Etikett: Motorväg

Sydostasiens längsta tunnel är nu invigd

Den 11:e januari invigdes Sydostasiens längsta tunnel, Hai van tunnel 2, utanför Da Nang City, Vietnam. Tunneln är hela 6,28 kilometer lång, har ett körfält i båda riktningarna och bakom projektet står vietnamesiska Deo Ca Group som lyckades färdigställa tunneln före deadline. Hai Van Tunnel 2 sammankopplar  provinserna Thua Thien-Hue och Da Nang och är tänkt att minska trafiken på Hai Van Tunnel 1 som är idag den snabbaste vägen mellan Hue och Da nang. 

En viktig detalj är att Hai Van Tunnel 1 har endast ett körfält åt vardera håll och den nya tunneln som ligger alldeles intill den gamla tunneln var tidigare en tunnel avsedd för arbetsfordon som underhöll Hai Van Tunnel 1. Under den första fasen i projektet upprustades Tunnel 1 och Highway 1 samtidigt som Tunnel 2 byggdes. Nästa steg för Hai Van Tunnel 2 är att få ytterligare två körfält så de totala körfälten uppgår till 4 stycken. Hai Van Tunnel 1 invigdes 2005 efter att ha påbörjats 5 år tidigare mellan japanska Nippon Koei Company Limited Japan och amerikanska Louis Berger International Inc. genom ett joint venture förfarande. Tunnlarna är en del av Highway 1 och går genom det bergiga området Hai Van pass som jag passerade med tåg i maj 2018. 

 

2016 initierade transportministeriet Hai Van Tunnel 2 och kostnaden för tunnelbygget uppgick till $310 miljoner dollar.

Väg- och järnvägsinvesteringar planeras för att bibehålla tillväxten

Detta skulle vara resultatet av de offentliga investeringarna i nya motorvägar för sk. expressways och genomfartsleder för att hantera landets logistikbrister, skriver Fitch Solutions Macro Research, i en ny utsiktsrapport om Vietnams infrastruktur.

Den säger att transportsektorn kommer att bli en drivkraft för infrastrukturindustrins tillväxt när regeringen investerar i nya väg- och järnvägsprojekt som syftar till att lindra några av landets logistikinfrastrukturhål.

Investeringen skulle övervägande koncentreras i väg- och järnvägssegmenten, vilket motsvarar 54 procent av det totala infrastrukturvärdet.

Tillväxten i investeringar i väg- och järnvägssegmentet beräknas överträffa en genomsnittlig tillväxt på 7 procent i reala termer mellan 2018 och 2027.

Under tiden förväntades järnvägssektorn expandera med ett årligt genomsnitt på 5,4 procent under perioden.

Investeringar- och byggverksamheter inom dessa två sektorer skulle bidra till att öka den totala tillväxten inom transportinfrastruktursektorn till 5,9 procent årligen.

Rapporten citerade ett 2016-meddelande från transportministern  som säger att Vietnam planerar att utveckla vägar i 14 underutvecklade provinser och investera VND 9.2 biljoner ($ 409 miljoner) för att bygga mer än 4 000 broar före 2021.

Samtidigt utvidgades investeringarna i motorvägar med vägtullar successivt utrymmet för Vietnams motorvägsnät, vilket fortfarande var relativt liten jämfört med andra stora marknader i ASEAN.

Vägarna lockade intresse för privata aktörer som ser potentialen i de växande trafikvolymerna som följs av landets starka och långvariga ekonomiska tillväxt, även om försök till att inleda offentlig-privata partnerskap har stött på många rättsliga hinder de senaste månaderna.

Denna risk noterades senast i regeringens beslut att stoppa Dau Giay-Phan Thiet Expressway på $750 miljoner dollar, vilket skulle ha varit det första transportprojektet för offentlig-privat partnerskap (PPP) i landet efter att potentiella investerare drog tillbaka sina bud på grund av finansieringsosäkerheter.

I synnerhet innehöll Vietnams PPP-lagar inte lånegarantier som krävdes av multilaterala finansieringsinstitut som Världsbanken.

Om dessa regleringshinder skulle lösas skulle Vietnam vara ett gynnsamt resmål för utländska och privata investeringar i vägprojekt, delvis på grund av den nuvarande bristen på vägtullar och också för att lokala företag saknar erfarenhet av projektledning och teknisk expertis som krävs för att effektivt bygga storskaliga vägar.

Tunnelbaneprojekt för att driva järnvägens tillväxt

Under den första halvan av perioden 2018-2027 skulle pågående och föreslagna stadsprojekt i Hanoi och Ho Chi Minh City driva tillväxten i järnvägssegmentet.

Vietnams tunnelprojekt återspeglade också den starka och mångsidiga inblandningen av internationella finansiärer och entreprenörer inom järnvägssektorn. De fyra linjerna över Hanoi och Ho Chi Minh-staden byggdes av fyra konsortier från Sydkorea, Kina, Japan och Europa.

