Etikett: Tunnelbana

FECON delar ut $2,6 miljoner till aktieägarna i december

Till skillnad från större delen av västvärlden fortsätter börsnoteradebolag i Vietnam att dela ut vinsterna till sina aktieägare. En av mina favoritaktier, FECON Corporations, som bland annat står för byggandet av Formula 1-banan i Hanoi till tunnelbanespåren i Hanoi och Ho Chi Minh City, meddelade att de avser dela ut VND 500 per aktie den 18.e december. FECON är en av de största byggföretagen i Vietnam med fokus på byggnation under jord och har varit verksamma i 15 år. Utdelningen motsvarar en direktavkastning på 4 procent från dagens stängning på VND 12 450/ aktie och skatten på utdelningen är som bekant på 5 procent och dras direkt. 

 

FECON redovisade för de första nio månaderna i år en omsättningsökning på VND 2 biljoner, +11,5 procent YoY samtidigt som vinsten nästan halverades till VND 83 miljarder. Trots att fastighetsbranschen har de tufft likt många andra branscher i pandemins tecken har FECON valt att köpa in sig under Q3 till 48,9 procent i Ecotech Vietnam Energy Investment Co. som fokuserar på vindkraftsinvesteringar. 

Uppföljning: Sumitomo Corp. hotar att avbryta byggandet av den första tunnelbanelinjen i Ho Chi Minh City

I september kunde jag berätta att den första tunnelbanelinjen i Hanoi var nu redo för att tas i bruk. De två tunnelbaneprojekten, i både norr och söder, har kantats av förseningar och dödsfall. Nu kan jag även rapportera att Sumitomo Corp vars dotterbolag har byggt klart hälften av linje ett av sex.  Byggandet sker genom att samarbete mellan Sumitomo Corps dotterbolag och  vietnamesiska Cienco 6. Problemet är att Ho Chi Minh City ligger efter rejält med betalningarna. I veckan kunde man läsa i flera medier att stadens obetalda räkningar till entreprenören uppgår nu till $100 miljoner dollar.

Japanska Sumitomo Corporation hotar nu att lämna projektet om inte staden kan betala av sina skulder före årsskiftet. Hittills har staden endast betalat  $9,43 miljoner på grund av byråkratiska problem.

Bildkälla: Wikipedia

Linje 1 mellan Ben Thanh – Suoi Tien klubbades igenom 2007 och en initial budget grundades utifrån medel som fanns genom Japanska internationella samarbetsorganisationen JICA. Då skulle den första linje komma att kosta $750 miljoner, 2009 reviderade Sumitomo kostnaden till $2 miljarder. I och med revideringen översteg taket  för projekt som kräver regeringens godkännande, behöver landet nu se över projektet. När ett projekt kräver översyn av högsta instans i Vietnam klassas projektet nu som ett huvudprojekt på nationell nivå.

Byggstarten initierades 2012 och i skrivande stund har alltså första linjen byggts klart till hälften. Tanken var att linjen skulle vara igång 2017, men en ny deadline sattes till 2020 (som allt annat).

 

Vietnams första tunnelbanelinje 2A invigs i Hanoi – Fler linjer på ingång

Det går inte en dag utan att man ser rubriker om försenade byggprojekt, framförallt infrastrukturprojekt. För att ducka mot kritiken så brukar tidningarna skriva löpmeter om nya satsningar som ligger ännu längre fram i tiden, såsom höghastighetståg mellan Hanoi och Ho Chi Minh City.  Idag kom det däremot en god nyhet, tunnelbanan i Hanoi kommer att öppna sin första linje, 2A, inom 3-6 månader och provkördes idag med passagerare. Linjen går mellan Cat Linh Station och Ha Dong Metro Station, drygt en mil i den stora 7,5-miljonersstaden.  Fler linjer som startade i samma veva 2008 byggs tillsammans med China Railways Sixth Group och kommer att drivas av Vietnam Tokyo Railways som är en del av Tokyo Metro Group.

Projektet har följts av en rad olyckor varav en med dödlig utgång och prislappen för tunnelbanelinjen 2A är nu uppe i drygt $550 miljoner dollar.  Parallellt byggs ett tunnelbanesystem i Ho Chi Minh sedan 2006 av vietnamesiska staten och en rad japanska konglomerat ( Japan International Cooperation Agency (Jica), Sumitomo Corporation och Shimizu-Maeda). Tunnelbanan i Ho Chi Minhs budget är nära en fördubbling och uppgår nu till $2,5 miljarder enligt senaste siffran, även den lider av kraftiga förseningar och olyckor.

