Reformer i Vietnam

Nguyễn Quang Dung, generaldirektör för avdelningen för lönefrågor inom inrikesministeriet, intervjuas i Vietnam News Agency gällande förslaget till en ny lönereform. Förslaget diskuterades vid partiets centralkommittés möte som pågick under förra veckan i Hanoi.

 

Bildkälla: http://www.vir.com.vn/ministry-proposes-changes-in-salary-scales-payrolls-in-enterprises-59196.html 

Vilka är utmaningarna Vietnam står inför med sitt nuvarande lönesystem?

Sedan 1960 har Vietnam genomfört fyra lönereformer (1960, 1985, 1993 och 2003), men fram till nu finns det fortfarande många problem som behöver åtgärdas. En grundlön på VND 1,3 miljoner (57 dollar) är beräknad för det nuvarande lönesystemet för gemensamma löntagare nationellt. Till exempel får en nyexaminerad student från Högskola/ Universitet idag en beräknad löneskala på 2,34 vilket är lika med strax över VND 3 miljoner per månad (1,3m x 2,34= 3 042 000) med dagens lönesystem.

En månadslön hos en statlig tjänsteman är baserad på en löneskala som också grundas genom multiplicering beroende på diverse faktorer.

Förutom månadslönen får en löntagare också några extra ersättningar. Faktum är att för många personer är de månatliga ersättningarna högre än deras faktiska löner.

Alla ovan nämnda exempel har gjort att vårat nuvarande lönesystem blivit väldigt komplicerat.

Hur kommer dessa problem att lösas i det kommande förslaget till reform av vårt lönesystem?

Enligt förslaget ska löner utbetalas enligt arbetspositioner för att göra dem i enlighet med lagen om kadrer och tjänstemän. Enligt detta förslag kommer lön hos en högre tjänstemän att betalas i enlighet med sin arbetsställning för att få den att överensstämma med lagen om kadrer och tjänstemän.

Vi har för avsikt att utforma en löneskala för ledande tjänstemän. Till exempel fastställde vi VND 17 miljoner i månadslön till en av departementets generaldirektörer. Så den som är befordrad till den positionen har sin månadslön på VND 17 miljoner.

Naturligtvis, i den kommande lönereformen, kommer personer med talang att ges särskild behandling för att uppmuntra dem att bidra mer till hemlandet.

För allmänna arbetstagare (som förare, vakter, städare) kommer deras löner att baseras på deras förhandlingar med sina arbetsgivare.

Enligt förslaget om en ny lönereform kommer alla offentligt anställda och övriga tjänstemän endast att få sin månadslön och kommer inte att få någon extra ersättning. Vad är ditt svar på detta förslag?

I förslaget om lönehöjning för alla offentligt anställda och regeringstjänstemän hoppas vi att de och deras anhöriga kan ha ett anständigt liv på sina löner.

I det gamla systemet skapades det många ersättningarna för att kompensera för arbetare och tjänstemännens låga löner. Det nya lönesystemet kommer att göra det möjligt för vår offentliga budget att fungera på ett tydligare sätt, mer transparens.

Naturligtvis är den andra punkten i lönereformen att bidra till vår nuvarande kamp mot korruption och att höja arbetsproduktiviteten hos alla lönearbetare.

Källa: http://vietnamnews.vn/opinion/427457/new-public-salary-system-to-boost-transparency.html#OHyQ24verDQzu12f.99