Etikett: IFRS

Uppförandekoder för publika bolag ger hopp om mer transparens

I veckan som gick introducerade State Securities Commission, SSC, en lista uppförandekoder på 10 huvudprinciper inklusive rekommenderad praxis. Uppförandekoderna kommer att heta Vietnamese Corporate Governance Code of Best Practices och delas upp i flera olika delar varav sex punkter fokuserar på hur styrelser ska arbeta, något som behöver förbättras om Vietnam ska bli redo för de internationella finansmarknaderna. 

De övriga fyra punkter berör transparens, anmälningsplikt, kontrollmiljö, aktieägarnas rättigheter och intressekonflikter. Utöver det berörs även miljöfrågor och jämställdhet. International Finance Corporation, IFC, har tillsammans med SSC stått bakom uppförandekoderna.

I skrivande stund har jag har inte kunnat hitta listan i sin helhet. Det enda jag har hittat är transkriptet från den officiella ceremonin när Philippe Le Houérou , CEO på International Finance Corporation talar. Däremot sprang jag på The Vietnam Institute of Directors VIOD som är en fristående organisation som skapades med support av IFC och jobbar tätt tillsammans med de två vietnamesiska börserna, SCC och Schweiz statssekretariat för ekonomiska frågor (SECO). På deras hemsida kan man följa arbetet för en mer transparent finansmarknad i Vietnam och uppdateras regelbundet. 

Just uppförandekoderna kunde inte komma bättre då det är just det här området som behöver allt fokus det kan få. Enligt Vietnams finansministerium i april så ska alla listade bolag senast 2025  redovisa enligt IFRS redovisningsprinciper från nuvarande Vietnamese Accounting Standards, VAS. Fram till dess så ska ramverket kring IFRS översättas och utbilda företagen i hur IFRS fungerar i praktiken. 

Väl inne på större förändringar så avslöjade GSO, General Statistic Office of Vietnam i veckans att de ska se över hur landets BNP beräknas. Detta görs med jämna mellanrum då vissa parametrar inte räknas in lika tungt som de kanske borde göra. 2013 reviderades all data rörande ekonomiska aktiviteter bland landets banker, försäkringsbolag och fastighetsbolag mellan åren 2008-2012. Mycket tyder på att den privata sektorns tillväxt senaste åren har inte dokumenterats tillräckligt väl och kan mycket möjligt påverka Vietnams BNP mer än vad den gör enligt de nuvarande officiella siffrorna. Samtidigt tonar GSO ner betydelsen av dessa eventuella revideringar och menar på att BNP-tillväxten kommer sannolikt att förbli oförändrad från nuvarande prognoser.

Vietnamesiska regeringen föreslår striktare noteringskrav

Förra veckan kom ett förslag från regeringen om att höja minimikravet på eget kapital för bolag som vill börsnotera sig på den vietnamesiska aktiemarknaden. Förslaget har nu skickat över till den vietnamesiska nationalförsamlingen för en djupare granskning. Idag kan man ansöka om att börsnotera sig på Hanoi Stock Exchange och Ho Chi Minh Stock Exchange med endast VND 10 miljarder, motsvarande $428700 dollar.

 

Det nya förslaget vill se en höjning av minimikravet till $1,29 miljoner dollar, lite drygt tre gånger så högt. Idag har 81 procent av de listade bolagen i Vietnam ett eget kapital över $1,29 miljoner dollar eller VND 30 miljarder. Med det sagt så skulle det egentligen inte vara ett problem då 1275 av totalt 1574 börsnoterade företag skulle klara sig ovanför spärren.

 

Bakgrunden till detta är att man delvis ser idag problem med företag som noterar sig med alldeles för lite kapital som efter mindre än ett år väljer att avnotera sig. Dessutom är det ett sätt att minska risken för investerarna och höja statusen för vietnamesiska aktiemarknaden. Den andra sidan av myntet är att det utestänger små företag från kapitalmarknaden menar man.

 

En annan viktig detalj är att dagens värdepapperslag i Vietnam reglerar inte villkoren för deltagare och restriktioner vid överföring av kapital mellan delägare och företag. Därför väljer många riktade emissioner, private placements, före publika erbjudanden.

