Vietnams huvudstad  hade lite mer än en månad av ren luft förra året,  föroreningsnivåerna steg till samma nivå som Kinas smogbenägna huvudstad, Peking, visade preliminära resultat av en ny rapport.

Årlig genomsnittlig luftförorening i Hanoi år 2017 var också fyra gånger högre än de som godtagits av Världshälsoorganisations riktlinjer för luftkvalitet, enligt en rapport från GreenID.

Situationen kommer sannolikt att bli värre, enligt den Hanoi-baserade ideella organisationen.

”Det är utanför människors kontroll – de måste gå ut och arbeta – och i många fall är det svårt att verkligen känna huruvida luften är bra eller dåligt”, berättar Lars Blume för Thomson Reuters.

Luftföroreningar i Hanoi beror på ett antal faktorer, bland annat en ökning av byggnadsarbeten, ökad användning av bil och motorcykel, och stubbbränning av bönder, sade Blume.

Men forskning i rapporten tyder på att stora industrier, som stålverk, cementfabriker och kolkraftverk i områden nära huvudstaden är viktiga bidragsgivare.

Hanois luftförorening är nu värre än den indonesiska huvudstaden Jakarta enligt rapporten och det är osannolikt att det kommer att förbättras, eftersom Vietnam planerar att bygga fler kolkraftverk.

Vietnams regering bekräftar problemet, i mitten av 2016 lanserade Vietnams regering en nationell handlingsplan för att försöka kontrollera, övervaka utsläpp och förbättra luftkvaliteten. Hanoi planerar att installera 70 luftövervakningsstationer.

I GreenID-rapporten kritiserades bristen på bestämmelser om luftkvalitet, brist på allmänhetens medvetenhet om problemet och effektiva åtgärder för att minimera effekterna – såsom installation av hemrenare.

Den vietnamesiska regeringen måste installera fler luftföroreningsövervakningsstationer över hela landet och göra data tillgängliga för allmänheten, sade Blume.

Förbättrad stadsplanering och investeringar i förnybar energi och kollektivtrafik är också nödvändiga, säger rapporten, som kommer att offentliggöras i slutet av februari i år.

Tidigare GreenID-undersökningar visade en ökad oro bland vietnameserna om frågan om luftkvalitet och ökade andningsproblem hos barn, säger Nguyen Thi Anh Thu, en forskare vid organisationen.

Källa: https://www.channelnewsasia.com/news/asiapacific/hanoi-vietnam-pollution-clean-air-9909708