Laos regering och konglomeratet Viet Phuong Investment Group (VPIG) signerade i tisdags det största gruvprojektet i Laos. Fyndigheterna av bauxit i området Dakcheung i Sekongprovinsen är så pass hög att Viet Phuong Investment Group  beslutade för 10 år sedan att, med hjälp av Vietnams regering, samarbeta för att få igenom ett avtal med Laos regering om att få exploatera området. För den som inte känner till bauxit så är det en bergart som man utvinner aluminium, koppar och järn från.

Projektets storlek uppgår till 10 kvadratkilometer och beräknas kosta $650 miljoner dollar och där med den största vietnamesiska gruvinvesteringen i Laos.  Gruvan väntas generera tusentals nya jobb inom flera närliggande industrier och miljontals dollar i skatteintäkter för regionen.

VPIGs VD Phuong Minh Hue tackade regeringarna och bad om mer stöd från Laos sittande regering och beslutsfattarna med anknytning till projektet. Hon lovade att med hjälp av företagets kapacitet och erfarenhet att genomföra projektet framgångsrikt.

VPIG är ett aktiebolag som handlas OTC och bildades 1996, bolaget hette tidigare Viet Phuong Investment and Tourism Investment Company, men bytte till sitt nuvarande namn 2007. Hemsida http://vpg.vn