Etikett: Kreditvärdering

Moody’s uppgraderar VPBanks kreditbetyg för andra året i rad

Kreditvärderingsföretaget Moody’s Investors Services har uppgraderat Vietnam Prosperity Banks (VPBank) baseline kreditbedömning från B3 till B2 och dess motparts riskbedömning från B2 till B1.

Dessutom behöll Moody’s VPBanks rating på bankens långfristiga utländska valuta deposits oförändrad vid B2, samtidigt som man höjde utsikterna från ”stabila” till ”positiva”.

Detta var det andra året i följd som Moody’s har uppgraderat VPBanks kreditbetyg.

Kreditbedömningen speglar bankens sunda kreditprofil, liksom sannolikheten för konkurs för banken om externt stöd skulle utebli. Denna rating baseras på makroekonomiska, finansiella och tillgångskvalitetsfaktorer.

Den motpartsrisksvärderingen utvärderar risken för en partner som engagerar tillsammans med banken.

Moodys uppgradering tog hänsyn till VPBanks avsevärda förbättring av finansiell styrka, driftseffektivitet, lönsamhet samt tillväxtpotential.

VPBanks avkastning på tillgångar (ROA) ökade från 1,7 procent 2016 till 2,3 procent 2017, vilket överträffade många andra vietnamesiska banker. Dess rörelseresultat före provisioner ökade med 56 till 57 procent de senaste två åren.

Moody’s prisade bankens expansion i affärsområdet och dess ledande ställning på konsumentmarknaden, vilket har genererat höga vinstmarginaler och bidrog till VPBanks starka resultat.

Banken redovisade en rekordintäkt och vinst under 2017 på VND 25,03 biljoner ($1,1 miljarder dollar) i totala intäkter och VND 8.13 biljoner i vinst före skatt, upp 48 procent respektive 65 procent mot 2016.

Långivarens egna kapital klättrade också från VND 9.18 biljoner till över VND 15,7 biljoner.

Den riskvägda tillgångarna (RWA) ökade från 8,5 procent år 2016 till 12,1 procent i slutet av 2017. Denna förbättring kan hänföras till ytterligare kapitalemissioner, aktieutdelningar och bonusaktier, ökning av kvarvarande vinst och minskning av genomsnittlig låneutveckling till 26 procent från 41 procent under perioden 2013-16.

VPBank är en av de fem största kommersiella bankerna när det gäller utlåning och inlåning.

Källa: http://vietnamnews.vn/economy/425967/moodys-upgrades-vpbanks-credit-rating-for-second-year.html#uKGDMt9ZV9ZEOSxf.99

Fitch uppgraderar vietnamesiska bankers betyg tack vare positivare utsikter

Det globala kreditvärderingsinstitutet Fitch har krediterat större banker för högre kapitalnivåer och förbättring av tillgångskvaliteten.
Fitch har erkänt Vietnams ansträngningar att förbättra den ekonomiska politiken och främja makroekonomisk stabilitet genom att belöna banksektorn med en mer positiv utsikt.

Fitch Ratings flyttade upp den långsiktiga emittentens standardvärdering av Military Commercial Joint Stock Bank (Military Bank) till B+ från B med en stabilare utsikter och dess lönsamhetsbedömning till B+ från B.

De långsiktiga standardvärdena för tre av landets största långivare, Agribank, Vietinbank och Vietcombank, bekräftades till B+ med positivare utsikter och Asia Commercial Joint Stock Bank (ACB) till B med stabilare utsikter.

Vietcombankens och Vietinbanks lönsamhetsgrader uppgraderades från B till B+, skrev Fitch i ett pressmeddelande.

”Den positiva ratingåtgärden tar hänsyn till det vietnamesiska banksystemets förbättrade operativa miljö, med förbättrad ekonomisk politik från myndigheter som främjar makroekonomisk stabilitet och förutsägbarhet”, skrev Fitch.

Bankerna har uppgraderats tack vare högre kapitalnivåer och förbättring av tillgångskvaliteten, vilket återspeglas via diversifierad låneammansättning och minskande andel NPL, skriver dom vidare.

Bruttoskulden i Vietnams banksektor, som till största delen uppstod på grund av en avmattning på landets fastighetsmarknad i början av 2010-talet, uppskattades till 9,5 procent förra året, sade finansinspektionen. Krediten utökades med uppskattningsvis 16,96 procent, enligt den allmänna statistikbyrån.

Kreditvärderingsinstitutet Moody’s i oktober uppgraderade sina utsikter för Vietnams banksystem från stabilt till positivt under de kommande 12-18 månaderna, vilket återspeglar landets starka ekonomiska utsikter.

Regeringen förväntar sig att ekonomin kommer att expandera 6,5-6,7 procent i år, efter 10 års rekordtillväxt på 6,81 procent år 2017.

 

Källa: https://e.vnexpress.net/news/business/economy/fitch-upgrades-vietnamese-banks-ratings-thanks-to-positive-outlook-3717492.html

© 2024 Frontier Vietnam

Tema av Anders NorenUpp ↑