Den 8e mars 2018 är datumet, tidigast 60 dagar efter att avtalet har signerats av minst 6 medlemmar kan CPTPP fungera i praktiken.