Etikett: Statsskuld

Vietnams statsskuld väntas uppgå till 61,3 procent (61,5) av landets BNP – Inflationen och tillväxten väntas öka

Landets skuldsättning per person uppgår idag till ungefär $1500 per person eller motsvarande 10 genomsnittliga månadslöner. Landets statsskuld växte med 5,5 procent från föregående år samtidigt som landets BNP växer med 6,7 procent (6,8) under innevarande år. Även om landets statsskuld har minskat i förhållande till BNP så finns risken för att landet drar på sig skulder som blir svåra att betala. I omgångar har regeringen med finansministeriet och direktören för nationalekonomiska integreringsdepartementet, många departement är det i landet, vädjat om reformer för att stävja skuldsättningen i landet både privat och statligt.

För inte så länge sedan så infördes ett tak för hur mycket landets skuldsättning i förhållande till BNP får uppgå till, 65 procent. Utöver det har regering satt ett mål att minska överskridandet av budgeten med 3,5 procent år 2017, 3,7 procent år 2018, 3,6 procent år 2019 och 3 procent år 2020.

Samtliga experter räknar med att Vietnams ekonomi kommer att växa stabilt i år och för närvarande tyder det på att det inte finns några interna hot mot landets ekonomi. Däremot ses USAs handelskrig med Kina och FEDs kommande räntehöjningar som två stora hot då protektionism och starkare dollar är två risker man gärna vill undvika. Högre ränta i USA leder till dyrare dollar och därmed stigande skulder då drygt 10% av landets privatlån sker i dollar på grund av lånen i dollar ger lägre ränta i förhållande till landets egna utlåningsräntor.

 

 

Stärkt optimism på statens planer att påskynda försäljningen i statligt ägda företag

Regeringen i Vietnam har för avsikt att öka försäljningen av andelar i statligt ägda företag (SOE) för att öka intäkterna till statskassan och underlätta i en redan ansträngd budget, samtidigt som man försöker överträffa sina ekonomiska tillväxtmål i år. Regeringen planerar att sälja 6½ ​​gånger fler aktier än vad de erbjöd förra året,  enligt vice premiärminister Vuong Dinh Hue i en intervju med Bloomberg.

Staten ökade kassan med $5,97 miljarder från försäljningarna förra året.

”Vi behöver mer utländska investeringar, men vill också locka bra investerare som kan hjälpa våra företag att förbättra företagsstyrningen”, sa Vuong Dinh Hue .

De tillgångar som regeringen planerar att sälja ”kommer att omfatta ledande företag inom energi, kraft och petroleum”, sa han.

Vietnam som i fjol var en av världens snabbast växande ekonomier på 6,8 procent, belastas med höga offentliga skulder som begränsar regeringens förmåga att öka utgifterna. Staten kan under nästa år komma att bryta sin 65 procents konstitutionella skuldgräns enligt HSBC i en rapport denna månad och pekade ut Vietnam som landet står inför det största behovet av finanspolitisk stabilitet i Sydostasien.

 

Kommentar:

Personligen har jag ofta svårt att hitta oroväckande risker med Vietnam som land att investera i då det är ett land med en finansmarknad som har bolag från 70-talet och framåt med bevisad hållbarhet. Att staten nu tar ett ansvar i sin budgetproblematik ser jag som ett sundhetstecken om man jämför med marknader som ligger geografiskt närmare Sverige som Grekland och Portugal.  I kronor och ören låter $5,97 miljarder i extraintäkter som litet, men i och med Vietnams intåg på de större finansmarknaderna så ser jag det som en bra början.  Vietnams statsskuld uppgick till runt $100 miljarder  i slutet av 2015 vilket ger perspektiv på de statliga utförsäljningarna.

Staten planerar att sälja 245 statliga företag  i år, inklusive  de fyra planerade under första kvartalet: Binh Son Refining & Petrochemical Co., som driver det enda oljeraffinaderiet i landet, liksom PetroVietnam Oil Corp, PetroVietnam Power Corp och SABECOs konkurrent HABECO.

Med allt detta sagt så är jag inte orolig för Vietnams framtid som tigerekonomi då riskerna finns givetvis där, men av de vi känner till idag officiellt så är dessa hanterbara.

En sista nyhet som kom in efter vietnambörsernas stängning idag var ett rykte om att Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), en av världens största statsfond med över USD800 miljarder AUM, började köpa på Vietnambörserna. Detta ledde väsentligt upp sentimentet och marknaden överflödades med köporder från både lokala och utländska investerare. Det fanns även ett problem med börsterminalerna som gjorde att börserna fick stanna under några minuter och sista delen av handelsdagen blev inställd. Vissa menade att antalet köporder var så höga att det överdrog börsernas kapacitet, vilket spädde på ryktet ännu mer.

 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-21/vietnam-plans-6-5-times-more-sales-of-stakes-in-state-companies

© 2024 Frontier Vietnam

Tema av Anders NorenUpp ↑