Etikett: Tillverkning

Skaparna bakom Apple AirPods flyttar produktionen till Vietnam i sviterna av handelskriget

I likhet med Samsung ser allt fler underleverantörer till smartphones och smartphonetillverkare, möjligheten att undkomma handelskriget genom flytt från Kina. Med lite research kan man utröna att fler tillverkare är på ingång till Vietnam och exporten lär stiga avsevärt kommande åren.

Tidigare har jag skrivit om Samsungs dominerande roll i vietnamesiska näringslivet,  i synnerhet för landets export där bolaget står för en fjärdedel av totalen på $214 miljarder. Till följd av handelskriget där Kina tappar allt fler stora företag med tiotusentals anställda accelererar flyttarna av verksamheterna till nya låglöneländer. Vi har berört ämnet, ska vi kalla det follow the shoe, en handfull gånger i bloggen och nu har då GoerTek, tillverkaren av AirPods, valt att flytta till Vietnam.

Hur stora är GoerTek och vad kan vi förvänta oss rent makroekonomiskt? GoerTek Inc. är en kinesiska hårdvarutillverkare till smartphoneindustrin med ett marknadsvärde på $10,2 miljarder och 39 300 anställda. 2017 hade bolaget en försäljning på $2,9 miljarder och samma år återfanns bolaget på Asia’s Fab 50 Companies 2017, men året därpå åkte dom ut. GoerTeks försäljningstillväxt uppgår till 36 procent årligen sedan fem år tillbaka. Samsung hade en försäljning motsvarande $50 miljarder under samma period.

AirPods, tillsammans med Apple Watch inkluderades ursprungligen i de kinesiska varor motsvarande $200 miljarder dollar som drabbades av tioprocentiga tariffer i USA som började gälla den 24 september. Produkterna lyckades däremot tillslut att undantas från tullarna i sista minuten.

Rent teoretiskt skulle flytten av enbart GoerTek från Kina till Vietnam medföra en ökning av vietnams export med lite mindre än två procent. Då har vi inte räknat med alla underleverantörer till GoerTek och liknande bolag som har annonserat om en flytt till just Vietnam på sistone. Bland dessa teknikbolag finner vi taiwanesiska Pegatron ($39 miljarder i försäljning) och Cheng Uei Precision Industry Co.Ltd ($93,62 miljarder i försäljning). Skulle Dessa två bolag flytta verksamheterna helt till Vietnam, vilket vore fantastiskt, skulle dom med enkel matematik bidra med $132 miljarder extra i vietnamesisk export.

 

September PMI tillverkningsdata för Vietnam – Ner för tredje månaden i rad

Enligt Nikkei Vietnams Septemberdata så visade det sig att tillverkningen sjönk från 53,7 i Augusti till 51,5 i september. Med detta sagt så har PMI:t sjunkit under tre efterföljande månader i rad. En liten tröst är att datan har legat över 50-strecket sedan början av 2016, vilket är en indikation på att sektorn fortfarande växer. Under 50 indikerar en stagnation i tillverkningsindustrin. Datan visade en  avmattning i Vietnams tillverkningssektor, färre ordrar och svagare ökning av produktionen.

Företagen har i allt större utsträckning börjat pressa sina priser för att säkerhetställa affärer med bakgrund till att inflationen ökade mer måttligt mot föregående kvartal. Senaste inflationssiffrorna var svagare än genomsnittet sedan mätningarna startades. Konfidensen hos bolagen var däremot förbättrad mot augustisiffrorna och inköparna förväntade sig en tillväxt i nya ordrar.

Min teori är att även om påverkan från handelskriget mellan USA och Kina är liten så är det trots allt Vietnams största handelspartners som minskar orderingången när det kommer till exporten för Vietnam. Exportordrarna steg i den långsammaste takten på 16 månader.  Så även om det växer och tillverkningsindustrin ser fortfarande optimism så verkar datan indikera på en lätt avmattning. Man ska veta däremot att även om USA och Kina är störst så expanderar länderna Japan och Sydkorea väldigt aggressivt i Vietnam just nu och plockar marknadsandelar. Med det sagt så borde avmattningen dämpas avsevärt när nya marknader som Sydkorea och Japan, som tidigare skrivits på bloggen, flyttar sin tillverkning från Kina snabbare än någonsin till bland annat Vietnam.

 

PetroVietnam visar styrka trots skandalerna i ledningen

Oljesektorn i Vietnam.

Vietnam National Oil and Gas Group (PetroVietnam) pumpade 4,8 miljoner ton råolja under de första fyra månaderna 2018 och översteg målet med 1,7 procent.

Detta stod också för 36,2 procent av bolagets årliga mål.

Inhemsk produktion stod för 4,16 miljoner ton, 1,6 procent högre än målet, medan produktionen i utlandet var 0,63 miljoner ton, vilket översteg målet med 2,3 procent.

Vid sidan av råoljeutvinningen överträffade samtliga stora affärs- och produktionsenheter för företaget också sina mål. Gasproduktionen var 3,55 miljarder kubikmeter, 4,7 procent högre än målet och motsvarande 37 procent av den årliga planen. Från januari till april producerade koncernen 7,73 miljarder kilowatt el, 549 000 ton kväve och 2,32 miljoner ton bensin.

