Agenda
Vietnams nya finansiella mål för 2018
Viktiga händelser under 2018