Vietnam Electricity har en lång historik kring avyttringarna i dess dotterbolag, men enligt ett utlåtande från bolaget så ska processerna var klara redan till årsskiftet.  Man kan tro vad man vill om detta med tanke på att Vietnam Electricity (EVN) har haft detta som högsta prioritet sedan bolaget blev ett limited liability company 2010. Istället för att spekulera i detta så tänkte jag gå igenom Vietnams motsvarighet till Vattenfall eller varför inte Fortum. Bakgrunden till den här artikeln ligger i det faktum att energimarknaden i Vietnam luckras upp till att bli mer privatiserad men framför allt så ökar energibehovet i Vietnam med 12 procent per år!

Vad vore då inte lämpligare än att kika just på marknadsledaren på området?

EVN kontrollerar ⅔ av den totala elproduktionen i Vietnam följt av PetroVietnam som har endast 10 procent marknadsandel och Vinacomin på 5 procent.

EVN är likt de flesta marknadsledande statligt ägda bolag (SOEs) ett konglomerat med 9 dotterbolag:

Kraftledning

 • National Power Transmission Corporation

Elproduktion – % av landets totala energikapacitet

 • Power Generation Corporation No. 1 
 • Power Generation Corporation No. 2 
 • Power Generation Corporation No. 3 

När det kommer till fördelningen av energikällor så ser det ut som följande

 • Power Generation Corporation No. 1 – Värmekraftverk 75% och vattenkraftverk 25%
 • Power Generation Corporation No. 2 – Värmekraftverk 54% och vattenkraftverk 40 samt Naturgaskraftverk 6%
 • Generation Corporation No. 3 –  Värmekraftverk 55%, vattenkraftverk 18% och olja/gas 27%

Elbolag

 • Northern Power Corporation
 • Central Power Corporation
 • Southern Power Corporation
 • Hanoi City Power Corporation
 • Ho Chi Minh City Power Corporation
 • National Load Dispatch Center
 • Electric Power Trading Company

Bland dessa energiproducenter även kallade EVNGenco 1, 2 och 3 finns det idag både privata och börsnoterade anläggningar. Med det sagt så går det att investera direkt i en enskild produktionsanläggning. Exempelvis kan man investera i EVNGenco 3’s kraftvärmeanläggning i Ninh Binh City, Ninh Binh Thermal Power JSC (HNX: NBP). Anläggningen har en kapacitet på 100 MW och under 2015 producerade den 327 miljoner Kwh.

Energikällor?

När det kommer till fördelningen av energikällor så består större delen av kolkraft (35%), olja/gas (~35%) och vattenkraft (7%). Källorna IEA och vietnamesiska staten rörande olja och gas varierar så kraftigt för 2016-2017 att det inte gick att fastställa.  Ser man över en längre trend så väntas olja, naturgas och kol vara de energikällor som kommer att stå som primära energikällor då efterfrågan växer snabbare än vad de övriga energikällorna kan utvinna baserat på dagens kapacitet. För att Vietnams tillväxt inte ska avta räknar många med att Vietnam behöver utöka sin energikapacitet från 47 000 megawatt (MW) till 60000 MW år 2020 och 129 500 MW till år 2030.

Vietnams konsumtion av olja uppgick 2017 till 485 651 fat olja per dag

Var hittar vi oljan?

Vung Tau är landets oljemecka som är en stad vi kusten, ungefär 12 mil sydost om Ho Chi Minh City. Provinsen Ba-Ria-Vung Tau är ett av landets ledande provinser när det kommer till den ekonomiska utvecklingen. 2016 bidrog provinsen till 11% av landets totala BNP och per capita låg området på $13 217 samma år. Provinsen sitter på 93 % av landets oljereserv och 16% av dess naturgasreserv. Under 2017 låg Vietnams oljekonsumtion på 487000 fat olja per dag samtidigt som produktionen landade på 335000 fat per dag. Allt att döma växer staden till följd av oljenäringen och väntas göra det i takt med att gapet mellan utbud och efterfrågan på olja växer för varje år i Vietnam. Mellan 2009 till 2019 växte invånarantalet i Vung Tau med 42,5%, från 285000 till 406000.