Förseningar, kulturkrockar och oerfarna vietnamesiska byggbolag som är med är inget nytt historiskt. Staden med det största tunnelbanesystemet, Shanghai påbörjade bygget av sitt tunnelbanesystem 1990 och det tog hela 3 år att slutföra första linjen. Med det sagt så är det snarare ingen tillfällighet att problem som dessa uppstår när rutinerna och ramverken kring byggandet saknas i ett land som Vietnam som växer snabbt.

Under hösten väntas den här linjen och ytterligare en linje färdigställas, totalt ska 8 linje vara i bruk när samtliga planerade linjer är klara. Likt de flesta tunnelbanesystem är den tänkt att gå var tionde minut och färdas i 80km/h. Källa: http://hanoimetro.net.vn/

Bildkälla: http://www.vietnamadvisors.com   

https://e.vnexpress.net

 

Väg- och järnvägsinvesteringar planeras för att bibehålla tillväxten

Detta skulle vara resultatet av de offentliga investeringarna i nya motorvägar för sk. expressways och genomfartsleder för att hantera landets logistikbrister, skriver Fitch Solutions Macro Research, i en ny utsiktsrapport om Vietnams infrastruktur.

Den säger att transportsektorn kommer att bli en drivkraft för infrastrukturindustrins tillväxt när regeringen investerar i nya väg- och järnvägsprojekt som syftar till att lindra några av landets logistikinfrastrukturhål.

Investeringen skulle övervägande koncentreras i väg- och järnvägssegmenten, vilket motsvarar 54 procent av det totala infrastrukturvärdet.

Tillväxten i investeringar i väg- och järnvägssegmentet beräknas överträffa en genomsnittlig tillväxt på 7 procent i reala termer mellan 2018 och 2027.

Under tiden förväntades järnvägssektorn expandera med ett årligt genomsnitt på 5,4 procent under perioden.

Investeringar- och byggverksamheter inom dessa två sektorer skulle bidra till att öka den totala tillväxten inom transportinfrastruktursektorn till 5,9 procent årligen.

Rapporten citerade ett 2016-meddelande från transportministern  som säger att Vietnam planerar att utveckla vägar i 14 underutvecklade provinser och investera VND 9.2 biljoner ($ 409 miljoner) för att bygga mer än 4 000 broar före 2021.

Samtidigt utvidgades investeringarna i motorvägar med vägtullar successivt utrymmet för Vietnams motorvägsnät, vilket fortfarande var relativt liten jämfört med andra stora marknader i ASEAN.

Vägarna lockade intresse för privata aktörer som ser potentialen i de växande trafikvolymerna som följs av landets starka och långvariga ekonomiska tillväxt, även om försök till att inleda offentlig-privata partnerskap har stött på många rättsliga hinder de senaste månaderna.

Denna risk noterades senast i regeringens beslut att stoppa Dau Giay-Phan Thiet Expressway på $750 miljoner dollar, vilket skulle ha varit det första transportprojektet för offentlig-privat partnerskap (PPP) i landet efter att potentiella investerare drog tillbaka sina bud på grund av finansieringsosäkerheter.

I synnerhet innehöll Vietnams PPP-lagar inte lånegarantier som krävdes av multilaterala finansieringsinstitut som Världsbanken.

Om dessa regleringshinder skulle lösas skulle Vietnam vara ett gynnsamt resmål för utländska och privata investeringar i vägprojekt, delvis på grund av den nuvarande bristen på vägtullar och också för att lokala företag saknar erfarenhet av projektledning och teknisk expertis som krävs för att effektivt bygga storskaliga vägar.

Tunnelbaneprojekt för att driva järnvägens tillväxt

Under den första halvan av perioden 2018-2027 skulle pågående och föreslagna stadsprojekt i Hanoi och Ho Chi Minh City driva tillväxten i järnvägssegmentet.

Vietnams tunnelprojekt återspeglade också den starka och mångsidiga inblandningen av internationella finansiärer och entreprenörer inom järnvägssektorn. De fyra linjerna över Hanoi och Ho Chi Minh-staden byggdes av fyra konsortier från Sydkorea, Kina, Japan och Europa.

