Etikett: VP Bank

Fastighetslånen är fortsatt höga hos en del banker i Vietnam

Fastighetsutlåningen är fortsatt hög och uppgår till mer än 10 procent av de totala utestående lånen hos flera banker.

Online news portal Bizlive.vn rapporterade att de fem största bankerna registrerade en stor andel av fastighetsutlåningen i slutet av förra året där Sacombank stod för 17,6 procent, Techcombank stod för 12,6 procent, LienVietPostBank 11,6 procent, Kienlongbank 10,1 procent och VPBank stod för 8,5 procent.

Förutom LienVietPostBank, som såg en viss ökning av fastighetsutlåningen, uppvisade de övriga fyra en stark nedgång i andelen utlåning till fastighetsaffärer. VPBank lyckades dra denna kvot till under 10 procent istället för 11,7 procent som de hade år 2016.

Tre andra bankerna som hade också registrerat en ökning av andelen utlåning till fastighetsaffärer, men behöll kvoten under 10 procent var ABBank, HDBank och SHB.

Enligt statsbanken i Việt Nam (SBV) översteg de totala utestående lånen i fastigheter till kreditinstitut vid slutet av förra året VND 471 biljoner (20,72 miljarder US-dollar). Lånen riktades främst för projekt inom stadsbyggnation och bostadsutveckling såväl som husreparationer och affärsverksamhet.

Tidigare i år hade SBV uppmanat långivare att strama åt och ökat kontrollen över investeringslån avsedda för fastighets- och värdepappersmarknaderna. SBV varnande om riskerna med osäkra fordringar.

”Långivare bör undvika att fokusera på aktie- och fastighetskunder och upprätthålla kredittillväxt inom dessa sektorer inom säkra gränser, säger SBV i ett uttalande.

De borde hålla reda på sina gäldenärers ekonomi och framsteg i deras projekt, sa banken.

”Kreditutvidgningen ska gå hand i hand med strikt övervakning för att säkerställa att lån används för de ändamål de är avsedda för och inte lägger till osäkra fordringar,” tillade statsbanken.

 

Källa: http://vietnamnews.vn/economy/426445/real-estate-loans-remain-high-in-some-banks.html#gvO7umEB4MKrvJzV.97 

Moody’s uppgraderar VPBanks kreditbetyg för andra året i rad

Kreditvärderingsföretaget Moody’s Investors Services har uppgraderat Vietnam Prosperity Banks (VPBank) baseline kreditbedömning från B3 till B2 och dess motparts riskbedömning från B2 till B1.

Dessutom behöll Moody’s VPBanks rating på bankens långfristiga utländska valuta deposits oförändrad vid B2, samtidigt som man höjde utsikterna från ”stabila” till ”positiva”.

Detta var det andra året i följd som Moody’s har uppgraderat VPBanks kreditbetyg.

Kreditbedömningen speglar bankens sunda kreditprofil, liksom sannolikheten för konkurs för banken om externt stöd skulle utebli. Denna rating baseras på makroekonomiska, finansiella och tillgångskvalitetsfaktorer.

Den motpartsrisksvärderingen utvärderar risken för en partner som engagerar tillsammans med banken.

Moodys uppgradering tog hänsyn till VPBanks avsevärda förbättring av finansiell styrka, driftseffektivitet, lönsamhet samt tillväxtpotential.

VPBanks avkastning på tillgångar (ROA) ökade från 1,7 procent 2016 till 2,3 procent 2017, vilket överträffade många andra vietnamesiska banker. Dess rörelseresultat före provisioner ökade med 56 till 57 procent de senaste två åren.

Moody’s prisade bankens expansion i affärsområdet och dess ledande ställning på konsumentmarknaden, vilket har genererat höga vinstmarginaler och bidrog till VPBanks starka resultat.

Banken redovisade en rekordintäkt och vinst under 2017 på VND 25,03 biljoner ($1,1 miljarder dollar) i totala intäkter och VND 8.13 biljoner i vinst före skatt, upp 48 procent respektive 65 procent mot 2016.