 

Personligen tycker jag att det är viktigare att man går mot en mer västerländsk standard när det kommer till transparensen i redovisning, rapportering och tillämpningen av engelska i skrift. Det har pratats länge om IFRS som standard 2020 när det kommer till redovisning, men av det jag sett så har det lyst med sin frånvaro. Givetvis är det bra att höja tröskelvärdet för eget kapital för att kunna notera sig. Speciellt med tanke på att det genomsnittliga egna kapitalet hos vietnamesiska företag har ökat 16,35 gånger på 10 år enligt vietnams finansminister. Samtidigt känns det inte lika viktigt som att kunna jämföra exempelvis Hoa Phat Group med en konkurrent i Thailand då bolagen redovisar på helt olika sätt.  

Ett bortglömt case – Det stavas EVFTA

Den första av två delar ur det europeiska – vietnamesiska frihandelsavtalet, EVFTA,  väntas klubbas igenom i höst, i det här inlägget kommer jag att gå igenom en kort summering av avtalen och vilka fördelar detta avtalet väntas ge Vietnam.

Vad är EVFTA?

Frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam är tänkt att reducera tullavgifter, ingå samarbeten kring ramavtal och tillsyn, underlättande att expandera verksamheter från EU, främst inom finans- försäkring,post, miljö sjötransport. Avtalet kommer att delas upp i två delar, FTA och IPA (Investment Protection Agreement).

Bakgrunden

Europa är idag den största investeraren i Sydostasien i stort, men inte ens bland topp tre i Vietnam. Landet har en djupt historiskt rotad relation med länder som Frankrike och Belgien. Vid en implementering av frihandelsavtalet väntas Vietnams BNP att växa med ytterligare 15% till 7,7%  från dagens nivå på 6,7% (6,8). Samtalen mellan EU och Vietnam började redan 2012 och efter många utspel fram och tillbaka kom parterna slutligen överens 2015. Processen att översätta båda delarna av avtalen väntas vara klart nu efter sommaren och ska klubbas igenom absolut senast i december i år. Senaste gällande EVFTA sades det att avtalet ska klubbas igenom i oktober.

Så vad kan parterna förvänta sig av EVFTA?

Vietnam

Mer utrustning från EU för tillverkningssektorn  

Ökad försäljning av produkter inom kläder, skor, skaldjur, tropiska jordbruksprodukter, möbler och övriga produkter relaterade vietnams tillverkningsindustri

Mer FDI genom expansioner och gemensamma projekt

Påskyndandet av IFRS och transparens av finansmarknadens parter såsom banker och försäkringsbolag.

Dessutom åtar sig Vietnam att anpassa dess arbetsmarknad efter grundläggande  internationell standard. Till exempel att kunna ansluta sig till oberoende fackföreningar – potentiellt en betydande förändring som Vietnam för närvarande inte har idag. Dessutom att följa FN-konventioner såsom bekämpning av klimatförändringar och skydd av biologisk mångfald .

 

Europa

EU får tillgång till vietnamesisk offentlig upphandling: EU-företag kommer att kunna konkurrera om vietnamesiska regeringsavtal och vice versa.

Båda länderna kommer att skära bort 99% av alla tullavgifter på varor som importeras/ exporteras mellan länderna. Vietnam kommer också att förenkla och standardisera tullförfarandena.

Vietnam kommer att anpassa sig till internationella standarder för motorfordon och läkemedel. Som ett resultat av detta kommer produkter från EU, som redan uppfyller dessa standarder, inte att kräva ytterligare vietnamesiska tester- och certifieringsförfaranden.

 

Hur kommer IPA att påverka parterna?

Vietnamesiska tillverkningssektorer såsom mat, däck och byggmaterial kommer att öppnas upp för EU-investeringar.

Frihandelsavtalet inrättar en tribunal för att lösa tvister mellan europeiska investerare och vietnamesiska myndigheter och vice versa. Om man hamnar i en tvist med en vietnamesisk bank eller en annan finansiell institution idag så finns det inga tydliga processer att genomföra stämningar exempelvis. Tribunalen har som funktion att kunna genomföra rättsprocesser som ska vara tvingande för båda parterna att följa.

