Etikett: Solenergi

Utförsäljningen i Vietnam Electricity väntas stå klart i slutet av året – Vietnams största elbolag

Vietnam Electricity har en lång historik kring avyttringarna i dess dotterbolag, men enligt ett utlåtande från bolaget så ska processerna var klara redan till årsskiftet.  Man kan tro vad man vill om detta med tanke på att Vietnam Electricity (EVN) har haft detta som högsta prioritet sedan bolaget blev ett limited liability company 2010. Istället för att spekulera i detta så tänkte jag gå igenom Vietnams motsvarighet till Vattenfall eller varför inte Fortum. Bakgrunden till den här artikeln ligger i det faktum att energimarknaden i Vietnam luckras upp till att bli mer privatiserad men framför allt så ökar energibehovet i Vietnam med 12 procent per år!

Vad vore då inte lämpligare än att kika just på marknadsledaren på området?

EVN kontrollerar ⅔ av den totala elproduktionen i Vietnam följt av PetroVietnam som har endast 10 procent marknadsandel och Vinacomin på 5 procent.

EVN är likt de flesta marknadsledande statligt ägda bolag (SOEs) ett konglomerat med 9 dotterbolag:

Kraftledning

 • National Power Transmission Corporation

Elproduktion – % av landets totala energikapacitet

 • Power Generation Corporation No. 1 
 • Power Generation Corporation No. 2 
 • Power Generation Corporation No. 3 

När det kommer till fördelningen av energikällor så ser det ut som följande

 • Power Generation Corporation No. 1 – Värmekraftverk 75% och vattenkraftverk 25%
 • Power Generation Corporation No. 2 – Värmekraftverk 54% och vattenkraftverk 40 samt Naturgaskraftverk 6%
 • Generation Corporation No. 3 –  Värmekraftverk 55%, vattenkraftverk 18% och olja/gas 27%

Elbolag

 • Northern Power Corporation
 • Central Power Corporation
 • Southern Power Corporation
 • Hanoi City Power Corporation
 • Ho Chi Minh City Power Corporation
 • National Load Dispatch Center
 • Electric Power Trading Company

Bland dessa energiproducenter även kallade EVNGenco 1, 2 och 3 finns det idag både privata och börsnoterade anläggningar. Med det sagt så går det att investera direkt i en enskild produktionsanläggning. Exempelvis kan man investera i EVNGenco 3’s kraftvärmeanläggning i Ninh Binh City, Ninh Binh Thermal Power JSC (HNX: NBP). Anläggningen har en kapacitet på 100 MW och under 2015 producerade den 327 miljoner Kwh.

Energikällor?

När det kommer till fördelningen av energikällor så består större delen av kolkraft (35%), olja/gas (~35%) och vattenkraft (7%). Källorna IEA och vietnamesiska staten rörande olja och gas varierar så kraftigt för 2016-2017 att det inte gick att fastställa.  Ser man över en längre trend så väntas olja, naturgas och kol vara de energikällor som kommer att stå som primära energikällor då efterfrågan växer snabbare än vad de övriga energikällorna kan utvinna baserat på dagens kapacitet. För att Vietnams tillväxt inte ska avta räknar många med att Vietnam behöver utöka sin energikapacitet från 47 000 megawatt (MW) till 60000 MW år 2020 och 129 500 MW till år 2030.

Vietnams konsumtion av olja uppgick 2017 till 485 651 fat olja per dag

Var hittar vi oljan?

Vung Tau är landets oljemecka som är en stad vi kusten, ungefär 12 mil sydost om Ho Chi Minh City. Provinsen Ba-Ria-Vung Tau är ett av landets ledande provinser när det kommer till den ekonomiska utvecklingen. 2016 bidrog provinsen till 11% av landets totala BNP och per capita låg området på $13 217 samma år. Provinsen sitter på 93 % av landets oljereserv och 16% av dess naturgasreserv. Under 2017 låg Vietnams oljekonsumtion på 487000 fat olja per dag samtidigt som produktionen landade på 335000 fat per dag. Allt att döma växer staden till följd av oljenäringen och väntas göra det i takt med att gapet mellan utbud och efterfrågan på olja växer för varje år i Vietnam. Mellan 2009 till 2019 växte invånarantalet i Vung Tau med 42,5%, från 285000 till 406000.

Vietnams produktion av solenergi uppgår idag till 11 MW – Projekt motsvarande 11 000 MW i pipeline – Mål 2020 är 850MW

Just nu planeras flertalet solenergiprojekt i Vietnam. Bland annat i provinsen Ninh Thuan som har som mål att producera maximalt 2000 MW innan 2020. I juni nästa år ska första projektet i provinsen stå klart och ha en kapacitet på 204 MW. I Ho Chi Minh Citys provins Long An klubbades ett projekt igenom under veckan som gick. En solcellspark på 50,1 hektar ska byggas för $42 miljoner dollar och väntas producera 60 miljoner kWh årligen. Effekten för solcellsparken väntas ge 49 MW och ytterligare en solcellspark från samma företag, Sharp Energy Solutions Corporation,  har redan påbörjats i Binh Thuan med samma förväntade effekt på 49 MW.

Listan kan göras lång och just nu så har endast projekt motsvarande 3000 MW godkänts av regeringen, men projekt har planerats och satts i en officiellt pipeline av lokala utvecklare som motsvarar 11 000 MW. Så vilka hinder och problem finns det inom energibranschen och varför tar det så lång tid? Tobias Cossen på tyska GIZ Energy Support Programme publicerade en presentation på GIZ hemsida som beskriver läget i Vietnam väldigt tydligt.