Hanoi bygger för närvarande två tunnelbanelinjer – Linjer 2 och 3 – och har ytterligare fyra linjer igång.

Linje 2 som kostade $890 miljoner dollar kör 11,5 km mellan Nam Thang Long och Tran Hung Dao Street, byggdes av ett konsortium ledt av Sydkoreas Daelim och skulle invigas under 2018.

Linjen 1 som kostade $1,4 miljarder dollar kör 12,5 km från Nhon till Hanoi järnvägsstation, hade sitt öppningsdatum framskjutet från 2015 till 2020.

I Ho Chi Minh-City var två tunnelbanelinjer på totalt 32 km under uppbyggnad och fem andra linjer var i planeringsstadiet.

I och med detta så finns det en betydande utvecklingspotential i Vietnams regionala och långdistansjärnvägar, även om konkreta och finansierade förslag ännu inte har klubbats igenom och påbörjats.

Vietnams nuvarande järnvägsnätverk  centreras på en 1 726 km enkelsträckad huvudlinje som sträcker sig från Hanoi till Ho Chi Minh-City som är föråldrad och lider av låga driftshastigheter och kapacitet.

På längre sikt planerar Vietnam att bygga ett höghastighetståg parallellt med den nuvarande linjen som skulle integrera med ett föreslaget sydostasiatiskt höghastighetstågnät.

Men stora investeringar skulle behövas och planen skulle inte vara genomförbar utan extern finansiering, tillade Fitch-rapporten.

 

Källa: https://e.vnexpress.net/news/business/industries/road-rail-investment-to-push-vietnam-infrastructure-growth-3788331.html

Bygget av Ho Chi Minh Citys tunnelbana försenas återigen pga utebliven finansiering

Ho Chi Minhs järnvägsförvaltningsenhet har uppmanat den kommunstyrelsen i Ho Chi Minh City att fördela $43,9 miljoner dollar från sin egen budget för att betala underentreprenörer för stadens första tunnelbanelinje i väntan på finansiering från Hanoi.

Byggandet av tunnelbanesystemet i Ho Chi Minh-staden anses vara ett viktigt nationellt projekt och kräver lagstiftande nationalsamlingens godkännande innan regeringen fattar något ekonomiskt beslut. Medan godkännandet avvaktas är det ingen idé att bedriva kapitalbedömning och utbetalningsundersökningar, har planerings- och investeringsministeriet sagt.

Utan finansiering från staten är staden skyldig byggentreprenörer uppåt $43,9 miljoner dollar och har inget annat val än att lösa det själva för att undvika ytterligare byggförseningar.

Premiärministern har uppmanat transportdepartementet och planerings- och investeringsdepartementet att slutföra projektbedömningen för att motivera finansieringen och lämna in den till nationalförsamlingen före den 30 mars.

Detta är inte första gången Ho Chi Minh City har tvingats använda sin egen budget för byggandet av tunnelbanelinjen. I 2016 och 2017 behövde staden göra tre förskottsbetalningar på totalt 1$01 miljoner dollar på grund av brist på statlig finansiering.

Projektet lanserades 2012 med en slutdatum för 2020 för att bygga en 20 km tunnelbanelinje som förbinder fem av stadens distrikt (1, 2, 9, Binh Thanh, Thu Duc) och sträcker sig till Di An District i Binh Duong-provinsen. Omkring 50 procent av projektet har slutförts, men med sin ständigt skala kassa är det oklart om projektet blir klart i tid.

Projektet antogs av Ho Chi Minh City och centrala myndigheter för 11 år sedan men har försenats flera gånger.

Underlåtenhet att lösa finansiella skulder kan utgöra allvarliga hot mot Ho Chi Minh City, inklusive potentiella stämningar och förlust av stadens rykte, sade en ledare med ansvarar för järnvägsförvaltningen i staden.

Ho Chi Minh City, landets största stad med en befolkning på 13 miljoner, har kämpat för att hantera den förvärrade situationen med trafikstockningar i flera år. Antalet fordon har ökat till 7,6 miljoner motorcyklar och 700 000 personbilar på vägarna, medan kollektivtrafiken anses vara långt ifrån utvecklad.

Källa: https://e.vnexpress.net/news/news/saigon-s-first-metro-line-faces-further-delays-due-to-44-million-debt-3720565.html

© 2024 Frontier Vietnam

Tema av Anders NorenUpp ↑