Antalet anställda inom elektronikindustrin ökar och e-företag kommer att bli en viktig anställningskälla i framtiden. Men upp till 80 procent av företagen säger att de har svårt att rekrytera tekniker.

Uttalandet gjordes av Đào Quang Vinh, chef för Arbetslivsvetenskapliga och Sociala Institutet (ILSSA) vid arbetsministeriet under en konferens som hölls i Hanoi på onsdagen.

Elektronikindustrin har under de senaste åren vuxit snabbt och blivit en av de viktigaste sektorerna i Vietnams ekonomi. Tillväxten inom elektronikindustrin ökade kraftigt från 7,4 procent 2011 till 32,5 procent 2015. Utvecklingen av Vietnams elektronikindustri är hänförlig till de stora investeringarna från multinationella företag, särskilt företag från Korea och Japan, inom området för tillverkning av elektroniska komponenter.

Enligt Vinh är elektronik den största exportsektorn i Vietnam. Sektorns exportomsättning har ökat från $22,9 miljarder år 2012 till över $71 miljarder 2017. Den är nu 2,5 gånger och fem gånger större än textil- och skosektorerna. Av totalen är 95 procent av landets elektroniska exportomsättning på grund av utländska direktinvesteringar (FDI). FDI-företag utmärker sig också när det gäller teknik och arbetskraftstryck: Medelantalet anställda hos ett FDI-företag är 807 personer, jämfört med 212 hos statligt ägda företag och endast 25 i de genomsnittliga privata inhemska företagen.

Elektronikindustrin spelar en viktig roll för att skapa jobb, inkomst och utveckla mänskliga resurser för Vietnam, säger Chử Thị Lân, ILSSA: s chef för Centrum för miljö och arbetsvillkor. Under de senaste 10 åren har antalet e-företag ökat avsevärt, från 307 företag 2006 till 1 165 företag 2015. Dessutom ökade arbetarna inom elektronikindustrin från 141 780 personer 2009 till 453 181 personer 2016.

Enligt ILSSA: s bedömning är dock kvalifikationerna för arbetare som arbetar inom denna sektor inte höga: 68,75 procent av arbetskraften saknar akademisk examen eller arbetsrelaterade certifikat. Denna andel är högre inom FDI-sektorn.

Samtidigt har den senaste vågen av ny teknik snabbt och kraftigt påverkat företag inom elektronikindustrin på många sätt, ökad konkurrenskraft och produktivitet, samtidigt som produktionskostnaderna reduceras och attraherande av högkvalitativa mänskliga resurser kommer att påverka arbetstagarna i viss utsträckning, tillade Vinh.

För att klara den här situationen föreslog Lân att hållbar utveckling måste bli företagens ledande strategi. Därför är det ,förutom att investera i produktutveckling, ett viktigt ansvar att se till att arbetarnas arbetsmiljö blir dräglig, vilket inte kan ignoreras. Lân föreslog också att e-företag måste tillämpa Corporate Social Responsibility (CSR), företagens sociala ansvar, genom att följa arbetsnormer och arbetslagstiftning för att främja anständigt arbete.

I synnerhet bör e-företag eliminera användningen av tvångsarbete och barnarbete. Dessutom bör företagen säkerställa arbetssäkerhet, tryggare anställningar,  undvika godtycklig uppsägning av arbetare över 35 år och jobbdiskriminering .

Källa: http://vietnamnews.vn/economy/422224/electronics-industry-growing.html#Pe1vp9r7md6QkDrx.99