Månad: april 2018 (sida 2 av 3)

Fastighetslånen är fortsatt höga hos en del banker i Vietnam

Fastighetsutlåningen är fortsatt hög och uppgår till mer än 10 procent av de totala utestående lånen hos flera banker.

Online news portal Bizlive.vn rapporterade att de fem största bankerna registrerade en stor andel av fastighetsutlåningen i slutet av förra året där Sacombank stod för 17,6 procent, Techcombank stod för 12,6 procent, LienVietPostBank 11,6 procent, Kienlongbank 10,1 procent och VPBank stod för 8,5 procent.

Förutom LienVietPostBank, som såg en viss ökning av fastighetsutlåningen, uppvisade de övriga fyra en stark nedgång i andelen utlåning till fastighetsaffärer. VPBank lyckades dra denna kvot till under 10 procent istället för 11,7 procent som de hade år 2016.

Tre andra bankerna som hade också registrerat en ökning av andelen utlåning till fastighetsaffärer, men behöll kvoten under 10 procent var ABBank, HDBank och SHB.

Enligt statsbanken i Việt Nam (SBV) översteg de totala utestående lånen i fastigheter till kreditinstitut vid slutet av förra året VND 471 biljoner (20,72 miljarder US-dollar). Lånen riktades främst för projekt inom stadsbyggnation och bostadsutveckling såväl som husreparationer och affärsverksamhet.

Tidigare i år hade SBV uppmanat långivare att strama åt och ökat kontrollen över investeringslån avsedda för fastighets- och värdepappersmarknaderna. SBV varnande om riskerna med osäkra fordringar.

“Långivare bör undvika att fokusera på aktie- och fastighetskunder och upprätthålla kredittillväxt inom dessa sektorer inom säkra gränser, säger SBV i ett uttalande.

De borde hålla reda på sina gäldenärers ekonomi och framsteg i deras projekt, sa banken.

“Kreditutvidgningen ska gå hand i hand med strikt övervakning för att säkerställa att lån används för de ändamål de är avsedda för och inte lägger till osäkra fordringar,” tillade statsbanken.

 

Källa: http://vietnamnews.vn/economy/426445/real-estate-loans-remain-high-in-some-banks.html#gvO7umEB4MKrvJzV.97 

Asiatiska utvecklingsbanken (ADB) prognostiserar en tillväxt på 7.1% 2018 för Vietnam

Rapporten noterade att tillväxten kommer att ledas av kraftig exportexpansion, ökad inhemsk konsumtion, starka investeringar som drivs av FDI och en starkare jordbrukssektor, säger Eric Sidgwick, ADB Country Director for Vietnam.

ADB prognostiserar att inflationen fortsätter att stiga, men bara så länge som stabil penningpolitik upprätthålls och kreditkvaliteten följs noggrant. “Vi förväntar oss att konsumentpriserna kommer att förbli i stort sett stabila övergripande”, sa han.

De förväntar sig också att KPI kommer att nå 3,7 procent i år och 4 procent år 2019 eftersom stark inhemsk efterfrågan och hög bankutlåning delvis kompenseras av stabila inhemska mat- och transportkostnader och mindre höjningar av administrativa priser.

En bred baserad ökning av regeringens intäkter i 2017 bidrog till att minska budgetunderskottet och minska den totala statsskulden till 61,3 procent av BNP, från 63,6 procent av BNP ett år tidigare. Denna finanspolitiska konsolidering i kombination med måttlig inflation bör ge fortsatt makroekonomisk stabilitet.

Med stigande inhemsk konsumtion och med tanke på Vietnams starka beroende av import av mellanprodukter till bränsleexporten konstaterades i rapporten att överskottet i nuvarande konto beräknas minska till 2,5 procent av BNP i år och 2 procent år 2019.

Starka utländska direktinvesteringar och portföljinflöden skulle dock bidra till att öka kapitaltillskottets överskott och möjliggöra en relativt stabil växelkurs och valutareserv.

Slutligen visade rapporten att arbetskraften varit en viktig tillväxtförare. Vietnams rikliga, välutbildade och flexibla arbetskraft har varit avgörande för dess ekonomiska framgång.

