2017 var året som många investerare väljer att kalla ”first”. First för att detta var året då marknaden blev liberal, nosade på all time high från 2007, nya reformer och dessutom rekordstora försäljningar av statligt hel- och delägda bolag.

1. Invigning av derivatmarknaden

Den 10 augusti tryckte vice premiärminister Vuong Dinh Hue på knappen för att starta derivatmarknaden, vilket markerade en milstolpe i utvecklingen av Vietnams värdepappersmarknad. Marknaden, som förvaltades av Hanoi börsen, sågs över 946300 kontrakt handlas och 15800 handelskonton upprättas under de sista två månaderna 2017.

2. VN-Index nådde 10-årshögsta

Efter att ha drabbats hårt av den globala finanskrisen 2008 när det utländska kapitalet flydde, nådde Vietnams referensindex VN-index 10-årshögsta på 970 den 4 december 2017, en utveckling på 46% sedan årsskiftet.

Vietnams aktiemarknadsvärde uppgick till 147,4 miljarder dollar år 2017, en ökning med 73% från slutet av 2016, vilket motsvarar 74,6% av landets BNP. Aktiemarknadsvärdet för 2017 översteg regeringens mål för Market cap to GDP ratio för 2020.

3. Börsnoteringar av banker och miljardbolag

Fem banker har noterat sina aktier på de två börserna i år och lyfter det totala antalet till 13 av totalt 30 vietnamesiska banker. Vissa banker har fått sina ISIN-koder och går igenom slutförfarandet för handel i deras aktier i början av 2018, som Bac A Bank, Techcombank och TPBank.

Dessutom har ett antal börsnoterade företag sett sitt marknadsvärde stiga till 1 miljard dollar, bland dessa hittar vi Vinamilk (VNM), VinGroup (VIC), PV Gas (GAS), Sai Gon Beer-Alcohol-Beverage Corporation (SAB), Hoa Phat Group (HPG) och FLC Faros Construction JSC (ROS).

4. Utländska investerare nettoköper till ett värde av $1,2 miljarder

Under 2017 har investerare på vietnambörsena bevittnat den starkaste handeln från utländska investerare med ett totalt netto på nästan VND 26 biljoner, vilket överstiger toppen på VND 24 biljoner 2007.
I slutet av november uppnåddes det totala värdet av utländska portföljer till $31,4 miljarder, en ökning med 81,3% sedan slutet av 2016.

5. FLCs ordförande sålde 8,93% aktierna OTC

Den 10 november utfärdade State Securities Commission (SSC) ett bötesbelopp på $2850 till Trinh Van Quyet, ordförande för fastighetsbolaget FLC Group (FLC), för att inte ha anmält en försäljning av 57 miljoner aktier, vilket motsvarar 8,93 % av bolagets aktier. Affären beräknas ha skett mellan 20-24 oktober 2017.

6. Uppmärksammade domar i kursmanipulation

Den 4 december anklagades Nguyen Van Giang, tidigare direktör för DongA Securities Co Ltds Hanoi-filial, för att ha manipulerat aktiekurserna för Consultancy Design & Urban Development JSC (CDO) på HCM-börsen. SSC utfärdade också en böter på VND 600 miljarder på enskild investerare Do Thi Cam Thuy för att snedvrida priserna på Split Stone JSCs aktier på Hanoibörsen.

7. Reviderade bokslut för 15 börsbolag blev inte godkända

För första gången blev 15 börsbolags reviderade bokslut för 2016 inte godkända. 15 börsnoterade bolag inklusive KLF Joint Venture Global Investment JSC (KLF), Song Da Investment and Construction JSC (SDD), CMC Investment Joint SJC (CMC) och Hung Long Mineral and Building Material JSC (KHL) fick se sina reviderade bokslut som icke godkända av Vietnams finansinspektion.

Revisionsbolaget Thang Long Auditing and Valuation Co Ltd förlorade rätten att arbeta i värdepappersindustrin.

8. Sacombank planerar att flytta till en annan börs

Efter att ha tagit över ordförandeposten i Sacombank i juni, överraskade ordförande Duong Cong Minh aktieägarna genom att tillkännage en plan att flytta sin notering från Ho chi minh-börsen till Hanoibörsen och byta dess aktiekod från STB till SCM på grund av feng shui överväganden. Däremot godkände bankens aktieägare inte denna plan.

9. Rekordår i försäljning av statliga aktier

2017 markerade ett antal framgångsrika statliga aktieavyttringar. Bland dessa återfanns en försäljning på 53,6 procent av det största bryggeriet i Vietnam Sabeco (SAB) till ett värde av $4,89 miljarder / VND 110 biljoner och en 3,33% andel av den mejerijätten Vinamilk (VNM) till ett värde av $394,66 miljoner/ VND 8,99 biljoner.

10. Spektakulär tillväxt på obligationsmarknaden

Obligationsmarknaden har blivit mer aktiv med en total noteringsvärdering på som mest VND 1 biljoner, en ökning med 8% jämfört med 2016 och motsvarande 23% av landets BNP. Det genomsnittliga handelsvärdet var VND 8,9 biljoner per handelsdag, en ökning med 38% jämfört med föregående år.

I år bevittnades också en framgångsrik auktionering av statsobligationer (G-bonds) til lett värde av ~$8,3 miljarder.