Jag tänkte ta mig friheten att diskutera vietnamesiska marknaden i stort i och med att börsen är stängd och på så vis blir nyhetsflödet från Vietnam mer fokuserat på reportage och gamla nyheter som återkommer med nya infallsvinklar.

Jag fick möjligheten att träffa Mattias Martinsson, som förvaltar bland annat Tundra Vietnam, genom en av mina poddar jag producerar. Han gav mig en bra summering om hur det står till med intresset för att investera i Vietnam från ett svenskt perspektiv. Han berättade att antalet nya konton som har kopplats till fonden ökade rejält under fjärde kvartalet och uppskattade att antalet konton som har andelar i fonden till ~50 000 stycken. Givetvis kan man räkna med att en del av dessa konton kanske har en gemensam ägare, PPM och depå, men det är ändå en väldigt övertygande siffra att många har fått upp ögonen för Vietnam. Jag har fått en handfull mail där folk tackar mig för mitt gedigna arbete i att rapportera genom att översätta nyheter från engelska och vietnamesiska till svenska, det uppskattas väldigt mycket att få dessa brev!

Det som jag kan se, personligen, när det kommer till marknaden just nu är att euforin i marknaden tycks aldrig sluta, då vi redan har passerat +10% YTD på Ho Chi Minh-börsen och konfidensindikatorn står på rekordhöga 115. Det kan tyckas fantastiskt, men jag skulle välkomna en vinsthemtagning då alla indikatorer pekar på överköpt.  Detta späs på genom att regeringen har beslutat att öka försäljningen av statliga innehav i börsnoterade bolag. De risker som vi känner till idag känns måttligt stora, därav tror jag det krävs en stor nyhet/bakslag för att dämpa festen. Ett sånt exempel kan vara ett bolag som många utländska investerare har synat men ingenting har hänt.  FLC Faros Construction Se under Bolagen (HOSE:ROS) misstänkts för att vara ett pyramidspel då  bolaget har systematiskt utfärdat nyemissioner med storägare som har täckt dessa genom företrädesrätt. Aktien har stigit med nästan 1800% sen bolaget listades för drygt ett år sedan och är nu det sjunde största bolaget på börsen. FLC Faros inkluderades i indexet som följs av de flesta ETFer i marknaden, FTSE Vietnam, i april och väger nu 7,5%. Bolaget utgör också 3,6% av det bredare marknadsindexet VN Index och har dessutom kvalat in i MSCIs Frontier Markets Index där det väger 0,8%.

Grundades i mars 2011 med ett kapital på endast $70 000. Genom 6 kapitalrundor höjdes börsvärdet  till $210 miljoner, eller 3153 gånger vs initiala värdet.  Detta gjordes genom emission av aktier till befintliga aktieägare (nyemission av aktier eller bonusaktier), med undantag för senaste emission, vilket var ett aktiebyte med ett relaterat bolag. För att ytterligare komplicera saker användes kapitalet mestadels för att låna ut till individer och institutioner via Investment trust agreements, vilket i utbyte bidrog till kapitalet.  Både privatpersoner och institutionella är sannolikt storägare i ROS. Denna information stöds av en rapport från en oberoende revisor (revisionsrapport 2015) som avslöjar att totalt 3 312 miljarder VND användes i detta pyramidsystem. Detta visar att ROS fick pengar genom nyemissioner från investerare som sedan återbetalades via ”Investment trust agreements”. ROS ersatte sedan gradvis trust-avtalens  kapital genom lång- och kortsiktiga investeringar, ex. byggprojekt, men alla i företag och privatpersoner med en inblandning i detta, dvs storägare, behåller sin ägarandel. För mer information om FLC Faros Construction och misstanken om pyramidspel läs mer här (ENG). 
Med detta i åtanke och de risker som vi har täckt här på bloggen så känns ändå de flesta risker hanterbara för landet inom överskådlig tids. De risker jag tänker på främst är statens skuldsättning mot BNP och

produktivitetsgapet mellan Vietnam och dess grannar. Gapet växer på grund av föråldrad teknik och lågutbildad personalstyrka. Vietnams genomsnittliga arbetskraftsproduktivitet ökade 2017 med 6 procent jämfört med föregående år, enligt den allmänna statistikbyrån i Vietnam (GSO). Trots denna ökning fortsätter landets produktivitet att ligga bakom många av sina sydostasiatiska grannar. 
Summa summarum så vill jag återigen tacka för alla mail och feedback jag får från er läsare. Jag skulle uppskatta att ni ger mig tips på hur jag kan förbättra bloggen och nyhetsbevakningen från Vietnam.
Väl mött!
Fredrik Karlsson Hedin