Etikett: Vietnam

Årssummering 2022: Mörka moln och några ljusglimtar

Året 2022 kom att bli slutet för flertalet bedrägerier som pågått under lång tid och involverat flertalet stora namn inom Vietnams näringsliv. Bland dom förekommande profilerna som har fått sin dom eller gömmer sig utomlands finner vi Trinh Van Quyet grundare av FLC Group, Pham Thanh Tung ordförande för Tri Viet Securities, Do Anh Dung, ordförande för Tan Hoang Minh samt Truong My Lan, ordförande för Van Thrinh Phat Group och många fler. 2021 riktade SSC, Vietnams Finansinspektion, ett tydligt budskap om att förstärka marknadsövervakningen, förbättra hantering av marknadsmissbruk och skydda investerarnas intressen. Ett år senare kom då konsekvenserna för ovannämnda profiler.

 

Samtidigt som arresteringarna avlöste varandra upplevde aktiemarkanden en kraftigt sjunkande likviditet. Margins calls stod som spön i backen och de tidigare så högt belånade depåerna minskade sista två kvartalen hos mäklerierna och enligt flera bedömare kan belåningen ha minskat med så mycket som 20-30 procent QoQ.

VN-index stod som högst den 10:e januari 2022 på 1536.45 och stängde vid årsskiftet på  1012.87dvs. -34% från toppen och blev det 4:e sämst presterande index 2022 globalt. Samtidigt sjönk omsättningen per handelsdag från $1,1 miljard dollar i slutet av april till $375 miljoner dollar den 27:e november. 

Det positiva med den kraftiga nedgången är att de topp 100 största bolagen handlas till kraftig rabatt mot motsvarande bolag i regionen. Enligt data från Bloomberg handlas topp 100 i Vietnam för 2023F till P/E 10.4x, P/B 1.5x och P/E ratio på 8.6. VN-index för 2023F på P/E 9.6x mot grannländerna Filippinerna 13.2x, Indonesien 14.2x och Thailand 15.4x. Vietnams aktiemarknad motsvarar i skrivande stund 64,2% av landets BNP.

 

Inhemska investerare minskade sin omsättning medan utlänningarna ökade genom främst ETFer som stod för 30 % av all utländskhandel. Trendbrottet skedde i början av december när utländska investerare nettoköpte för $557 miljoner dollar och slutade på ett nettoköp för helåret 2022 på $1,2 miljarder dollar. Detta skedde samtidigt som vietnamesiska investerare nettosålde för $805,6 miljoner dollar i november följt av $405 miljoner dollar i december.

 

Mitt i allt detta elände tändes några ljus. Till följd av de uppmärksammade marknadsmanipulationerna senaste åren som pressat beslutsfattarna att göra något åt saken och de återkommande problemen med byråkratin på obligationsmarknaden så antogs Decree 65. Kort och gott förstärks regleringen kring villkoren som utfärdare av företagsobligationer måste förhålla sig till och till vem dessa obligationer får marknadsföras till. 

Värdet på vietnamesiska obligationsmarknaden uppgick 2021 till $27 miljarder dollar varav $26,7 miljarder dollar utfärdades till en mindre krets investerare sk. private placements. Efter att dekretet sjösatts och bedragarna arresterats sjönk värdet obligationsmarknaden under 2022 med 60% till följd av återköp av obligationer och investerare som flydde ut från vietnamesiska obligationsfonder.

 

En annan god nyhet är att likviddagarna kortades ner under 2022 från T+3 till T2, vilket effektiviserar handeln av värdepapper och ökar attraktionen för Vietnams aktiemarknad, flört till MSCI och FTSE? Slutligen tillkom hundratusentals nya inhemska investerare och i december uppgick antalet registrerade inhemska aktiedepåer till 6,8 miljoner. I och med ökningen har nu drygt 7% av alla vietnameser i Vietnam en aktiedepå!  I december 2021 uppgick den siffran till 4,2 miljoner. Samtidigt uppgick antalet utländskt ägda aktiedepåer i Vietnam till 42711 stycken från 39510 stycken (inkl  4136 institutionella depåer) i december 2021.