Sedan 2012 har tillverkningsindustirn absorberat cirka 400 000 arbetare per år. Vietnams befolkning börjar redan åldras, i och med nuvarande uppskattningar börjar arbetskraftsgraden minska redan 2035.

“Vietnam har kunnat mobilisera ett rikligt utbud av unga, välutbildade arbetstagare för att locka utländska investeringar till arbetskrävande tillverkning under det senaste decenniet”, säger Sidgwick. “Men eftersom den vietnamesiska ekonomin blir mer sofistikerad har ett gap mellan arbetskvalifikationer och företagsbehov uppstått och utvidgas. Om det inte minskar kommer detta kompetensgap bli ett stort hinder för Vietnams utveckling”.

 

Källa: http://m.english.vietnamnet.vn/fms/business/198833/adb-forecasts-2018-growth-of-7-1-.html

 

Länktips för att hålla koll på Vietnambörserna

Full koll på aktiemarknaden i Vietnam!

I takt med att bloggen växer så kommer allt mer specifika frågor på hur man kan hålla koll på marknaden dagligen. Jag listar mina dagsrutiner när det kommer till sidor som måste besökas.

 

Nyhetssidor

http://vietnamnews.vn/economy –  Rätt dåligt översatt engelska från vietnamesiska, men den duger.

https://e.vnexpress.net/ – Bästa nyhetssidan för både breda nyheter och ekonomi

Makro

https://tradingeconomics.com/vietnam/   – Riktigt bra hemsida med god historik och kalender över kommande rapporter

Aktiemarknaden

http://liveboard.fpts.com.vn/   – Large cap-bolaget FPT Securities, konkurrent till jätten Saigon Securities Incorporation och motsvarigheten till vårt Avanza/Nordnet har en riktgit stor databas med nyckeltal på bolag och branscher samt nyhetsflashar som man kan få översatt till engelska.

http://finance.vietstock.vn/ – Vietnams motsvarighet till Morningstar med fundamtal data och redovinsingar/ägardata långt bak i tiden.

 

Utöver det så lägger jag en del tid på VTV4  som har dagliga sändningar på Youtube, nyheter på engelska.

Kanal: https://www.youtube.com/watch?v=KHeQpIOoBmw&list=PLQ9ujV_whCP37ONaX6Bnu6-T17p7-2joS

 

 

Vietnams logistiksektor har problem med E-handelslogistiken i landet

Industri- och handelsdepartementet anordnade under tisdagen ett seminarium om logistik och e-handel i Hanoi.

Vietnams e-handelsförening (VECOM) sa att tillväxten i landets e-handelssektor var över 25 procent förra året och denna tillväxt kunde bibehållas under 2018 och 2020.

Frakt anses vara ryggraden för all e-handel, men den nuvarande logistikinfrastrukturen i Vietnam kämpar för att möta efterfrågan.

En nyligen genomförd undersökning av Sendo JSC visar att mer än 40 procent av konsumenterna som svarat tittar på leveranshastigheten först samtidigt som kostnaden för leveranser i landet är hög i förhållande till det genomsnittliga priset på de varor som konsumenterna köper.

Direktör för Lazada Express Vu Duc Thinh sade att logistikkostnaderna i Vietnam står för 30 procent av alla e-handelsintäkter, vilket ligger över de flesta andra länder som Indien, där priset inte är mer än 15 procent.

Dessutom sa han att utvecklingen av landets logistikbransch inte hade uppfyllt kraven för landets nuvarande e-handelsutveckling.

Med antalet beställningar på hundratusentals transaktioner per dag kan företagen inte utveckla tillräckligt med leveranskedjor för att ha tillräckligt med chaufförer för att leverera varor över hela landet. Motorcyklar är ett vanligt fordon som används för att leverera varor, medan kostnaden för att investera i biltransporter är hög och orsakar trafikstockningar, sa han.

Det framgår att bristen på samarbete mellan e-handelsföretag och logistikföretag kan leda till förlorade möjligheter för företagen.