Långivarens egna kapital klättrade också från VND 9.18 biljoner till över VND 15,7 biljoner.

Den riskvägda tillgångarna (RWA) ökade från 8,5 procent år 2016 till 12,1 procent i slutet av 2017. Denna förbättring kan hänföras till ytterligare kapitalemissioner, aktieutdelningar och bonusaktier, ökning av kvarvarande vinst och minskning av genomsnittlig låneutveckling till 26 procent från 41 procent under perioden 2013-16.

VPBank är en av de fem största kommersiella bankerna när det gäller utlåning och inlåning.

Källa: http://vietnamnews.vn/economy/425967/moodys-upgrades-vpbanks-credit-rating-for-second-year.html#uKGDMt9ZV9ZEOSxf.99

Utländska institutionella investerare minskar ägandet i vietnamesiska banker

Standard Chartered är inte längre aktieägare i ACB (Asia Commercial Bank). Standard Chartered (Hong Kong) och Standard Chartered (Storbritannien) har avyttrat 64,2 miljoner (6,25 procent av det totala kapitalet) och 89,86 miljoner ACB-aktier (8,75 procent). Samtliga transaktioner slutfördes den 9 januari.

Före avyttrandet sålde BNP Paribas, den utländska aktieägaren i Orient Bank, i slutet av 2017 alla sina OCB-aktier, vilket motsvarar 18,68 procent av banken. Det finns dock fortfarande ingen information om köparna.

Bristen på en gemensam röst bland chefer, förändringar i affärsstrategier och styrelsens svaga roll är några av anledningarna till att utländska aktieägare har lämnat vietnamesiska banker.
Några andra utländska investerare tog också avstånd från vietnamesiska banker de senaste åren. HSBC, som var den största aktieägaren i Techcombank med 20 procent av aktierna, avyttrade sina aktier i banken 2017.

Efter att VP Bank sagt farväl till OCBC 2013, har banken sedan  dess fungerat som en 100 procentig vietnamesiskt ägd bank. Sacombank har nu inte heller utländska investerare efter att australienska ANZ lämnade Sacombank 2012.

En ledande befattningshavare i VP Bank förnekade att det fanns kulturella skillnader mellan vietnamesiska och utländska chefer. I stället fanns skillnader i visningen om affärsstrategi.

Han menade att bankens ledning insåg att närvaron av den utländska partnern inte gav de effekterna som var grundtanken med samgåendet och ledningen bestämde sig för att utveckla banken.

Banken anser att det finns många vägar till Rom och närvaron eller frånvaron av utländska partner är inte den avgörande faktorn.

Istället för att välja utländska strategiska partners som kanske inte delar samma syn och affärsfilosofi, har VP Bank beslutat att välja ”utländsk erfarenhet”. Hälften av ledamöterna i styrelsen är utländska chefer.

En representant för en börsnoterad bank säger att utländska investerare har sina syften när de gör investeringar i vietnamesiska banker. De söker antingen vinst, vill polera sin image eller försöka tränga sig in på den vietnamesiska finansmarknaden. När de drar tillbaka kapital betyder det att de antingen har uppnått ett av målen eller de har insett att målen är oåtkomliga.

Han fortsatte med att säga att den makroekonomiska miljön har bevittnat stora förändringar under många år, vilket har tvingat alla att utveckla nya affärsstrategier, eftersom de gamla inte längre är rimliga.

Andrew Colin Vallis från Standard Chartered sa att den utländska banken gav stort stöd till ACB tidigare men det är inte längre nödvändigt.

Den begränsade utländska ägarförhållandet på 30 procent i en vietnamesisk bank kan vara en möjlig orsak till försäljningen. Med en låg ägarandel blir inflytandet lågt och därmed en utebliven avgörande röst i bankernas verksamhet.

Källa: http://english.vietnamnet.vn/fms/business/195258/vietnam-banks-see-more-withdrawals-of-foreign-shareholders.html

© 2024 Frontier Vietnam

Tema av Anders NorenUpp ↑