 

Derivatmarknaden upplevde det bästa året sedan dess start och låg på ungefär 250 000 terminskontrakt per handelsdag mellan januari till november i år. Detta kan jämföras med ett snitt på 10954 kontrakt per handelssession under 2017. Även likviditeten, open interest, ökade på derivatmarkanden, som för övrigt består av warranter och futures fortfarande. Den 17:e augusti i år toppade open interest på 65760 terminskontrakt.

 

Något att se fram emot under 2023 är noteringen av techbolaget VNG på alternativa listan UPCoM som jag skrev om 2018. VNG beslutade under senaste stämman att sälja 7,1 miljoner stamaktier som ägs av VNG, vilket motsvarar en blivande free float på UPCoM om 24,7 procent av aktierna till ett snittpris om $7,73 per aktie och ett market cap om $277,2 miljoner dollar. 

Förhoppningvis kommer 2023 vara året då noteringarna tar fart då noteringen av SOEs och privata bolag har minskat varje år sedan den här bloggen startade 2017, från 274 noteringar 2017 till 53 stycken 2022.

 

Slutligen tänkte jag summera vietnamesiska makroåret 2022 och BNP-tillväxten landade på 8,0% för helåret vilket är 1-procentenhet över den långsiktiga trenden som ligger mellan 6-7% per år CAGR. Förklaringen till denna urstarka siffra ligger i ett återöppnande efter pandemin som drabbade landet lite senare än övriga länder då de stängde gränserna tidigt. 

Inflationen kom igång på riktigt och steg med 4,5% under helåret och främsta segmenten som drev upp inflationen var matpriserna (5,2% YoY) och byggmaterial (7,1% YoY). Under 2023 kommer regeringen att dra ner på subventioner kopplade till hälsovård och elpriser vilket kan öka inflationen ytterligare. 

 

Den sista PMI-siffran för servicesektorn hamnade på 46,4 i december vilket är ett tapp mot 47,4 i november, en av förklaringarna till tappet är minskad efterfrågan inom tillverkningsindustrin i huvudsak de större exportmarknaderna USA, Kina, Japan och Sydkorea. 

Avslutningsvis ökade utbetalningarna av utländska direktinvesteringar i Vietnam med 13,5% YoY till $22,4 miljarder dollar och är den högsta siffran på 5 år och oftast brukar bolag som Samsung och Apple inklusive underleverantörer stå för lejonparten av dessa investeringar. Under 2022 däremot tillkom ett skandinaviskt bidrag nämligen danska LEGO!

Likheterna mellan Kinas ekonomiska resa och Vietnams är slående lika – Vietnam ligger efter sin granne med ungefär ett decennium

Vietnam efterliknar Kina i sina ansträngningar att växa ekonomiskt och ligger efter sin granne med ungefär ett decennium, säger experter.

De två kommunistiska länderna, om än politiska rivaler, har byggt upp sina statskontrollerade ekonomier på arbetstillfällen genom fabriksarbete för export.

Kina öppnade upp för utländska investeringar 1978 och Vietnam började 10 år senare. Nu anstränger sig Vietnam med att ta itu med korruption, trafikstockningar och sjunkande lönsamhet hos statliga företag i takt med en växande medelklass växer, alla kännetecken som för tankarna till Kinas historiska utveckling.

I det senare tecknet  undersöker Vietnams nationalförsamling en proposition för att låta landet driva tre särskilda ekonomiska zoner. Det finns en chans att propositionen går igenom nästa månad. Zonerna skulle erbjuda utländska fabriksinvesterare tullbefrielser och långa hyresavtal. Kina skapade sina fyra första zoner 1979 för att locka utländska investeringar. De har nu 32 stycken.

”Jag vet inte om det är medvetet eller så, men det verkar som om det är en ledtråd att ta den sidan från CCP-playbook – Kinas kommunistiska parti”, säger Song Seng Wun, ekonom i banken CIMB.