Vice ordförande i Vietnam Logistics Association Dao Trong Khoa sa att det finns väldigt få logistikföretag som kan uppfylla de krav som krävs för landets e-handelsföretag.

“Om företag börjar samarbeta med varandra för att dra nytta av varandras tjänster kan de möta kundernas efterfrågan”, säger Khoa.

Direktör för Lazada Express Vu Duc Thinh rekommenderade att logistikföretag fokuserar sina investeringar i automationsteknik, förbättrad operativ kapacitet och förbättrade personalresurser.

Han föreslog också ett fokus på grön utveckling och sa att Lazada Express skulle investera i elbilar när de mottog stöd från statliga myndigheter.

Lai Viet Anh, biträdande direktör för avdelningen för e-handel och digital ekonomi, under ministeriet för industri och handel, betonade också att systemet med juridiska dokument har anpassat de centrala frågorna i e-handel.

“Detta kommer att öppna bättre möjligheter för företag, särskilt i investeringar och samarbete för ömsesidig utveckling”, sa hon.

 

Källa: http://m.english.vietnamnet.vn/fms/business/198809/vn-logistics-sector-struggling-to-meet-demands-of-e-commerce.html

Ny rapport visar orosmoln för Vietnams ekonomi samtidigt som tillväxten för Q1 2018 var urstark

Rapporten, som släpptes av Vietnaminstitutet för ekonomisk och politisk forskning (VEPR), sa att den starka tillväxtmomentumet under senare halvåret 2017 verkar ha hjälpt till att elda på tillväxten under första kvartalet i år.

Bearbetning och tillverkning fortsatte att vara en viktig drivkraft för ekonomin med en expansion på upp till 13,56 procent och tillade att Samsung Vietnam var den största bidragsgivaren till bearbetnings- och tillverkningsindustrins tillväxt. Företagets export av mobiltelefoner och komponenter uppgick till $12,3 miljarder USD under de tre månaderna och ökade med 58,8 procent YoY.

Gruvindustrin återhämtade sig med en tillväxt på 0,4 procent efter två år i följd av tillbakagång. Industriproduktionen ökade med 11,6 procent från året innan, mycket högre än tillväxten under samma period de senaste åren.

VEPRs direktör Nguyen Duc Thanh sa att det mesta av mervärdet inom denna sektor kom från utländska direktinvesteringar (FDI).

Detta blir en utmaning för landet att upprätthålla tillväxten i följande kvartal samt för hela 2018 och därefter, eftersom Vietnams ekonomiska tillväxt är alltmer beroende av FDI, sa Thanh.

Rapporten noterade också att exporten under de första tre månaderna uppskattas till 54,31 miljarder USD, en ökning med 24,3 procent från år till år. Upp till $39,34 miljarder USD eller 72,4 procent av intäkterna kom från FDI.

Under perioden importerades varor för $53,01 miljarder USD, varav $31,75 miljarder USD av FDI och $21,26 miljarder USD av inhemska företag.

Thanh sa att dessa siffror visar ett handelsöverskott i FDI-sektorn och ett handelsunderskott inom hushållssektorn, vilket tyder på att utländska företag fortsätter att vara dragloket för Vietnams ekonomi.

Enligt rapporten stod ökningen av nya arbetstillfällen inte i korrelation med den höga ekonomiska tillväxten under första kvartalet jämfört med samma period föregående år. Mer än 225 000 nya arbetstillfällen skapades mellan januari och mars 2018, färre än de över 291 000 nya arbetstillfällena under första kvartalet i fjol.

Thanh sade att färre antal nya arbetstillfällen bland en hög tillväxttakt återigen ifrågasätter tillväxtkvaliteten och den verkliga styrkan inom hemmamarknaden.

Ekonomin förväntas fortsätta att expandera i följande kvartal men tillväxten kommer inte att vara så hög som under första kvartalet. Rapporten sa att årets BNP-tillväxtmål kan komma in på 6,83 procent, högre än 6,5 till 6,7 procents-målet som fastställdes av Nationalförsamlingen. Den ekonomiska tillväxten för de kommande kvartalen prognostiseras till 6,51, 6,84 respektive 6,75 procent.

