Under regeringens ordinarie presskonferens i början av februari som hölls om den sk skuggekonomin sade vice ministern för planering och investeringar Nguyen The Phuong att hans ministerium skulle slutföra en tilldelad rapport som sammanställde statistik om dessa inofficiella ekonomiska aktiviteter. Skuggekonomin förklaras enklast så som ekonomisk brottslighet.

Följaktligen kommer planerings- och investeringsministeriet (MPI) att lämna in den nämnda rapporten till regeringen inom det första kvartalet 2018. Detta är en försening från den föregående tidsfristen för 2017  års rapport för fjärde kvartalet, fastställd av vice premiärminister Vuong Dinh Hue i enlighet av ett beslut i juni förra året.

Förklaringen av förseningen, sade vice premiärminister Phuong var att på grund av den allmänna statistikbyråns, General Statistics Office, (GSO) inledande forskning, söker MPI för närvarande yttranden från relevanta ministerier om detta system för att förtydliga vad den så kallade skuggekonomins sektorer verkligen medför.

Överraskande, enligt Phuong, utgör småskaliga ekonomiska aktiviteter som utförs av hushåll och enskilda personer 87,7 procent av den totala produktionen och genererar upp till 32 procent av den totala sysselsättningen i landet.

Han sa att skuggekonomins bidrag till Vietnams bruttonationalprodukt inte på något sätt är obetydlig. Därför har bristen på exakt statistik om den informella ekonomin resulterat i att regeringen saknar en betydande mängd beskattningsbart kapitalflöde.

Phuong fortsatte att förklara att för närvarande anser MPI att skuggekonomin ska bestå av fem komponenter, uppdelade i olagliga transaktioner och icke-dokumenterade.

Den första komponenten av skuggekonomisk verksamhet innefattar legitima men avsiktligt dolda affärsverksamheter, för att undvika att betala skatt och försäkringar, undvika att följa statliga bestämmelser om minimilön, maximala arbetstider eller hälsoförhållanden för anställda och undvika juridiska och administrativa förfaranden som ekonomiska uttalanden och statistiska rapporter.

Den andra komponenten är olaglig och förbjuden ekonomisk verksamhet, till exempel narkotikahandel, människohandel eller prostitution.

Den tredje observerade delen av skuggekonomin består av hushållsenheter, som vanligtvis är småskaliga, enkla produktionsprocesser med liten tydlig skillnad mellan arbete och kapital, medan förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare skapas tillfälligt eller inom en familjekrets snarare än ett formellt kontrakt, dvs. svartarbete mellan vänner och familj.

Den fjärde delen innehåller hushållsekonomiska aktiviteter för egen konsumtion för en familjs medlemmar.

Den femte komponenten är ekonomisk verksamhet som helt enkelt utelämnas från officiella uppgifter på grund av att information saknas i undersökningsinsamlingsprocessen.

Nguyen Duc Thanh, chef för institutet för ekonomisk och politisk forskning, berättade vid en konferens i januari att beräkningen av BNP beräknas på grundval av observerbar och beskattningsbar verksamhet som en grund för skuldåterbetalning, så att hänsyn tas till skuggekonomiska aktiviteter måste ske noga då skattebalansen i landet är undermålig sedan länge.

Han hävdade att skuggekonomin inte borde ingå i BNP för att öka ekonomins storlek. Om den informella ekonomin beräknas kommer Vietnams totala BNP att öka. När BNP ökar kommer det att förändras många siffror, till exempel budgetöverskott, medan förhållandet mellan statsskulden och BNP naturligt kommer att minska.

Nguyen Bich Lam, generaldirektör för GSO, sa att det var mycket osannolikt att den observerade ekonomin skulle kunna vara så stor som 30 procent av Vietnams BNP.

Vid en presskonferens i januari sade Lam att myndigheterna var övertygade om att sådana ekonomiska metoder var under kontroll och snart skulle reglera sig som en överensstämmande del av den nationella ekonomin.

Enligt GSOs resultat har Vietnam nu 5,9 miljoner registrerade ekonomiska verksamheter, inklusive 518 000 företag, i slutet av 2017.

Den privata sektorn genererade intäkter på cirka VND 9.76 biljarder (US $ 434,7 miljarder) år 2017, följt av den utländska investerade sektorn med VND 4.81 biljarder ($214,2 miljarder). Den statliga sektorn genererade minst intäkter på VND 2.88 biljarder ($128,2 miljarder dollar).

 

Källa: http://english.vietnamnet.vn/fms/business/196159/ministry-stalls-shadow-economy-study.html