”Vietnam har ett kommunistparti, så jag antar att det finns något i stil med” om Kina gör det, kan vi också anpassa dessa metoder utifrån vietnamesiska förhållanden. ””

Kontrollerad ekonomi och fabriksarbete

Regeringarna i båda länderna vände sig till fabriksarbetet för att massanställa outbildade människor, säger Ralf Matthaes, grundare av Infocus Mekong Research Consultancy i Ho Chi Minh City.

Tillit till fabriksarbetet, särskilt för export, gav Kinas ekonomiska tillväxt en skjuts på cirka 10 procent per år under årtiondet fram till 2010. Vietnams ekonomi har expanderat med mer än 6 procent årligen sedan 2015.

Vietnam, som Kina för ett decennium sedan, beror till stor del på produktion av lågteknologisk export, såsom kläder, möbler och bildelar. Kina har flyttat upp  i värdekedjan till högteknologi och lutar mer mot expansion av tjänstesektorn.

Företag från Japan, Singapore, Sydkorea och väst, outsourcar fabriksarbeten till Kina och Vietnam för att spara på arbetskraftskostnader. Kina har kallats ”världens fabrik” och Vietnam är ett ”Kina + 1” resmål för investerare som vill expandera produktionen till ett ännu billigare land.

För fem år sedan slöt Vietnams ambassadör i Singapore fred med Kina som en gest när handelsförbindelserna växte. Vietnam, trots beroendet av Kina  på grund av handeln, ser Kina som en utrikespolitisk rival. De utkämpade ett gränskrig på 1970-talet och nu pågår en tvist om suveränitet över delar av Sydkinesiska havet.

Att kunna hantera och förädla snabb tillväxt

Resultatet av fabriksdriven ekonomisk tillväxt som Kina såg för ett decennium sedan återspeglas nu i Vietnam.

Antalet vietnameser kategoriseras som medelklass och uppåt kommer att fördubblas mellan 2014 och 2020 till ungefär en tredjedel av landets befolkning på 93 miljoner, enligt Boston Consulting Group. Kina säger att bara 3,1% av dess 1,38 miljarder människor levde i fattigdom 2017.

I andra tecken på att Vietnam följer Kina är vietnamesiska arbetstagare som har börjat med ”jobbhoppning” (hoppa mellan jobb under kort tid) för högre lön och visar upp sin framgång med dyra smartphones, nya bilar och måltider på dyra restauranger. Trafiken börjar tjockna i finanscentrumet Ho Chi Minh-City motsvarande i Kinas storstäder som Peking och Shanghai sedan 2000.

Vietnams nedbrytning av korruption som pågick offentligt år 2017 följde också den kinesiska anti-korruptionskampanjen som experter säger blev hårdare under 2012.

Det är Vietnams tur att få sina statliga företag att fungera bra eller bli sålda, säger analytiker. Statligt ägda företag, en annan egenskap hos kommunistiska länder, dominerade den vietnamesiska börsen från starten 2000 till 2005, eftersom dessa tillgångar såldes, säger Kevin Snowball, VD på PXP Vietnam Asset Management i Ho Chi Minh City.

Tusentals Vietnam statliga företag har helt eller delvis privatiserats. Kina började reformera sina statliga företag för ungefär 20 år sedan och pressar dem fortfarande på att förändras efter en minskning av vinsten 2015 på grund av växande problem runt bolagsstyrning och arbetsproduktivitet.

”Vietnam etablerade en aktiemarknad för att sälja statliga tillgångar i grund och botten, för när börsen öppnade var i huvudsak allt som noterades statligt ägt fram till slutet av 2005,” säger Snowball.

”Regeringen måste spendera uppskattningsvis $25 miljarder dollar per år på infrastrukturinvesteringar för att upprätthålla inflödet av utländska investeringar att komma in och försäljning av statliga tillgångar finansierar detta delvis”, säger Kevin Snowball.

Källa: https://www.voanews.com/a/vietnam-progressing-toward-economy-that-resembles-china/4412680.html

Vietnams aktiemarknad sjunker för andra dagen i följd, börsvärden om $ 9,55 miljarder utraderad

Vietnamesiska aktiemarknaden registrerade sitt brantaste fall på nästan två och ett halvt år på tisdagen med investerare oroade över att FED kommer att höja räntorna.