 

Källa: http://m.english.vietnamnet.vn/fms/business/198794/report-reveals-problems-of-vietnam-s-economy-despite-q1-strong-growth.html

Öppna kasino i Vietnam? Då behöver du investera minst $1 miljard dollar i Vietnam

Den nya förordningen har lagts till i lagförslaget för att säkerställa att investerare är kapabla att investera för att genomföra kasinoprojektet, rapporterar baodautu.vn.

Enligt utkastet till lagförlaget bör strategiska investerare som investerar i service, turism och underhållning-kasinokomplex ha ett investeringskapital på minst VND 44 trillion (1,92 miljarder dollar), varav hälften måste betalas in för att påbörja kasinoprojektet.

Lagförslaget lägger också till flera kriterier för strategiska investerare om kapital, utbetalningar samt bestämmelser som är relevanta för finansiell kapacitet och investerarnas administration.

Enligt Ministeriet för planering och investering – arkitekten bakom utkastet till lagförslaget –  kommer förslaget att kompletteras med affärsvillkor i de särskilda administrativa ekonomiska zonerna i stället för de 108 områdena i det tidigare lagförslaget. Investerings- och affärsprocedurerna kommer emellertid att anpassas för att göra det enklare och förbättrad insyn.

Lagförslaget fokuserar på innehåll för att utvärdera projekt och förkorta tiden för beviljande av investeringscertifikat. Enligt utkastet har ordförandena i de särskilda administrativa ekonomiska zonerna rätt att utvärdera och bevilja investeringscertifikat för projekt. Endast kasinoprojekt kommer att beslutas av Nationalförsamlingen.

Utkastet till lagförslaget syftar till att skapa en rättslig ram för utvecklingen av tre särskilda administrativa ekonomiska enheter, inklusive Bac Van Phong i centrala kustnära Khanh Hoa-provinsen, norra provinsen Van Don,  Quang Ninh och Phu Quoc i södra provinsen Kien Giang.

Bac Van Phong beräknas behöva mer än VND100 biljoner för att utveckla sin infrastruktur före 2025. Zonen kommer att fokusera på utveckling av sjötransporter, logistik, handel och finansiella tjänster samt turism, vård, utbildning och högteknologiska industrier.

Van Don förväntas bli en grön kuststad och ett exempel på klimatförändringsrespons i regionen. Quang Ninh har anställt Arcadis & Callison RTKL Company som har filialer i USA, Nederländerna och några andra länder för att förbereda huvudplanen.

Under tiden förväntas Phu Quoc bli ett modernt turist- och resorthub samt ett nav för handel, utställningar och möten med internationell konkurrenskraft som riktar sig mot global räckvidd.

Källa: http://en.vietstock.vn/2018/04/casinos-need-at-least-1b-investment-draft-law-38-315380.htm

Moody’s uppgraderar VPBanks kreditbetyg för andra året i rad

Kreditvärderingsföretaget Moody’s Investors Services har uppgraderat Vietnam Prosperity Banks (VPBank) baseline kreditbedömning från B3 till B2 och dess motparts riskbedömning från B2 till B1.

Dessutom behöll Moody’s VPBanks rating på bankens långfristiga utländska valuta deposits oförändrad vid B2, samtidigt som man höjde utsikterna från “stabila” till “positiva”.

Detta var det andra året i följd som Moody’s har uppgraderat VPBanks kreditbetyg.

Kreditbedömningen speglar bankens sunda kreditprofil, liksom sannolikheten för konkurs för banken om externt stöd skulle utebli. Denna rating baseras på makroekonomiska, finansiella och tillgångskvalitetsfaktorer.

Den motpartsrisksvärderingen utvärderar risken för en partner som engagerar tillsammans med banken.

Moodys uppgradering tog hänsyn till VPBanks avsevärda förbättring av finansiell styrka, driftseffektivitet, lönsamhet samt tillväxtpotential.

