Etikett: Recenssion

Vietnam inför inreserestriktioner för medborgare från EU och UK

Enligt officiell data har Vietnam skonats väl från coronaviruset. Fram till föregående helg hade Vietnam endast 16 påträffade fall av coronaviruset. Av dessa 16 hade samtliga friskförklarats. Nu har det däremot dykt upp ytterligare 16 fall på bara några dygn (måndag 200309) och regeringen punktmarkerar de värst drabbade regionerna, främst Europa, med inreserestriktioner.

 

Restriktionerna gäller alla visumansökningar från personer med pass från UK, Frankrike, Tyskland, Sverige, Italien, Kina, Spanien, Danmark, Norge, Finland, Sydkorea och Macao. Man kan även nekas inträde även om man redan har ett godkänt visum, visumstämpel, 5 års visumfrihet (gäller vietnameser utomlands samt familjärt anknutna till vietnameser utomlands) eller temporärt uppehållstillstånd. För att bli nekad trots godkänt visum måste man antingen haft en resehistorik från februari i år som innefattar europeiska länder alternativt andra regioner i världen med stor spridning. Ett annat skäl till att bli nekad är ifall du som resenär inte klarar hälsotesterna när du anländer till Vietnam. Stor spridning definieras med ett land där antalet smittade uppgår till över 500 personer alternativt länder där antalet nya smittade ökat med över 50 personer under ett dygn.

Bildkälla: Vietnam Legal Group 200309

För att följa utvecklingen globalt rekommenderar jag worldometers

 

Så hur hårt slår detta mot Vietnams ekonomi? Till att börja med är turismen, som vi känner till, en väldigt stor del av landets tillväxt och framförallt en av de snabbast växande delarna dessutom. Endast under perioden januari-februari förlorade turistnäringen i Vietnam $7 miljarder dollar till följd av coronaviruset, dvs. 23% av förra årets intäkter från turismen som landade på $30 miljarder dollar. Antalet anländande utländska resenärer sjönk med 21,8 procent under de två första månaderna mot föregående år samma period, endast 1,24 miljoner utlänningar anlände. Beläggningsgraden på hotellen sjönk kraftig under perioden och antalet hotellgäster sjönk nationellt med 80 procent YoY.

 

En studie som genomfördes 2.3 mars av statligt ledda The Private Economic Development Research Board (IV Board) frågade 1200 företag gällande deras verksamheters påverkan av coronaviruset. En tredjedel av de svarande bestod av småföretag med färre än 100 anställda. Studien visade att 74 procent av de svarande företagen skulle försättas i konkurs om epidemin fortsatte i över ett halvår. Dessutom hade 30 procent av de svarande förlorat mellan 20-50 procent av försäljningen medan 60 procent hade fått se sin försäljning halveras. De sektorer som hade drabbats värst var turism, textil, skotillverkning och utbildning.

Hälften av alla vietnameser tror fortfarande att landet är i recession

The Vietnam Consumer Confidence Index Report för andra kvartalet uppvisade att 48 procent av de svarande ansåg att tyckte att Vietnam befinner sig fortfarande i recession, 46 procent var positiva och ansåg att landet skulle komma ur recessionen under de kommande 12 månaderna, en ökning med 8 procentenheter jämfört med föregående kvartal.

Undersökningen gjordes i uppdrag av The Conference Board, som beskriver sig som ”ett globalt oberoende företag-  och forskningsorganisation som arbetar i allmänhetens intresse”.

Nguyen Huong Quynh, VD för marknadsundersökningsföretaget Nielsen Vietnam, sa att landet inte är i en recession och tillväxten har faktiskt stigit med 6-7 procent under de senaste tre kvartalen.

”Trots det faktum att ingen av de ekonomiska nyckeltalindikatorerna visar att landet är i lågkonjunktur, fortsätter konsumenterna att tro att den nuvarande situationen inte är riktigt positiv.”

Denna känsla kan påtagligt påverka konsumenternas utgifter och sparmönster, tillade hon.

Många tror att det inte är ett bra läge att spendera. Upp till 70 procent av de svarande sade att de är villiga att kanalisera sina extra pengar för att spara, rapporterade rapporten.

Rapporten sa också att konsumenterna fortsätter att känna sig trygga gällande deras personliga finansiella situation.

75 procent av respondenterna tyckte att deras personliga ekonomi kommer att vara bra eller utmärkt under de kommande 12 månaderna, en minskning med en procentenhet från första kvartalet.

Vietnams BNP ökade till 7,08 procent under första halvåret, den högsta sedan 2011.

Källa: https://e.vnexpress.net/news/business/data-speaks/half-of-vietnamese-think-country-still-in-recession-survey-3802877.html

© 2024 Frontier Vietnam

Tema av Anders NorenUpp ↑