Bara 15 minuter efter börsernas öppning tappade VN-index på Ho Chi Minh-börsen (HOSE) nästan 6 procent till 966,41.

Det mindre HNX-indexet på Hanoibörsen föll också nästan 6 procent till 112.

Över 25 procent av de 400 noterade aktierna på marknaden sjönk på tisdagsmorgonen, medan den totala marknadsvärdet sjönk med VND 218 biljoner ($9,55 miljarder dollar) klockan 9:40 från föregående dag.

Fed, som höjde räntan tre gånger förra året och i december prognostiserades ytterligare tre höjningar för detta år, sa att det förväntas ”ytterligare gradvisa” räntehöjningar i närtid. Målet för FED är för närvarande en höjning från 1,25 till 1,50 procent, enligt Reuters.

Experter i Vietnam sa till VNExpress att vinsthemtagningar före Têt, Vietnams största semester som börjar den 15 februari, har påverkat landets börser.

”Ett annat skäl till nedgången är den kraftiga uppgången under 2017 och januari en annan orsak till den branta nedgången”, säger en analytiker.

”Large caps som innehas av både lokala och utländska investerare säljs en hel del nu och trycker ner hela marknaden. Nedgången förväntas vara i några veckor efter Têt”, sa en analytiker.

Vissa värdepappersföretag har varnat investerare om den höga risken på marknaden under Têt.

Källa: https://e.vnexpress.net/news/business/finance/vietnam-s-stock-market-plummets-for-second-consecutive-day-loses-9-55-bln-3708796.html

Vietnam är världsetta i förmögenhetstillväxt, +210% på 10 år!

Den privata förmögenheten i världen uppgår nu ackumulerat till $ 215 biljoner, en ökning med 12% under 2017, enligt den senaste rapporten från marknadsundersökningsföretaget New World Wealth. Detta nummer omfattar idag rikedom som innehas av den allmänna befolkningen, liksom de 15,2 miljoner miljonärerna (+1 miljon dollar i tillgångar), 584.000 flera miljonärer (+10 miljoner dollar i tillgångar) och 2 252 miljarder dollar (+1 miljon dollar i tillgångar) i världen.

Vietnam, som hade en förmögenhetstillväxt på 210%  under det senaste decenniet, är ett framväxande tillverkningscentrum. Marknaden prognostiseras av New World Wealth att växa ytterligare 200% de närmaste tio åren, förstärkt av stark tillväxt inom sina lokala sjukvårds-, tillverknings- och finanssektorer.

Källa: http://www.visualcapitalist.com/visualizing-global-shift-wealth-10-years/

Bildkälla: https://www.instagram.com/richkidsofvietnam_/

Den vietnamesiska aktiemarknaden hade ett mycket imponerande åri fjol när VN-index ökade med cirka 40 procent. Vissa stora företag med ett börsvärde på $1 miljard eller mer, såsom VP Bank, Vincom Retail och Petrolimex, noterades på börsen, vilket gav ytterligare investeringsalternativ till investerare. Utländska investerares nettoinflöde uppgick till mer än $1 miljard på den vietnamesiska aktiemarknaden 2017. Marknadens höjdpunkt år 2017 var att State Capital Investment Corporation (SCIC) sålde 3,3 procent av sina aktier i Vinamilk till Jardine Cycle & Carrirage till premium, vilket uppgick till 20 procent över marknadspriset. Det bidrog till att öka Vinamilks aktiekurs som i sin tur höjde den vietnamesiska aktiemarknaden.

 

 

 

Intäkter från turismen har 26-faldigats på 16 år

Vietnam och Indien signerar ett bilateralt handelsmål på 15 miljarder dollar till 2020

Vietnam och Indien har kommit överens om att förbättra sitt ekonomi- och handelspartnerskap till motsvarande 15 miljarder dollar till och med år 2020. Premiärminister Nguyen Xuan Phuc och indiens president Ram Nath Kovind undertecknade avtalet under sitt möte i New Delhi den 24 januari som en del av den vietnamesiska ledarens besök för att delta i ASEAN-toppmötet i Indien.