Hanoi bygger för närvarande två tunnelbanelinjer – Linjer 2 och 3 – och har ytterligare fyra linjer igång.

Linje 2 som kostade $890 miljoner dollar kör 11,5 km mellan Nam Thang Long och Tran Hung Dao Street, byggdes av ett konsortium ledt av Sydkoreas Daelim och skulle invigas under 2018.

Linjen 1 som kostade $1,4 miljarder dollar kör 12,5 km från Nhon till Hanoi järnvägsstation, hade sitt öppningsdatum framskjutet från 2015 till 2020.

I Ho Chi Minh-City var två tunnelbanelinjer på totalt 32 km under uppbyggnad och fem andra linjer var i planeringsstadiet.

I och med detta så finns det en betydande utvecklingspotential i Vietnams regionala och långdistansjärnvägar, även om konkreta och finansierade förslag ännu inte har klubbats igenom och påbörjats.

Vietnams nuvarande järnvägsnätverk  centreras på en 1 726 km enkelsträckad huvudlinje som sträcker sig från Hanoi till Ho Chi Minh-City som är föråldrad och lider av låga driftshastigheter och kapacitet.

På längre sikt planerar Vietnam att bygga ett höghastighetståg parallellt med den nuvarande linjen som skulle integrera med ett föreslaget sydostasiatiskt höghastighetstågnät.

Men stora investeringar skulle behövas och planen skulle inte vara genomförbar utan extern finansiering, tillade Fitch-rapporten.

 

Källa: https://e.vnexpress.net/news/business/industries/road-rail-investment-to-push-vietnam-infrastructure-growth-3788331.html

Vietnam har problem att hitta investerare till landets expressway

Vietnam kämpar för att attrahera finansiering från den privata sektorn för att bygga den transnationella motorvägen på grund av ogynnsamma regler, enligt en nyligen genomförd workshop.

I november förra året uppmanade vietnamesiska lagstiftare att byggandet av 11 delar av nordvästra motorvägen som skulle slutföras 2021 till en beräknad kostnad på VND 118 biljoner ($5,2 miljarder dollar).

Bekymmer över statsskulden tillåter bara regeringen att täcka 25 procent av projektets kostnader medan investerare är ovilliga att fylla pengar på, sa experter på den gemensamma workshoppen av transportministeriet och Världsbanken under förra torsdagen.

”Till skillnad från traditionella projekt kräver nordvästra motorvägen involvering av samverkan mellan offentlig och privat sektor och kommersiell finansiering”, citerar Vietnam News, Achim Fock, landets talesperson för Världsbanken Vietnam.

Men intresserade lokala investerare har haft problem med att skaffa tillräckligt med pengar eftersom regeringen antog en regel som kräver att de äger minst 20 procent av den totala investeringen i stället för de tidigare 10-15 procenten.

Investerare säger att banker vägrar att ge dem så stora lån på grund av brist på långfristig kredit.

”Hittills har transportprojekt i Vietnam endast investerats av lokala investerare och kreditinstitut i liten skala”, säger vice transportminister Nguyen Ngoc Dong, som citerats av tidningen Giao Thong (Transport).

Det nya kravet var ursprungligen utfärdat för att utesluta inkompetenta investerare, ett problem som tidigare uttrycktes av internationella investerare och Världsbanken.

Men det räcker inte för Vietnam att locka utländska investerare som ser landets infrastrukturprojekt som riskabelt till stor del för att landet saknar en garantimekanism som skulle garantera statligt ingripande vid förluster, sa Dong.

Enligt Dong är utländska investerare redo att investera i fonderna, men först måste Vietnam göra den internationella budgivningen transparent och införliva en riskdelningsmekanism.

”Vi måste bygga en konsekvent rättslig ram så att projekt kan gå vidare och locka till sig nya medel,” sa Dong som citerats av Thanh Nien.

För närvarande har lagen om offentlig-privata partnerskapsinvesteringar ännu inte verkställts och befintliga bestämmelser är motstridiga.

Om regeringen misslyckas med att locka till sig privat finansiering, sa Dong att transportministeriet kommer att överväga att kanalisera all investering från offentliga medel och låta privata företag bjudas rätten till vägtullsstationerna.

Transportministeriet planerar att börja bygga motorvägen i slutet av 2019.

De 11 sektionerna av nordvästra motorvägen sträcker sig 654 kilometer från Nam Dinh-provinsen nära Hanoi till Vinh Long-provinsen sydväst om Ho Chi Minh-staden.

Dessa 11 sektioner är en del av den pågående 2000 km långa transnationella motorvägen som ska vara färdig 2025.

 

Källa: https://e.vnexpress.net/news/business/vietnam-struggles-to-find-investors-for-trans-national-expressway-3742648.html

© 2024 Frontier Vietnam

Tema av Anders NorenUpp ↑