The Vietnam Consumer Confidence Index Report för andra kvartalet uppvisade att 48 procent av de svarande ansåg att tyckte att Vietnam befinner sig fortfarande i recession, 46 procent var positiva och ansåg att landet skulle komma ur recessionen under de kommande 12 månaderna, en ökning med 8 procentenheter jämfört med föregående kvartal.

Undersökningen gjordes i uppdrag av The Conference Board, som beskriver sig som ”ett globalt oberoende företag-  och forskningsorganisation som arbetar i allmänhetens intresse”.

Nguyen Huong Quynh, VD för marknadsundersökningsföretaget Nielsen Vietnam, sa att landet inte är i en recession och tillväxten har faktiskt stigit med 6-7 procent under de senaste tre kvartalen.

”Trots det faktum att ingen av de ekonomiska nyckeltalindikatorerna visar att landet är i lågkonjunktur, fortsätter konsumenterna att tro att den nuvarande situationen inte är riktigt positiv.”

Denna känsla kan påtagligt påverka konsumenternas utgifter och sparmönster, tillade hon.

Många tror att det inte är ett bra läge att spendera. Upp till 70 procent av de svarande sade att de är villiga att kanalisera sina extra pengar för att spara, rapporterade rapporten.

Rapporten sa också att konsumenterna fortsätter att känna sig trygga gällande deras personliga finansiella situation.

75 procent av respondenterna tyckte att deras personliga ekonomi kommer att vara bra eller utmärkt under de kommande 12 månaderna, en minskning med en procentenhet från första kvartalet.

Vietnams BNP ökade till 7,08 procent under första halvåret, den högsta sedan 2011.

Källa: https://e.vnexpress.net/news/business/data-speaks/half-of-vietnamese-think-country-still-in-recession-survey-3802877.html