VPBanks avkastning på tillgångar (ROA) ökade från 1,7 procent 2016 till 2,3 procent 2017, vilket överträffade många andra vietnamesiska banker. Dess rörelseresultat före provisioner ökade med 56 till 57 procent de senaste två åren.

Moody’s prisade bankens expansion i affärsområdet och dess ledande ställning på konsumentmarknaden, vilket har genererat höga vinstmarginaler och bidrog till VPBanks starka resultat.

Banken redovisade en rekordintäkt och vinst under 2017 på VND 25,03 biljoner ($1,1 miljarder dollar) i totala intäkter och VND 8.13 biljoner i vinst före skatt, upp 48 procent respektive 65 procent mot 2016.

Långivarens egna kapital klättrade också från VND 9.18 biljoner till över VND 15,7 biljoner.

Den riskvägda tillgångarna (RWA) ökade från 8,5 procent år 2016 till 12,1 procent i slutet av 2017. Denna förbättring kan hänföras till ytterligare kapitalemissioner, aktieutdelningar och bonusaktier, ökning av kvarvarande vinst och minskning av genomsnittlig låneutveckling till 26 procent från 41 procent under perioden 2013-16.

VPBank är en av de fem största kommersiella bankerna när det gäller utlåning och inlåning.

Källa: http://vietnamnews.vn/economy/425967/moodys-upgrades-vpbanks-credit-rating-for-second-year.html#uKGDMt9ZV9ZEOSxf.99

Matproducenten KIDO-group prognostiserar en vinsttillväxt på 43% YoY för 2018

KIDO-koncernen (KDC) estimerar att tjäna VND 800 miljarder ($35,1 miljoner dollar) i vinst före skatt  2018, en ökning med 43 procent jämfört med året innan, har koncernen meddelat.

Vid ett möte den 6 april visade KIDO-koncernen, noterad på Ho Chi Minh-börsen att de räknade med en intäkt på försäljningen kring VND 12 biljoner år 2018, en ökning med 71 procent jämfört med förra året.

Bolaget planerar också att betala ut en utdelning till aktieägarna  motsvarande 16 procent i direktavkastning år 2018.

Samtidigt har koncernens styrelse lämnat till aktieägarna en plan att öka ägandet av utländska investerare i bolaget till 100 procent samtidigt som man förbereder de nödvändiga förfarandena för att anpassa bolagets affärsområden om dessa är begränsade till ägarförhållandet mellan utländska investerare.

KIDO Group redovisade en intäkt på VND 7 biljoner 2017, mer än tre gånger siffran för 2016. Resultatet före skatt år 2017 uppgick till VND 561 miljarder medan vinsten efter skatt blev VND 440 miljarder.

Per den 31 december 2017 uppgick koncernens totala tillgångar till VND 11,3 biljoner, en ökning med VND 1,9 miljarder jämfört med årets början. Den totala skulden uppskattades till nästan VND 3,5 biljoner, en ökning med VND 631 miljarder jämfört med årets början.

 

Källa: http://vietnamnews.vn/economy/425986/food-producer-kido-targets-43-increase-in-profit.html#8PZry7lms7l4brkD.97

Vietnamesiska företag vänder ryggen åt Kina till förmån för Japan och Sydkorea

Vietnamesiska företag är mindre beroende av den kinesiska marknaden och blickar över mot Japan och Sydkorea, enligt ett pressmeddelande som släpptes av HSBC på torsdagen.

Kina är fortfarande den viktigaste marknaden för Vietnam, med 39 procent av de lokala företagen ser grannen i norr som sin topp partner, skrev HSBC i sin rapport med titeln: “Navigator: Now, next and how for business.”

Japan och Sydkorea står för andra och tredje placering som de bästa topp handelspartnerna för omkring 29 respektive 24 procent hos de vietnamesiska företagen.

Enligt ekonomer beror detta delvis på grund av undertecknandet av CPTPP som skedde mellan 11 länder i mars, vilket inkluderar Vietnam och Japan.

Det nya avtalet kommer att minska tarifferna i länderna i avtalet som sammanlagt uppgår till mer än 13 procent av den globala världsekonomin.

