteter. Skuggekonomin förklaras enklast så som ekonomisk brottslighet.

Följaktligen kommer planerings- och investeringsministeriet (MPI) att lämna in den nämnda rapporten till regeringen inom det första kvartalet 2018. Detta är en försening från den föregående tidsfristen för 2017  års rapport för fjärde kvartalet, fastställd av vice premiärminister Vuong Dinh Hue i enlighet av ett beslut i juni förra året.

Förklaringen av förseningen, sade vice premiärminister Phuong var att på grund av den allmänna statistikbyråns, General Statistics Office, (GSO) inledande forskning, söker MPI för närvarande yttranden från relevanta ministerier om detta system för att förtydliga vad den så kallade skuggekonomins sektorer verkligen medför.

Överraskande, enligt Phuong, utgör småskaliga ekonomiska aktiviteter som utförs av hushåll och enskilda personer 87,7 procent av den totala produktionen och genererar upp till 32 procent av den totala sysselsättningen i landet.

Han sa att skuggekonomins bidrag till Vietnams bruttonationalprodukt inte på något sätt är obetydlig. Därför har bristen på exakt statistik om den informella ekonomin resulterat i att regeringen saknar en betydande mängd beskattningsbart kapitalflöde.

Phuong fortsatte att förklara att för närvarande anser MPI att skuggekonomin ska bestå av fem komponenter, uppdelade i olagliga transaktioner och icke-dokumenterade.

Den första komponenten av skuggekonomisk verksamhet innefattar legitima men avsiktligt dolda affärsverksamheter, för att undvika att betala skatt och försäkringar, undvika att följa statliga bestämmelser om minimilön, maximala arbetstider eller hälsoförhållanden för anställda och undvika juridiska och administrativa förfaranden som ekonomiska uttalanden och statistiska rapporter.

Den andra komponenten är olaglig och förbjuden ekonomisk verksamhet, till exempel narkotikahandel, människohandel eller prostitution.

Den tredje observerade delen av skuggekonomin består av hushållsenheter, som vanligtvis är småskaliga, enkla produktionsprocesser med liten tydlig skillnad mellan arbete och kapital, medan förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare skapas tillfälligt eller inom en familjekrets snarare än ett formellt kontrakt, dvs. svartarbete mellan vänner och familj.

Den fjärde delen innehåller hushållsekonomiska aktiviteter för egen konsumtion för en familjs medlemmar.

Den femte komponenten är ekonomisk verksamhet som helt enkelt utelämnas från officiella uppgifter på grund av att information saknas i undersökningsinsamlingsprocessen.

Nguyen Duc Thanh, chef för institutet för ekonomisk och politisk forskning, berättade vid en konferens i januari att beräkningen av BNP beräknas på grundval av observerbar och beskattningsbar verksamhet som en grund för skuldåterbetalning, så att hänsyn tas till skuggekonomiska aktiviteter måste ske noga då skattebalansen i landet är undermålig sedan länge.

Han hävdade att skuggekonomin inte borde ingå i BNP för att öka ekonomins storlek. Om den informella ekonomin beräknas kommer Vietnams totala BNP att öka. När BNP ökar kommer det att förändras många siffror, till exempel budgetöverskott, medan förhållandet mellan statsskulden och BNP naturligt kommer att minska.

Nguyen Bich Lam, generaldirektör för GSO, sa att det var mycket osannolikt att den observerade ekonomin skulle kunna vara så stor som 30 procent av Vietnams BNP.

Vid en presskonferens i januari sade Lam att myndigheterna var övertygade om att sådana ekonomiska metoder var under kontroll och snart skulle reglera sig som en överensstämmande del av den nationella ekonomin.

Enligt GSOs resultat har Vietnam nu 5,9 miljoner registrerade ekonomiska verksamheter, inklusive 518 000 företag, i slutet av 2017.

Den privata sektorn genererade intäkter på cirka VND 9.76 biljarder (US $ 434,7 miljarder) år 2017, följt av den utländska investerade sektorn med VND 4.81 biljarder ($214,2 miljarder). Den statliga sektorn genererade minst intäkter på VND 2.88 biljarder ($128,2 miljarder dollar).

 

Källa: http://english.vietnamnet.vn/fms/business/196159/ministry-stalls-shadow-economy-study.html 

Infograf: Vietnams demografi

Som i ett led av föregående inlägg och efter en handfull tack-mail så kommer jag att fortsätta jämföra länderna emellan och på så vis kunna underbygga caset med Vietnam. Jag vill återigen tacka för all respons och skriv gärna vad ni vill att jag ska ska skriva för tema-inlägg framöver.

Nyare inlägg »

© 2024 Frontier Vietnam

Tema av Anders NorenUpp ↑