PetroVietnams totala intäkter under årets första fyra månader var VND 177,1 biljoner ($7,7 miljarder dollar), en ökning med 12 procent jämfört med föregående år. Företaget bidrog med VND 31,5 biljoner till statsbudgeten, en ökning med 17 procent mot samma period förra året. Resultat efter skatt uppgick till VND 7,6 biljoner, vilket överträffade målet med 22 procent.

Efter tre års stopp återupptog koncernens tillverkningsanläggning Dình Vu polyester med tre produktionskedjor den 20 april. Den 30 april producerade fabriken 46,7 ton fibrer av hög kvalitet. I maj förväntas anläggningen producera 200 ton fibrer.

Enligt PetroVietnam fortsätter koncernen att möta många svårigheter år 2018, eftersom råoljepriset förblir lågt samtidigt som en reduktion i utvinningen förutspås av stora oljebrunnar i år vilket allvarligt påverkar inhemska produktionsmål.

Samtidigt påverkar den oförutsägbara och komplicerade utvecklingen i Sydkinesiska havet PetroVietnams prospektering och utnyttjande samt attraktion av utländska investeringar i fältet.

Samtidigt har konkurrensen på olje- och gasmarknaden blivit hårdare, vilket innebär utmaningar för PetroVietnams servicebolag.

För att klara problemen har PetroVietnam tagit ett antal åtgärder för att uppfylla de uppsatta målen för detta år.

Från och med april 2018 lyckades alla enheter i företaget behålla normal drift, med alla produktionsenheter som översteg målen med 2 till 18 procent.

Källa: http://vietnamnews.vn/economy/427720/petrovietnam-continues-to-show-strong-performance-spite-difficulties.html#qAZ3KtFdwHOK1GOm.99

Vietnams elektronikindustri växer så det knakar

Antalet anställda inom elektronikindustrin ökar och e-företag kommer att bli en viktig anställningskälla i framtiden. Men upp till 80 procent av företagen säger att de har svårt att rekrytera tekniker.

Uttalandet gjordes av Đào Quang Vinh, chef för Arbetslivsvetenskapliga och Sociala Institutet (ILSSA) vid arbetsministeriet under en konferens som hölls i Hanoi på onsdagen.

Elektronikindustrin har under de senaste åren vuxit snabbt och blivit en av de viktigaste sektorerna i Vietnams ekonomi. Tillväxten inom elektronikindustrin ökade kraftigt från 7,4 procent 2011 till 32,5 procent 2015. Utvecklingen av Vietnams elektronikindustri är hänförlig till de stora investeringarna från multinationella företag, särskilt företag från Korea och Japan, inom området för tillverkning av elektroniska komponenter.

Enligt Vinh är elektronik den största exportsektorn i Vietnam. Sektorns exportomsättning har ökat från $22,9 miljarder år 2012 till över $71 miljarder 2017. Den är nu 2,5 gånger och fem gånger större än textil- och skosektorerna. Av totalen är 95 procent av landets elektroniska exportomsättning på grund av utländska direktinvesteringar (FDI). FDI-företag utmärker sig också när det gäller teknik och arbetskraftstryck: Medelantalet anställda hos ett FDI-företag är 807 personer, jämfört med 212 hos statligt ägda företag och endast 25 i de genomsnittliga privata inhemska företagen.

Elektronikindustrin spelar en viktig roll för att skapa jobb, inkomst och utveckla mänskliga resurser för Vietnam, säger Chử Thị Lân, ILSSA: s chef för Centrum för miljö och arbetsvillkor. Under de senaste 10 åren har antalet e-företag ökat avsevärt, från 307 företag 2006 till 1 165 företag 2015. Dessutom ökade arbetarna inom elektronikindustrin från 141 780 personer 2009 till 453 181 personer 2016.

Enligt ILSSA: s bedömning är dock kvalifikationerna för arbetare som arbetar inom denna sektor inte höga: 68,75 procent av arbetskraften saknar akademisk examen eller arbetsrelaterade certifikat. Denna andel är högre inom FDI-sektorn.

Samtidigt har den senaste vågen av ny teknik snabbt och kraftigt påverkat företag inom elektronikindustrin på många sätt, ökad konkurrenskraft och produktivitet, samtidigt som produktionskostnaderna reduceras och attraherande av högkvalitativa mänskliga resurser kommer att påverka arbetstagarna i viss utsträckning, tillade Vinh.

För att klara den här situationen föreslog Lân att hållbar utveckling måste bli företagens ledande strategi. Därför är det ,förutom att investera i produktutveckling, ett viktigt ansvar att se till att arbetarnas arbetsmiljö blir dräglig, vilket inte kan ignoreras. Lân föreslog också att e-företag måste tillämpa Corporate Social Responsibility (CSR), företagens sociala ansvar, genom att följa arbetsnormer och arbetslagstiftning för att främja anständigt arbete.

I synnerhet bör e-företag eliminera användningen av tvångsarbete och barnarbete. Dessutom bör företagen säkerställa arbetssäkerhet, tryggare anställningar,  undvika godtycklig uppsägning av arbetare över 35 år och jobbdiskriminering .

Källa: http://vietnamnews.vn/economy/422224/electronics-industry-growing.html#Pe1vp9r7md6QkDrx.99

© 2021 Frontier Vietnam

Tema av Anders NorenUpp ↑