 

Några bullet points:

 • Många solparksprojekt saknar komplett finansiering
 • Pappersarbetet kring projekten är slarvigt utförda såsom dokumentationen kring sociala- och miljöaspekterna före, efter och under byggandet.
 • Prognoserna för färdigställandet är inte realistiska. Tobias Cossen menar att projekten väntas ta minst 2-3 år längre än beräknat.
 • Utvecklarna saknar erfarenhet av liknande projekt och negligeringen av säkerhet och kvalitet är omfattande. Snabbt och billigt före kvalité. Väldigt stor hype bland utvecklarna att upphandla i projekt rörande solcellsparker.
 • Sist men inte minst, elnätet i Vietnam är inte anpassad för stora utbyggnader av solcellsparker på så kort tid.

 

Kort om solenergi i Sverige 2018

Totalt finns 15300 solcellsanläggningar i Sverige

Sverige har solceller med en total installerad effekt på 231 MW

Bildkällor: GIZ Energy Support Programme & The World Bank Group

Källor

http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/energi/tillforsel-och-anvandning-av-energi/natanslutna-solcellsanlaggningar/ 

https://e.vnexpress.net/news/business/construction-of-vietnam-s-largest-solar-power-plant-starts-3774702.html

https://vietnamnews.vn/economy/465909/work-on-42m-solar-power-plant-begins-in-long-an.html#80VE70VfShv2cRhh.97

https://www.pv-magazine.com/press-releases/sharp-receives-order-to-construct-mega-solar-power-plants-in-binh-thuan-and-long-an-provinces-in-vietnam/

https://www.german-energy-solutions.de/GES/Redaktion/DE/Publikationen/Praesentationen/2018/180621-intersolar-2018-cossen-vietnam.pdf?__blob=publicationFile&v=6

Sharp bygger en solpanelspark i Vietnam – Väntas generera el åt 32 600 hushåll

Den asiatiska elektronikjätten Sharp har tecknat ett avtal om att bygga ett stort solkraftverk i centrala Vietnam, ett drag som kan använda landets i stort sett helt oanvända förnybara energiresurser.

Sharp Corporation och Vietnams Gia Lai Electricity JSC kom överens om att i fredags bygga en 48 MW-anläggning i Thua Thien Hue-provinsen på Vietnams centrala kust, sade japansk JCN Newswire.

Anläggningen förväntas starta sin verksamhet i september 2018, vilket ger tillräckligt med kraft för att försörja 32.628 genomsnittliga hushåll i Vietnam eller cirka 0,1 procent av befolkningen, enligt ICON, en nyhetswebbplats som drivs av den statliga Electricity of Vietnam.

Tillgången kommer att bidra till att minska koldioxidutsläppen med cirka 20 500 ton per år jämfört med kolkraftverk, som spelar en nyckelroll i Vietnams energikedja, enligt rapporten.

Sharp är ett multinationellt elektronikföretag baserat i Sakai, Japan, och har varit en integrerad del av den Taiwan-baserade Foxconn Group sedan 2016.

Avtalet kommer vid en tidpunkt då landet kräver investeringar i solenergi efter planerna att bygga två kärnkraftverk med Ryssland och Japan skrotades i november 2016 på grund av höga kostnader.

Solenergin står för närvarande för 0,01 procent av landets totala effekt, men regeringen planerar att öka förhållandet till 3,3 procent före 2030 och 20 procent före 2050.

Vietnam beror till stor del på vattenkrafts- och värmekraftverk för sina elkrav, men projekten har ofta drabbat kritik från både lokala och internationella samfund på grund av miljöhänsyn.

Vietnam strävar efter att producera 10,7 procent av sin el genom förnybar energi före 2030, främst genom solenergi och vindkraft.

 

Källa: https://e.vnexpress.net/news/business/sharp-to-build-giant-solar-plant-in-vietnam-as-country-pledges-to-adopt-clean-energy-3716193.html 

Vietnam siktar på att attrahera mer investeringar i solenergi

Enligt regeringens mål förväntas solenergi bli den främsta förnybara energikällan i framtiden, med en nuvarande installerad kapacitet att öka från 6-7 MW vid slutet av 2017 till 850 MW 2020 (1,6 procent av landets elproduktion ) och 12 000 MW år 2030 (3,3 procent av landets elproduktion).

Vietnam är bland de länder som har mest soltimmar i världen, med Central Highlands och South Central-regioner som uppnår mellan 2000 och 2600 solstimmar varje år, rapporterade Vietnam Clean Energy Association.

Genomsnittliga solstrålar är 150 kcal / kvm, cirka 2000 till 5000 timmar per år. Utnyttjandet av solenergi i Vietnam har emellertid inte matchat den stora potentialen.

De flesta solprojekt är småskaliga. Till exempel har An Hoi fotovoltaiska kraftverk, det första solkraftprojektet kopplat till Con Dao-nätet i södra Ba Ria-Vung Tau-provinsen sedan slutet av 2014, en kapacitet på endast 36 kWp och en elektrisk effekt på över 50 MWh.

Källa: http://english.vietnamnet.vn/fms/business/195692/vietnam-strives-to-attract-more-investment-in-solar-power.html

© 2024 Frontier Vietnam

Tema av Anders NorenUpp ↑