De två ledarna gick också med på att anordna mer frekventa besök med delegationer från regeringar, parlamentariker och partier från båda länderna. Båda ledarna sa att de är nöjda med förstärkningen av Vietnam-Indien-banden och samarbetet, eftersom det bilaterala förhållandet uppgraderades till ett omfattande strategiskt partnerskap i september 2016. PM Phuc bekräftade Vietnams konsekventa politik för att förbättra banden med gamla vänskapsbanden som Indien. Som svar sade den indiska sidan att de skulle fortsätta att stödja Vietnam genom högkvalitativ personalutbildning, utvecklingsstödspaket och förmånskrediter.

President Kovind hyllade Vietnams roll i att stärka ASEAN-Indien-banden och citerade Vietnams viktiga roll i Indiens nya Act East Policy. Han lovade att sträva efter mer och större insatser för att främja de två ländernas partnerskap baserat på deras 45-åriga relation.

”Handels- och investeringssamarbeten bör ligga i fokus och prioriteringen för det strategiska partnerskapet mellan ASEAN-länderna och Indien. Potentialen i dessa samarbeten bör utnyttjas till fullo i dessa två ekonomiskt dynamiska regioner med en befolkning på 1,85 miljarder människor, ett kombinerad BNP på 3,8 biljoner US-dollar i 2017, vilket är storleken på världens fjärde största ekonomi med prognosen att överstiga 8 biljoner dollar år 2025. Vi måste effektivt genomföra avtalen om handel och investeringar för att släppa lös de två regionernas underliggande potentialer”. Citerades Phuc.

”ASEAN bör genomföra ett omfattande samarbete med Indien på olika områden baserat på fred, stabilitet och rättsstatsprincipen i regionen och i både Indiska oceanen och Stilla havet. Eftersom hela regionen just nu erfar geopolitiska spänningar, religiös extremism, terrorism, klimat förändring, cybersäkerhet med mera”. Tillade Premiärminister Nguyen Xuan Phuc.

”I och med Indiens försprång i den 4: e industriella revolutionen bör Indien som ett ledande land skapa ett starkare samarbete med ASEAN-länderna inom områden som innovation,  uppkoppling av olika industrisektorer och deltagande i globala värdekedjor, vilket i sin tur kommer att bidra till att skapa en möjlig miljö för utvecklingen av bilaterala band. Vietnam har gjort sitt yttersta för att tillsammans med andra ASEAN-länder förverkliga ”ASEAN 2025 Vision” i samband med Indiens Act East Policy”, enligt Premiärminister Phuc.

Andelen Non-performing loans sjönk 2,3% (2,46%)

Kreditinstitutens No-performing loans (NPL) kontrollerades effektivt 2017, vilket bidrog till att NPL-kvoten för hela banksystemet minskade till 2,3 procent från 2,46 procent i slutet av 2016.

Biträdande chef för Vietnams centralbank State Bank of Vietnam (SBV), Nguyễn Kim Anh, sade att förhållandet mellan NPL och andra riskabla skulder som kunde bli NPLs stod för 7,91 procent i slutet av november från 10,08 procent i slutet av 2016 .

Från januari till november förra året återhämtades NPLs till ett värde av VNĐ93,7 biljoner ($4,12 miljarder), vilket ökade den totala NPL som återhämtades de senaste sex åren till VNĐ705.3 biljoner.

Det positiva resultatet var möjligt på grund av förbättrade regelverk för omstrukturering av kreditinstitut och hantering av osäkra fordringar, såsom resolution nr 42/2017 / QH14 utfärdat av nationalförsamlingen och den ändrade lagarna för kreditinstitut.

Oron för den allt stigande privata kredittillväxten som steg med 17% i fjol har varit till både oro och glädje då privatinvesteringarna har ökat i samma takt.

Källa: http://vietnamnews.vn/economy/421056/bad-debt-ratio-at-23-by-end-2017.html#FjWDXQVDpUkC4Ui3.97

© 2024 Frontier Vietnam

Tema av Anders NorenUpp ↑