Regeringen hoppas kunna attrahera 135 000 nya företag 2018. Vu Tien Loc, ordförande för Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI) sa att detta var möjligt, men skulle kräva snabba reformer.

”Det här är ett viktigt steg för att uppfylla regeringens plan att ha en miljon företag fram till 2020,” sa Loc i en intervju med Viet Nam News Agency. ”Institutionella reformer måste skyndas på,” tillade han.

Loc sa att reformerna var fortfarande långsamma och regeringens beslutsamhet för reformer hade inte nått alla lokala myndigheter och byråer. ”Det viktigaste är åtgärd, och lokala myndigheter och byråer måste skynda på reformer.”

Dessutom sa han att det var viktigt att förbättra företagsklimatet och den nationella konkurrenskraften samt förenkla kontrollprocedurer för import och export.

Loc sa att regeringen också skulle främja den privata sektorn genom att tillhandahålla offentliga tjänster för att hjälpa företagen att utvecklas.

”I år skulle kunna vara början på en reformperiod”, sade Loc och tillade att företagen känner tillit på en konstruktiv regering.

Regeringen hävdade att den administrativa reformen av land, skatt, tull, jordbruk, landsbygdsutveckling, informationsteknik och nyetablering skulle förbättras.

Regeringen planerade också att skapa företagsklimatsindikatorer och ekonomisk konkurrenskraft och lyssna på företag och deras svårigheter.

Stöd kommer också att ges för att främja nystartade företag, små och medelstora företag, kooperativ samt skapa en rättvis marknad för alla egenföretagare.

Antalet nya företag har ökat rekordartat under de senaste två åren. År 2017 öppnade mer än 126 800 nya företag som översteg rekordet på 110 000 nya företag 2016.

Förra året hade Vietnam 561 000 operativa företag, enligt statistik.