Japans ekonomiminister Toshimitsu Motegi sade att avtalet kommer att vara en “motor för att övervinna protektionismen” som gror i delar av världen.

Sydkorea är också ett huvudmål för vietnamesiska företag. Handeln mellan Vietnam och Sydkorea har ökat snabbt sedan ett frihandelsavtal mellan länderna trädde i kraft i december 2015.

De två länderna har under ett besök i Hanoi i januari förbundit sig att öka den bilaterala handeln till $ 100 miljarder 2020, eller 50 procent mer än förra året. I memorandumet fastställdes också riktlinjer för att minska Vietnams bilaterala handelsunderskott.

“Sammantaget visar företagen en anmärkningsvärd smidighet i att navigera i det förändrade handelspolitiska landskapet. De fortsätter med att anpassa affärsplaner och relationer, säger Noel Quinn, VD för Global Commercial Banking HSBC.

Undersökningen visar också att vietnamesiska företag är optimistiska för framtida handel och 90 procent av dem uttrycker förtroende för de kommande 12 månaderna. Över en tredjedel av dem citerade såg en gynnsam ekonomisk miljö, ökad efterfrågan och lägre kostnader för arbetskraft och logistik som orsaker till deras positiva framtidsutsikter, enligt HSBC.

Pham Hong Hai, chef för HSBC Vietnam, sade att Vietnam har potential att fånga kommersiella och investeringsmöjligheter, men företagen måste bygga strategier för att utveckla sina leveranskedjor, tillämpa modern teknik och samarbeta med både inhemska och internationella företag för att rida denna trend.

Kina är fortfarande Vietnams största handelspartner med ett handelsvärde uppgående till 93,7 miljarder dollar år 2017, enligt Vietnam Customs. Sydkorea övertog andra platsen från USA när handelsvärdet ökade med 41,3 procent förra året till 61,6 miljarder dollar. Samtidigt kom Japan sjätte med handelsvärde på 33,4 miljarder dollar.

Källa: https://e.vnexpress.net/news/business/vietnamese-firms-turn-their-backs-on-china-for-japan-s-korea-report-3733354.html

Vietnamesiska börserna steg och avslutade sin åttonde uppgångsvecka i rad – Ny all time high 1202.59

Vietnamesiska börserna steg för den tredje raka handelssessionen i rad och nådde en ny toppnotering på 1.202.59. Vingroup JSC steg med 1,2 procent, medan Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade hoppade 2,3 procent.

Referensindex har stigit över 2 procent hittills denna vecka i vad som kan vara dess åttonde raka veckovisa uppgång. Referensindexet är nu uppe i nästan 22 procent i år efter en uppgång på 48 procent 2017.

Singaporebörsen klättrade för den andra dagen i rad med anledning av rapporterna inom banksektorn. DBS Group Holdings Ltd, stadsstatens största långivare och Oversea-Chinese Banking Corp Ltd steg båda nästan 1 procent.

Filippinska aktier var något lägre, men var på god väg att lägga sin andra veckovisa uppgång bakom sig. Ayala Corp steg så mycket som 2,5 procent och Bank of the Philippine Islands klättrade 1,4 procent.

Om det inte vore för volatiliteten på de globala marknaderna skulle filippinska aktier ha stigit, eftersom landet ligger mitt i ett tekniskt uppgångsrally, säger Jose L. Vistan, researchschef på Manila-baserade AB Capital Securities.

Indonesiska aktier var marginellt lägre och avslutade den sjätte raka veckovisa nedgångsveckan. Bank Central Asia Tbk PT minskade med 1,7 procent, medan Bank Mandiri (Persero) Tbk PT sjönk nästan 2 procent till en tre månaders lägsta.

Den thailändska börsen var stängd på grund av helgdag.

 

Källa: https://e.vnexpress.net/news/business/vietnam-stock-scales-new-peak-singapore-extends-gain-3733192.html

« Äldre inlägg Nyare inlägg »

© 2020 Frontier Vietnam

Tema av Anders NorenUpp ↑