Etikett: Revision

Från och med april 2019 måste noterade bolag och offentliga företag ha internrevision – PwC Vietnam understödjer arbetet

För två veckor sedan blev det officiellt, från första april i år kommer företag som ägs minst till hälften av vietnamesiska staten att krävas ha internrevision i verksamheterna. Detta dekret (05/2019/ND-CP) sker i enlighet med regeringens krafttag för en mer transparent och kvalitetsmässig bolagsstyrning. Jag har tidigare nämnt kraven som behöver uppnås för att landet ska uppgraderas till tillväxtmarknad. Detta besked glädjer mig och i takt med att behovet av revision ökar i landet tror jag kommer att leda till att fler revisionsbyråer kommer etablera sig i Vietnam.

Ett utav dessa krav är att se till att alla investerare behandlas lika och får samma information av god kvalité. Utöver det behövs bättre rapportering från bolagen och för att det ska fungera behövs internrevision som kan rapportera eventuella systemrisker i verksamheten och följa upp bolagens regelefterlevnad internt.

De verksamheter som kommer att behöva införa internrevision är bolag där staten äger minst 50 procent av verksamheten, statliga myndigheter, ministerier och dylikt. Även om det inte kommer att vara ett krav för övriga verksamheter som inte inkluderas uppmuntrar dekretet att fler ansluter sig.

PwC Vietnam kommer att bistå med stöd för implementering av det nya regelverket. Enligt protokollet så kommer verksamheter som omfattas av de nya reglerna att få 24 månader på sig att anpassa sig till de nya reglerna. För den som är intresserad så kan man läsa hela dekretet här . 

Vietnamesiska statens revisorer har hittat allvarligt stora fusk med byggplaner

Statens revisioner har funnit allvarliga fusk i förvaltningen av stadsområden som är värd mer än VNĐ8,3 biljoner ($368,8 miljoner) på sju platser mellan 2013 och 2016.

Enligt en rapport från statsrevisionen hade myndigheterna i Hanoi, Ho Chi Minh City och tre provinser Bìn Duong, Dong Nai och Lao Cai, tillsammans med Cam Ranh Town i Khánh Hòa-provinsen och Sam Son City i Thanh Hóa-provinsen begått felaktigheter i markanvändning och förvaltning.

Statens revision rapporterade att godkännande eller justering av markprojekt i dessa områden var av ”svag kvalitet”, eftersom många av projekten inte uppfyllde förväntningarna och utvecklades inte utifrån stadsplanen.

Projekten har mestadels visat sig ha utökat antalet våningar och lägenheter illegalt, vilket ledde till en stigning i befolkningstätheten i områdena, vilket medför stort tryck på transport, vård och utbildning, skriver revisorerna i rapporten.

Myndigheterna i dessa områden misslyckades också med att organisera markauktioner och istället handplockades investerare för att delta i överlåtelsen av statlig mark för privata investeringar.

Statens revisionsrapport har bett regeringen att samla mer än VNĐ8,3 biljoner som extra markavgift för de granskade projekten.

Läs mer på http://vietnamnews.vn/economy/422497/state-audit-finds-land-mismanagement-worth-3688m.html#2OYKGIzPmXldFXL.99

© 2024 Frontier Vietnam

Tema av Anders NorenUpp ↑