Investerartribunalen möts inte med öppna armar från vietnams regering då den kan ge internationella företag otillbörligt inflytande i Vietnam, vilket potentiellt avskräcker den vietnamesiska regeringen från att fatta legitima beslut (till exempel om miljöskydd) som kan påverka affärsintressen. Detta är bland annat ett av de främst skälet till varför IPA har tagit så lång tid att processa fram parterna emellan.

Vietnam kommer att implementera IFRS som redovisningsstandard senast 2020

Vietnam förväntas anta International Financial Reporting Standards (IFRS), som ersätter de nuvarande vietnamesiska redovisningsstandarderna (VAS) senast 2020 som ett led i sina insatser för att förbättra insynen, enligt experter på ett seminarium i Hanoi på måndagen.

Evenemangets tema: ”Erfarenhet av att tillämpa IFRS i vissa länder och färdplan för anpassning i Vietnam” samordnades av Japans internationella samarbetsbyrå (JICA) i samarbete med finansdepartementet för att dela erfarenheter i ansökan av IFRS-standarder som återfinns i länder som Japan, Sydkorea, USA, Europa, Malaysia och Kina.

Vietnam har under de senaste 10 åren etablerat 26 redovisningsstandarder, men nu har dessa standarder flertalet nackdelar jämfört med IFRS och kan skapa hinder och minska förtroendet hos utländska investerare, säger direktören för avdelningen för redovisning och revision på finansministeriet Vu Duc Chinh.

Chinh sa att företagens bokslut enligt VAS-standarder inte kan korrekt återspegla värdet på tillgångar och skulder, så tillämpningen av det internationella redovisningssystemet är avgörande och oundvikligt.

”Det är dock en svår uppgift att tillämpa internationella standarder i Vietnam eftersom vi har så många olika typer av företag, säger Chính.

Enligt Chinh, efter regeringens godkännande, kommer MoF att översätta IFRS till vietnamesiska, så att lokala företag kan exakt och fullständigt förstå innehållet i de nya finansiella rapporteringsnormerna.

Trịnh Duc Vinh, biträdande chef för MoF: s avdelning för redovisning och revision, sa att målen för att tillämpa IFRS i Vietnam är att övervinna begränsningarna i VAS, förbättra den rättsliga ramen för redovisning, förbättra insynen i finansiell information, öka ansvaret för företag och hjälpa vietnamesiska företag att få tillgång till kapital och bli noterade på de internationella marknaderna.

När det gäller färdplanen för Vietnam, kom deltagarna överens om att i 2018-20 kommer 10-20 enkla IFRS-standarder att väljas som ska genomföras och tillämpas officiellt på alla företag noterade på börsen från 2020. Alla andra företag som önskar ansöka IFRS och finna att ansökan är möjlig uppmanas också att göra det.

Sekiguchi Tomokazu, en företrädare för revisionsbolaget KPMG i Vietnam, delar erfarenheter från vissa länder i världen och berättar att färdplanen för tillämpningen av IFRS i varje land skiljer sig beroende på landets faktiska situation.

I Korea är alla börsnoterade företag, finansinstitut, statligt ägda företag och andra enheter av allmänt intresse föremål för obligatorisk tillämpning av IFRS från 2011, sa han.

Samtidigt är det i Kina fortfarande nödvändigt att tillämpa de kinesiska nationella redovisningsstandarderna, så det finns inga specifika regler för tillämpning av IFRS, tillade Tomokazu.

En företrädare för JICA sa att tillämpningen av IFRS är mycket viktig. I Vietnam kan JICA tillhandahålla ekonomiskt och tekniskt stöd, underlätta erfarenhetsutbytet om tillämpning av IFRS i Japan och hjälpa till att skapa en balans mellan tillämpningen av IFRS och det nationella bokföringssystemet.

Källa: http://vietnamnews.vn/economy/448815/vn-to-adopt-intl-accounting-rules.html#1i0yBbYptKJmdLXq.99

© 2024 Frontier Vietnam

Tema av Anders NorenUpp ↑